English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
preview
Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (Bölüm 05): Karar Ağaçları

Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (Bölüm 05): Karar Ağaçları

MetaTrader 5Ticaret | 14 Mart 2023, 08:51
183 0
Omega J Msigwa
Omega J Msigwa

Karar Ağacı Nedir?

Karar ağacı, önceki soruların nasıl yanıtlandığına bağlı olarak kategorizasyon yapmak veya öngörülerde bulunmak için kullanılan bir denetimli makine öğrenimi tekniğidir. Model, denetimli öğrenmenin bir biçimidir, yani, istenen sınıflandırmayı içeren veri kümesi üzerinde eğitilir ve test edilir.

Karar ağacı her zaman net yanıtlar veya kararlar sağlamayabilir. Bunun yerine seçenekler sunabilir ve veri bilimci bu seçeneklere dayanarak kendi bilinçli kararlarını verebilir. Karar ağaçları biz insanların düşünme şeklini taklit eder, bu sayede veri bilimcilerin sonuçları anlaması ve yorumlaması genellikle çok daha kolay olur.

Karar Ağaçları makalesi görüntüsü

Terminoloji uyarısı!

Bu serinin ilk makalesinde denetimli ve denetimsiz öğrenme terminolojilerini açıklamayı atlamışım. Şimdi onları burada açıklayalım.


Denetimli Öğrenme

Denetimli öğrenme, bilgisayar algoritmasının etiketlenmiş veriler üzerinde eğitildiği yapay zeka (Artificial Intelligence, AI) oluşturmaya yönelik bir yaklaşımdır. Model, girdi verileri ile etiketlenmiş veriler arasındaki kalıpları ve benzerlikleri algılayabilene kadar eğitilir. Böylece ona daha önce hiç görmediği veriler sunulduğunda doğru sonuçlar vermesi mümkün hale gelir.

Denetimli öğrenme programlarında yaygın olarak kullanılan algoritmalar şunlardır:

Denetimli ve denetimsiz öğrenme arasındaki ana fark, algoritmanın nasıl öğrendiğidir. Denetimsiz öğrenmede, algoritmaya eğitim veri kümesi olarak etiketlenmemiş veriler sunulur ve kalıpları ve benzerlikleri kendi başına algılaması beklenir. Denetimli öğrenmeden farklı olarak, doğru çıktı değerleri yoktur. Algoritma, girdi verilerini harici etiketlerle ilişkilendirmek yerine, tüm kalıpları ve benzerlikleri arar. Başka bir deyişle, algoritmalar, veriler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve bizim aramadığımız ilginç veya beklenmedik şeyleri bulmak için özgürce çalışabilir. 

Bu makalede denetimli öğrenmeye odaklanacağız, denetimsiz öğrenmeyi ise sonraki makalelerde ele alacağız.


Karar Ağaçları Nasıl Çalışır?

Karar ağaçları, bir düğümü iki veya daha fazla alt düğüme bölmeye karar vermek amacıyla birden fazla algoritma kullanır. Alt düğümlerin oluşturulması, ortaya çıkan alt düğümlerin homojenliğini artırır. Yani düğümün homojenliğinin (saflığının) hedef değişkenle ilişkili olarak arttığını söyleyebiliriz. Karar ağacı algoritması, düğümleri tüm mevcut değişkenlere böler ve ardından en homojen alt düğümlerle sonuçlanan bölümü seçer.

Karar ağacı örneği

Algoritma seçimi, hedef değişkenlerin türüne bağlıdır.

Karar ağacında kullanılan algoritmalar şunlardır:

  1. ID3: Yinelemeli bölücü 3 (Iterative Dichotomiser 3, ID3), D3'ün devamıdır
  2. C4.5: ID3'ün devamıdır
  3. CART: Sınıflandırma ve regresyon ağacı (Classification And Regression Tree, CART)
  4. CHAID: Ki-kare otomatik etkileşim tespiti (CHi-square Automatic Interaction Detection, CHAID), karar ağacını hesaplarken çok seviyeli bölmeler gerçekleştirir
  5. MARS: Çok değişkenli uyarlanabilir regresyon splineları (Multivariate Adaptive Regression Splines, MARS)

Bu makalede ID3 algoritmasına dayalı bir karar ağacı oluşturacağız, diğer algoritmaları bu serinin sonraki makalelerinde tartışıp kullanacağız.


