Tri

Bir statik fonksiyondur. İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Tri(
  const ulong rows,        // satır sayısı
  const ulong cols,        // sütun sayısı
  const int   ndiag=0      // köşegenin indeksi
   );

Parametreler

rows

[in]  Satır sayısı.

cols

[in]  Sütun sayısı.

ndiag=0

[in]  Köşegenin indeksi: ndiag=0 (varsayılan) ana köşegeni, ndiag>0 ana köşegenin üzerindeki köşegenleri ve ndiag<0 ana köşegenin altındaki köşegenleri ifade eder.

Geri dönüş değeri

İstenilen köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris.

MQL5 örneği:

   matrix matrix_a=matrix::Tri(3,4,1);
   Print("Tri(3,4,1)\n",matrix_a);
   matrix_a=matrix::Tri(4,3,-1);
   Print("Tri(4,3,-1)\n",matrix_a);
 
/*
   Tri(3,4,1)
   [[1,1,0,0]
    [1,1,1,0]
    [1,1,1,1]]
   Tri(4,3,-1)
   [[0,0,0]
    [1,0,0]
    [1,1,0]
    [1,1,1]]
*/

Örnek:

np.tri(352dtype=int)
array([[11100],
       [11110],
       [11111]])