FrameFilter

Çerçeve okuma filtresini ayarlar ve işaretçiyi başlangıca taşır.

bool  FrameFilter(
   const string  name,         // Genele açık isim/etiket
   long          id            // Genele açık tanımlayıcı
   );

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.

Not

İlk parametreye bir boş dizgi geçirilmişse, filtre sadece bir sayısal parametre ile çalışır, yani sadece belirtilen tanımlayıcıya sahip çerçeveler görüntülenecektir. Eğer ikinci parametre ULONG_MAX ise, sadece bir metin filtresi çalışacaktır.

FrameFilter("", ULONG_MAX) çağrısı FrameFirst() çagrısına eş değerdir, yani hiçbir filtre kullanılmaz.