Karar Ağacının Amacı

Karar ağacı algoritmasının temel amacı, heterojen verilerden homojen veya homojene yakın verileri ayırmaktır. Örneğin elma ile portakalın karıştırıldığı bir sepet olsun. Karar ağacı, elmaların renk ve büyüklük bakımından nasıl göründükleri konusunda eğitildiğinde, elmaları kendi sepetine, portakalları da kendi sepetine ayıracaktır.


ID3 Algoritması

ID3 (Yinelemeli bölücü 3, Iterative Dichotomiser 3), özellikleri her adımda yinelemeli olarak iki veya daha fazla gruba bölen bir algoritmadır.

Ross Quinlan tarafından keşfedilen ID3, bir karar ağacı oluşturmak için yukarıdan aşağıya açgözlü (greedy) yaklaşımını kullanır. Yukarıdan aşağıya ifadesi ağacı yukarıdan oluşturmaya başladığı, açgözlü ifadesi de düğüm oluşturmak için her yinelemede o anki en iyi özelliği seçtiği anlamına gelir.

Genel olarak ID3, yalnızca nominal veriler (ölçülemeyen veriler) içeren sınıflandırma problemlerinde kullanılır.

İki tür karar ağacı vardır.

  1. Sınıflandırma ağaçları
  2. Regresyon ağaçları

1: Sınıflandırma ağaçları

Sınıflandırma ağaçları, bu makalede inceleyeceğimiz ağaca benzer şekilde, sınıflandırmak istediğimiz sürekli sayısal veya sıralı değerleri olmayan özelliklere sahiptir.

Sınıflandırma ağaçları kategorizasyon yapar.

2: Regresyon ağaçları

Bu ağaçlar sürekli ve sıralı değerlerle oluşturulur.

Burada karar ağacı sayısal değerleri öngörür.


ID3 Algoritmasında Adımlar

Temel kütüphaneyi oluşturmak adına, belirli hava koşullarında tenis oynamaya ilişkin basit bir veri kümesi kullanacağız. İşte küçük veri kümemiz (yalnızca 14 satır):

Karar ağacı için belirli hava koşullarında tenis oynama veri kümesi

Bu algoritmayı kullanarak bir karar ağacı çizmek için, hangi özelliklerin tüm özellikler arasında en fazla bilgi kazancını sağladığını bilmemiz gerekir.

Başlamak için bu özelliklerden (sütunlar) biri kök düğüm olmalıdır. Ancak, hangi sütunun kök düğüm olacağına nasıl karar vereceğiz? İşte bilgi kazancını kullandığımız yer burasıdır.

Bilgi Kazancı

Bilgi kazancı, entropideki azalmayı hesaplar ve belirli bir özelliğin hedef sınıfları ne kadar iyi ayırdığını/sınıflandırdığını belirler. Bilgi kazancı en yüksek olan özellik en iyi olarak seçilir.

Karar ağaçları için bilgi kazancı formülü

Entropi

Entropi, rastgele bir değişkenin belirsizliğinin ölçüsüdür, yani örneklemdeki heterojenliği karakterize eder.

Entropi formülü:

Karar ağaçları için entropi formülü

Yapmamız gereken ilk şey, tüm veri kümesinin entropisini bulmaktır, bu, tüm sütunlar PlayTennis hedef sütununa yansıdığı için hedef değişkenlerin entropisini bulmak anlamına gelir.

Belirli hava koşullarında tenis oynama veri kümesinin hedef değişken sütunu

Şimdi biraz kod yazalım. 

Hedef değişkenlerimizin entropisini bulmadan önce, No olarak işaretlenmiş olumsuz değerlerin ve Yes olarak işaretlenmiş olumlu değerlerin sayısını belirlemeliyiz. Bu değerler sütunumuzdaki öğelerin olasılıklarını elde etmemizi sağlayacaktır. Bu değerleri almak için entropi fonksiyonunda kod yazalım:

double CDecisionTree::Entropy(int &SampleNumbers[],int total)
 {
    double Entropy = 0;
    double entropy_out =0; //the value of entropy that will be returned
     
     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {                   
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
     
    entropy_out = -Entropy;
    
    return(entropy_out);
 }

Formülü incelediyseniz, fonksiyonu bir bakışta anlamak kolaydır. Ancak, SampleNumbers[] dizisine dikkat edin. Bu dizideki öğe sayısı sütununun içindeki ilgili öğe sayısıdır. Öğelerin çeşitliliği için de sınıf ifadesini kullanabiliriz. Örneğin, hedef sütunumuzdaki sınıf sayımız 2’dir: Yes ve No.

