Zeros

Bir statik fonksiyondur. 0'larla dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Zeros(
  const ulong  rows,     // satır sayısı
  const ulong  cols      // sütun sayısı
   );
 
static vector vector::Zeros(
  const ulong  size,     // vektör büyüklüğü
   );
 

Parametreler

rows

[in]  Satır sayısı.

cols

[in]  Sütun sayısı.

Geri dönüş değeri

0'larla dolu ve istenilen satır ve sütun sayısına sahip yeni bir matris.

MQL5 örneği:

  matrix zeros=matrix::Zeros(34);
  Print("zeros = \n"zeros);
/*
zeros = 
   [[0,0,0,0]
    [0,0,0,0]
    [0,0,0,0]]
*/

Python örneği:

np.zeros((21))
array([[ 0.],
       [ 0.]])