FrameFirst

Çerçevenin okuma işaretçisini başlangıca taşır ve önceden ayarlanmış olan filtreyi sıfırlar.

bool  FrameFirst();

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true' değerine, aksi durumda 'false' değerine dönüş yapar. Hata hakkında bilgi almak için GetLastError() fonksiyonunu çağırın.