Fonksiyonu hedef değişken sütunumuzda çalıştırırsak aşağıdaki sonucu elde ederiz:

12:37:48.394    TestScript      There are 5 No
12:37:48.394    TestScript      There are 9 Yes
12:37:48.394    TestScript      There are 2 classes
12:37:48.394    TestScript      "No"  "Yes"
12:37:48.394    TestScript      5     9
12:37:48.394    TestScript      Total contents = 14

Artık bu sayılara sahip olduğumuza göre, formülümüzü kullanarak entropiyi bulmaya devam edebiliriz.

Karar ağaçları için entropi formülü

Formüle yakından bakarsanız, ele aldığımız logaritmanın 2 tabanlı logaritma olduğunu fark edeceksiniz. 2 tabanlı logaritmayı 10 tabanlı ifadeyle bulmak için: logaritmasını almak istediğimiz sayının 10 tabanlı logaritmasını 2’nin 10 tabanlı logaritmasına böleriz.

double CDecisionTree::log2(double value)
 {
   return (log10(value)/log10(2));
 }

Değer sınıflarının olasılıklarını elde etmemizi sağlayacak Proba() fonksiyonunu da kodladım, işte burada:

double CDecisionTree::Proba(int number,double total)
 {
    return(number/total);
 }

Şu detay önemlidir. Sütunundaki bir öğenin olasılığını bulmak için, o öğenin sütunda kaç kez göründüğünü belirler ve sütundaki tüm öğelerin toplam sayısına böleriz. No değerine sahip 5 öğe ve Yes değerine sahip 9 öğe olduğunu fark etmişsinizdir, böylece:

No olasılığı = 5/14 = 0.357142...

Yes olasılığı = 9/14 = 0,642857...

Son olarak, özellik / veri kümesi sütununun entropisini bulmak için:

     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {                   
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
      entropy_out = -Entropy;
    

Fonksiyonu hedef değişken sütunumuzda çalıştırırsak şu çıktıyı elde ederiz: 

13:37:54.273    TestScript      Proba1 0.35714285714285715
13:37:54.273    TestScript      Proba1 0.6428571428571429
13:37:54.273    TestScript      Entropy of the entire dataset = 0.9402859586706309

Ta-da!

Artık, esas olarak y değerlerinin entropisi olan tüm veri kümesinin entropisini biliyoruz ve entropiyi bulma fonksiyonuna da sahibiz. Şimdi veri kümesindeki her bir sütunun entropisini bulalım.

Artık tüm veri kümesinin entropisine sahibiz. Bir sonraki adım, her bir bağımsız değişken sütunundaki öğelerin entropisini bulmaktır. Bağımsız değişkenlerde entropiyi bulmanın amacı, her bir veri sütunu için bilgi kazancını hesaplamaktır.

Outlook sütununun entropisini bulmak için kütüphanemizi kullanmadan önce, nelerin yapıldığının net bir şekilde anlaşılabilmesi adına onu manuel olarak hesaplayalım.

Outlook sütunundaki her bir öğeyi ilgili hedef değişkeniyle karşılaştırıyoruz.

Outlook ile PlayTennis sütununu karşılaştırma

Outlook ile PlayTennis sütununu karşılaştırma

Hedef değişkenin entropisi olarak da adlandırılan tüm veri kümesinin entropisini nasıl bulduğumuzdan farklı olarak, bağımsız değişkenin entropisini bulmak için onu hedef değişkenle ilişkilendirmeliyiz, çünkü hedefimiz orasıdır.

Outlook sütunundaki değerler

Sunny(güneşli), Overcast(bulutlu) ve Rain(yağmurlu) olmak üzere 3 farklı değerimiz vardır. Bu değerlerin her birinin hedef değişkenine dayalı olarak entropisini bulmamız gerekiyor.

Sunny: 2 Yes, 3 No.

Sunny için hedef değişken karşılaştırma 

Sunny için olumlu ve olumsuz değerlerin sayısına sahip olduğumuza göre, güneşli bir günde tenis oynama için Yes olasılığı şu şekilde olacaktır:

p 1 = 2 (Sunny için Yes sayısı) / 5 (toplam Sunny sayısı)

Böylece, 2/5=0.4

Olumsuz durumda,

3/5=0.6. Yani, güneşli bir günde tenis oynamama olasılığı 0.6 olacaktır.

