TimeLocal

Müşteri terminalinin çalıştırıldığı bilgisayarın yerel zamanına dönüş yapar. Fonksiyonun 2 çeşidi bulunmaktadır.

Parametresiz çağrı

datetime  TimeLocal();

MqlDateTime tipi parametre ile çağrı

datetime  TimeLocal(
   MqlDateTime&  dt_struct      // Yapı tipli değişken
   );

Parametreler

dt_struct

[out] MqlDateTime yapı tipli değişken .

Dönüş değeri

datetime tipli değer

Not

MqlDateTime yapı tipli değişken, parametre olarak geçirilmişse, uygun şekilde doldurulur.

Yüksek kesinlikte sayaçlar ve zamanlayıcılar için, milisaniye bazında değerler üreten GetTickCount() fonksiyonunu kullanın.

During testing in the strategy tester, TimeLocal() is always equal to TimeCurrent() simulated server time.