TimeGMT

GMT zamanına dönüş yapar. Yaz Saati dönüşümü hesaba katılarak, müşteri terminalinin çalıştırıldığı bilgisayarın zamanını kullanarak hesaplanır. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

Parametresiz çağrı

datetime  TimeGMT();

MqlDateTime tipi parametre ile çağrı

datetime  TimeGMT(
   MqlDateTime&  dt_struct      // Yapı tipli değişken
   );

Parametreler

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

datetime tipli değer

Not

MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.

Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

During testing in the strategy tester, TimeGMT() is always equal to TimeTradeServer() simulated server time.