Son olarak, güneşli bir günde tenis oynamanın entropisini bulalım (formüle göz atın):

Sunny’nin entropisi = -(p1*log2p1 + p2*log2p2)
Sunny’nin entropisi = -(0.4*log20.4 + 0.6*log20.6)

Sunny’nin entropisi = 0.97095

Şimdi Overcast’in entropisini bulalım. 

Overcast için hedef değişken karşılaştırma

Overcast: 4 Yes, 0 No. Böyle bir durum istisnadır.

ID3 Algoritmasındaki İstisnalar

Olumlu değerler varken 0 olumsuz değer olduğunda veya tam tersi şekilde, olumsuz değerler varken 0 olumlu değer olduğunda, entropi 0 olur.

Bu düğüm saf bir düğümdür. Halihazırda homojen değerlere sahip olduğu için onu daha fazla bölmeye gerek yoktur. Bununla ne demek istediğimi karar ağacını çizerken daha iyi anlayacaksınız.

Diğer bir istisna ise:

Eşit sayıda olumlu ve olumsuz değer olduğunda, matematiksel olarak entropi 1 olur.

Etkin bir şekilde ilgilenmemiz gereken tek istisna, 0 değer olduğu zamandır çünkü bu, sıfıra bölme hatasına yol açabilir. İşte bu tür istisnaları işleme yeteneğine sahip yeni fonksiyon:

double CDecisionTree::Entropy(int &SampleNumbers[],int total)
 {
    double Entropy = 0;
    double entropy_out =0; //the value of entropy that will be returned
     
     for (int i=0; i<ArraySize(SampleNumbers); i++)
        {       
            if (SampleNumbers[i] == 0) { Entropy = 0; break; } //Exception
            
              double probability1 = Proba(SampleNumbers[i],total); 
              Entropy += probability1 * log2(probability1);
        }
     
     if (Entropy==0)     entropy_out = 0;  //handle the exception
     else                entropy_out = -Entropy;
    
    return(entropy_out);
 }

Ve son olarak, Rain’in entropisini bulalım.

Rain için hedef değişken karşılaştırma

Rain:

3 Yes,

2 No.

Yağmurlu bir günde tenis oynamanın entropisi:

Rain’in entropisi = -(p1*log2p1 + p2*log2p2)
Rain’in entropisi = -(0,6*log20,6 + 0,4*log20.4)

Rain’in entropisi = 0.97095

İşte Outlook sütunundan elde ettiğimiz entropi değerleri:

Outlook sütunundan entropi değerleri
Sunny’nin entropisi = 0.97095
Overcast’in entropisi = 0
Rain’in entropisi = 0.97095  

Böylece Outlook sütunundaki 3 sınıfın entropilerini manuel olarak hesapladık. Programımızı bu entropileri bulmak için çalıştırırsak, sonuç şu şekilde olacaktır:

PD      0       13:47:20.571    TestScript      <<<<<<<<    Parent Entropy  0.94029  A = 0  >>>>>>>> 
FL      0       13:47:20.571    TestScript         <<<<<   C O L U M N  Outlook   >>>>>  
CL      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Sunny   >> total > 5
MH      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
DM      0       13:47:20.571    TestScript      3 2
CQ      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Sunny = 0.97095
LD      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Overcast   >> total > 4
OI      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
MJ      0       13:47:20.571    TestScript      0 4
CM      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Overcast = 0.00000
JD      0       13:47:20.571    TestScript           <<   Rain   >> total > 5
GN      0       13:47:20.571    TestScript      "No"  "Yes"
JH      0       13:47:20.571    TestScript      2 3
HR      0       13:47:20.571    TestScript      Entropy of Rain = 0.97095

Daha önce bahsettiğimiz formülü kullanarak tüm verilerin bilgi kazancını bulmak için bu değerleri kullanacağız.

Karar ağaçları için bilgi kazancı formülü

Şimdi, kapalı kapılar ardında neler olup bittiğinin daha iyi anlaşılması adına bilgi kazancını manuel olarak bulalım.

Bilgi kazancı (Information Gain, IG) = Tüm veri kümesinin entropisi - Sınıfların olasılığıyla entropisinin çarpımlarının toplamı.

