Wingdings

Wingdings karakterleri, OBJ_ARROW nesnesiyle birlikte kullanılırlar:

Wingdings yazı tipindeki sembollerin tablosu

Gereken karakter ObjectSetInteger() fonksiyonuyla ayarlanabilir.

Örnek:

void OnStart()
  {
//---
   string up_arrow="up_arrow";
   datetime time=TimeCurrent();
   double lastClose[1];
   int close=CopyClose(Symbol(),Period(),0,1,lastClose);     // Kapanış (Close) fiyatını al
//--- Eğer fiyat alındıysa
   if(close>0)
     {
      ObjectCreate(0,up_arrow,OBJ_ARROW,0,0,0,0,0);          // Bir ok oluştur
      ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_ARROWCODE,241);    // Okun kodunu ayarla
      ObjectSetInteger(0,up_arrow,OBJPROP_TIME,time);        // Zamanı ayarla
      ObjectSetDouble(0,up_arrow,OBJPROP_PRICE,lastClose[0]);// Fyatı ayarla
      ChartRedraw(0);                                        // Şimdi oku çiz
     }
   else
      Print("Son kapanış (Close) fiyatları alınamadı!");
  }