Full

Bir statik fonksiyondur. Belirtilen değerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Full(
  const ulong   rows,      // satır sayısı
  const ulong   cols,      // sütun sayısı
  const double  value      // doldurulacak değer
   );
 
static vector vector::Full(
  const ulong   size,      // vektör büyüklüğü
  const double  value      // doldurulacak değer
   );
 

Parametreler

rows

[in]  Satır sayısı.

cols

[in]  Sütun sayısı.

value

[in]  Tüm matris elemanları için doldurulacak değer.

Geri dönüş değeri

Belirtilen değerle dolu ve istenilen satır ve sütun sayısına sahip yeni bir matris geri döndürür.

MQL5 örneği:

  matrix full=matrix::Full(3,4,10);
  Print("full = \n"full);
/*
full = 
   [[10,10,10,10]
    [10,10,10,10]
    [10,10,10,10]]
*/

Örnek:

np.full((22), 10)
array([[1010],
       [1010]])