IG = E(dataset) - (Prob(Sunny)*E(Sunny) + Prob(Overcast)*E(Overcast) + Prob(Rain)*E(Rain))

IG = 0.9402 - (5/14*0.97095 + 4/14*0 + 5/14*0.97095)

IG = 0.2467 (Bu, Outlook sütununun bilgi kazancıdır)

Formülü koda dönüştürdüğümüzde:

double CDecisionTree::InformationGain(double parent_entropy, double &EntropyArr[], int &ClassNumbers[], int rows_)
 {
    double IG = 0;
    
    for (int i=0; i<ArraySize(EntropyArr); i++)
      {  
        double prob = ClassNumbers[i]/double(rows_); 
        IG += prob * EntropyArr[i];
      }
     
     return(parent_entropy - IG);
 }

Fonksiyonu çağıralım:

    if (m_debug)  printf("<<<<<<  Column Information Gain %.5f >>>>>> \n",IGArr[i]);

Çıktı:

PF      0       13:47:20.571    TestScript      <<<<<<  Column Information Gain 0.24675 >>>>>> 

Şimdi yaptığımız işlemleri tüm sütunlar için tekrarlamamız ve bilgi kazançlarını bulmamız gerekiyor. Çıktı şu şekilde olacaktır:

RH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Default Parent Entropy 0.9402859586706309
PD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.94029  A = 0  >>>>>>>> 
FL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Outlook   >>>>>  
CL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Sunny   >> total > 5
MH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
DM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  3 2
CQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Sunny = 0.97095
LD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Overcast   >> total > 4
OI      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
MJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  0 4
CM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Overcast = 0.00000
JD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Rain   >> total > 5
GN      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
HR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Rain = 0.97095
PF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.24675 >>>>>> 
QP      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
KH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
PR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 4
QF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OS      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 2
NK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 1.00000
GO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 6
OD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
KQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
GJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.91830
HQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 4
OJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  1 3
IH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.81128
OR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.02922 >>>>>> 
ID      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
HL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Humidity   >>>>>  
FH      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   High   >> total > 7
KM      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
HF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  4 3
GQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of High = 0.98523
QK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Normal   >> total > 7
GR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
DD      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  1 6
OF      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Normal = 0.59167
EJ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.15184 >>>>>> 
EL      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  
GE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
IQ      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 8
GE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
EO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  2 6
LI      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.81128
FS      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 6
CK      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
ML      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  3 3
HO      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 1.00000
LE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.04813 >>>>>> 
IE      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  


Tüm sütunlar için bilgi kazançlarına sahip olduğumuza göre, artık karar ağacımızı çizmeye başlayabiliriz. Ama nasıl?

Az önce gerçekleştirdiğimiz bilgi kazançlarını bulma sürecinin amacı, hangi sütunun kök düğüm olacağına karar vermekti. Diğerlerinden daha fazla bilgi kazancına sahip olan sütun, kök düğüm olacaktır. Bizim durumumuzda, Outlook en yüksek bilgi kazancına sahiptir, dolayısıyla karar ağacımızın kök düğümü o olacaktır. Şimdi ağacımızı çizelim.

Karar ağacının ilk bölünmesi

Outlook ile ilgili bu bilgiler, test komut dosyası çalıştırıldığında kütüphane tarafından sağlanır. Test komut dosyası makalenin sonuna eklenmiştir. Kütüphanenin varsayılan olan hata ayıklama modunda birçok bilgi yazdırılır.

Bilgi kazançlarını elde ettik. Ardından, tüm bilgi kazançlarını double türünde dizide depoladık. Sonrasında da dizideki maksimum değeri kök düğümümüz olarak kabul ettik.

         //--- Finding the Information Gain
                        
                        ArrayResize(IGArr,i+1); //information gains matches the columns number
                        
                        IGArr[i] = InformationGain(P_EntropyArr[A],EntropyArr,ClassNumbers,rows);
                        
                        max_gain = ArrayMaximum(IGArr); 
Çıktı şu şekildedir: 
QR      0       13:47:20.571    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Outlook with IG = 0.24675
IK      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
NL      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"    "Overcast" "Rain"    
NH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.0000 0.9710
FR      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  5 4 5

Çizdiğimiz ağaca ilişkin ayrıntı:

Karar ağacına ilişkin ayrıntı

Bu, kök düğümü bulduğumuz ve onu dallara ve yapraklara böldüğümüz ilk ama çok önemli adımdı. Bölünecek hiç bir şey kalmayıncaya kadar verileri bölmeye devam edeceğiz. Karar ağacımızda Sunny ve Rain dallarını bölerek ilerleyeceğiz.

