Color Tipi

color tipi, renk hakkında bilgi depolamaya yöneliktir ve bellekte 4 baytlık yer kaplar. İlk bayt gözardı edilir, kalan 3 bayt ise RGB bileşenlerini içerir.

Renk sabitleri üç şekilde ifade edilebilir: harflerle, tamsayılarla veya isimlerle (sadece isimli Web renkleri).

Harflerle ifade, üç ana renk değişkeninin sayısal oran değerlerini temsil eden üç kısımdan oluşur: kırmızı, yeşil, mavi. Sabit, C ile başlar ve tırnak işaretlerinin arasında yer alır. Renk bileşenleri 0 ile 255 arasında değişen sayısal ağırlıklarla temsil edilirler.

Bu değerler onaltılık veya onluk sayılar biçiminde yazılır. Bir onaltılık sayı 0x00BBGGRR şeklinde görülür. RR kırmızı bileşen oranını, GG yeşil bileşen oranını ve BB mavi bileşen oranını simgeler. Onluk sabitler doğrudan RGB içine yansıtılmaz. Onaltılık tamsayı ifadesinin onluk değerini temsil eder.

Bazı renkler Web renkleri denilen ön-tanımlı renk kümesinden de seçilebilir.

Örnekler:

//--- harflerle
C'128,128,128'    // Gri
C'0x00,0x00,0xFF' // Mavi
//renk isimleri
clrRed               // Kırmızı
clrYellow            // Sarı
clrBlack             // Siyah
//--- tamsayı ifadeler
0xFFFFFF          // Beyaz
16777215          // Beyaz
0x008000          // Yeşil
32768             // Yeşil

Ayrıca Bakınız

Web Renkleri, ColorToString, StringToColor, Tip Dönüşümü