Ones

Bir statik fonksiyondur. 1'lerle dolu yeni bir matris oluşturur ve geri döndürür.

static matrix matrix::Ones(
  const ulong  rows,     // satır sayısı
  const ulong  cols      // sütun sayısı
   );
 
static vector vector::Ones(
  const ulong  size,     // vektör büyüklüğü
   );
 

Parametreler

rows

[in]  Satır sayısı.

cols

[in]  Sütun sayısı.

Geri dönüş değeri

1'lerle dolu ve istenilen satır ve sütun sayısına sahip yeni bir matris.

MQL5 örneği:

  matrix ones=matrix::Ones(44);
  Print("ones = \n"ones);
/*
ones = 
   [[1,1,1,1]
    [1,1,1,1]
    [1,1,1,1]
    [1,1,1,1]]
*/

Python örneği:

np.ones((4, 1))
array([[1.],
       [1.]])