Overcast, homojendir (saftır), bu nedenle ona tamamen sınıflandırılmış diyoruz. Karar ağacında ise böyle bir düğüm için yaprak ifadesini kullanıyoruz. Çünkü bu düğüm artık dallara bölünemez.

Ancak verileri bölmeye devam etmeden önce, elimizdeki mevcut veri kümesiyle yapmamız gereken birkaç önemli adım var.

Kalan veri kümesi matrisini sınıflandırma

Aynı öğelere sahip satırları artan sırada düzenlemek amacıyla kalan veri kümesi matrisini sınıflandırmalıyız. Bu, homojen içerikli dallar ve yapraklar oluşturmakta bize yardımcı olacaktır (ki elde etmeye çalıştığımız şey de budur).

void CDecisionTree::MatrixClassify(string &dataArr[],string &Classes[], int cols)
 {
   string ClassifiedArr[];
   ArrayResize(ClassifiedArr,ArraySize(dataArr));
   
   int fill_start = 0, fill_ends = 0;
   int index = 0;
   for (int i = 0; i<ArraySize(Classes); i++)
     {
      int start = 0;  int curr_col = 0;
      for (int j = 0; j<ArraySize(dataArr); j++)
        { 
          curr_col++;
          
            if (Classes[i] == dataArr[j])
              {
                //printf("Classes[%d] = %s dataArr[%d] = %s ",i,Classes[i],j,dataArr[j]);
                
                 if (curr_col == 1) 
                     fill_start =  j;
                 else
                   {
                      if (j>curr_col)
                        fill_start = j - (curr_col-1);
                      else fill_start = (curr_col-1) - j;
                          
                      fill_start  = fill_start;
                      //Print("j ",j," j-currcol ",j-(curr_col-1)," curr_col ",curr_col," columns ",cols," fill start ",fill_start );
                      
                   }
                 
                 fill_ends = fill_start + cols; 
                 
                 //printf("fillstart %d fillends %d j index = %d i = %d ",fill_start,fill_ends,j,i);
//---
                  //if (ArraySize(ClassifiedArr) >= ArraySize(dataArr)) break;
                  //Print("ArraySize Classified Arr ",ArraySize(ClassifiedArr)," dataArr size ",ArraySize(dataArr)," i ",i);
                  
                  
                  for (int k=fill_start; k<fill_ends; k++)
                    {
                      index++;
                      //printf(" k %d index %d",k,index);
                      //printf("dataArr[%d] = %s index = %d",k,dataArr[k],index-1);
                      ClassifiedArr[index-1] = dataArr[k];
                    }
                    
                if (index >= ArraySize(dataArr)) break; //might be infinite loop if this occurs
              }
              
          if (curr_col == cols) curr_col = 0;
        } 
         
      if (index >= ArraySize(dataArr)) break; //might be infinite loop if this occurs
     }
     
    ArrayCopy(dataArr,ClassifiedArr);
    ArrayFree(ClassifiedArr);
 }

Neden çok sayıda kod yorum olarak bırakıldı? Kütüphanemizin hala iyileştirmelere ihtiyacı vardır ve bu yorumlar hata ayıklamak için elzemdir. Umarım onlar üzerinde çalışarak kütüphanede ileri iyileştirmeler yaparsınız.

Fonksiyonu çağırdığımızda şu çıktıyı elde ediyoruz:

JG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
KL      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Outlook"     "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
GS      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
QF      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Hot"   "High"  "Weak"  "No"   
DN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
JF      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Mild"  "High"  "Weak"  "No"   
ND      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
PN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
EH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Hot"      "High"     "Weak"     "Yes"     
MH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Cool"     "Normal"   "Strong"   "Yes"     
MN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Mild"     "High"     "Strong"   "Yes"     
DN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Overcast" "Hot"      "Normal"   "Weak"     "Yes"     
MG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
QO      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
LN      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
LE      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
FE      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
GS      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
DH      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 5 rows = 70

Ta-da! Fonksiyon sihir gibi çalışıyor.

Şimdi bir sonraki önemli adıma geçelim. 

