Para Yönetimi Sınıfları

Bu bölüm, para ve risk yönetimi sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.

Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması sırasında programcıya zaman kazandıracaktır.

MQL5 Standart Kütüphanesinin para ve risk yönetimi sınıfları, terminalin çalışma dizininde Include\Expert\Money\ klasöründe yer almaktadır.

Sınıf

Açıklama

CMoneyFixedLot

Bu sınıf, önceden belirlenmiş sabit lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.

CMoneyFixedMargin

Bu sınıf, önceden belirlenmiş sabit teminat değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.

CMoneyFixedRisk

Bu sınıf, önceden belirlenmiş risk değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.

CMoneyNone

Bu sınıf, kullanılabilir en küçük lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.

CMoneySizeOptimized

Bu sınıf, önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.