Veri kümesinden yaprak düğümleri kaldırma

Bu noktaya kadar yaptığımız tüm işlemlerin bir sonraki yinelemesinden önce, herhangi bir dal oluşturmayacakları için yaprak düğümleri kaldıracağız. Mantıklı, değil mi?

Yaprak düğümündeki tüm satırları kaldırıyoruz. Bizim durumumuzda, Overcast’in tüm satırlarını kaldırıyoruz.

    //--- Search if there is zero entropy in the Array
         
            int zero_entropy_index = 0;
            bool zero_entropy = false;
            for (int e=0; e<ArraySize(P_EntropyArr); e++)
              if (P_EntropyArr[e] == 0) { zero_entropy = true; zero_entropy_index=e; break; }
            
            if (zero_entropy) //if there is zero in the Entropy Array 
              {
                MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols);    
               
                rows_total = ArraySize(m_dataset); //New number of total rows from Array   
                 if (m_debug)
                  {
                    printf("%s is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..",p_Classes[zero_entropy_index]);
                    ArrayPrint(DataColumnNames);
                    MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);
                  }
                
                //we also remove the entropy from the Array and its information everywhere else from the parent Node That we are going to build next
                
                ArrayRemove(P_EntropyArr,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_Classes,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_ClassNumbers,zero_entropy_index,1);
              }
            
            if (m_debug)  
             Print("rows total ",rows_total," ",p_Classes[zero_entropy_index]," ",p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);
            
            

Bu kod bloğunun çıktısı şu şekilde olacaktır:

NQ      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  Overcast is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..
GP      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  "Outlook"     "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
KG      0       13:47:20.574    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
FS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Hot"   "High"  "Weak"  "No"   
GK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
EI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Mild"  "High"  "Weak"  "No"   
IP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
KK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny"  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
JK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain" "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
FL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
GK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
OI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
IQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Rain"   "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
LG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
IL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 5 rows = 50
HE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 50 Rain 5

Ta-da!

Son önemli adım:

Kök düğüm sütununu veri kümesinden kaldırma

Onu halihazırda kök düğüm olarak tanımlayıp ağacımıza çizdiğimiz için, artık ona veri kümemizde ihtiyacımız yoktur. Veri kümemizde sadece sınıflandırılmamış öğeler kalmalıdır.

//---    REMOVING THE PARENT/ ROOT NODE FROM OUR DATASET

            MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols);
         
         // After removing the columns assign the new values to these global variables
         
            cols = cols-1;   // remove that one column that has been removed
            rows_total = rows_total - single_rowstotal; //remove the size of one column rows
            
         // we also remove the column from column names Array 
            ArrayRemove(DataColumnNames,max_gain,1);

//---

            printf("Column %d removed from the Matrix, The remaining dataset is",max_gain+1);
            ArrayPrint(DataColumnNames);
            MatrixPrint(m_dataset,cols,rows_total);

Bu kod bloğunun çıktısı da aşağıdadır: 

OM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is
ON      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
HF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
CR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "High" "Weak" "No"  
JE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
JR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "No"  
NG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
JI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
PR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
JJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
QQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
OG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
KD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
DR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  ] 

Ta-da!

Veri kümesinin belirli kısımlarını bu kadar güvenle çıkartabilmemizin nedeni, kütüphanenin veri kümesinde neler olduğuna dair bize ipuçları bırakan bir ağaç çizmesidir:

Karar ağacı metin dosyası

Çirkin görünüyor, ancak anlaşılması açısından yeterli. Sonraki makalelerde onu HTML ile oluşturmayı deneyeceğiz. Bu konuda bana yardımcı olun - GitHub depomun linkini aşağıya ekledim. Şimdi başladığımız işi bitirelim ve karar ağacı oluşturma sürecinin kalan kısmına bakalım. Bölünecek hiç bir şey kalmayıncaya kadar işlemi yinelediğimizde günlüğe kaydedilecek olan çıktı şudur:

HI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
RK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "Sunny" "Rain" 
CL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.9710
CE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  5 5
EH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.97095  A = 1  >>>>>>>> 
OF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
RP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 2
MD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
MQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 0
QE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 0.00000
FQ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 5
KJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
NO      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
DH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.97095
IS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 3
KH      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
LM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  1 2
FN      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.91830
KD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.20999 >>>>>> 
EF      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
DJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Humidity   >>>>>  
HJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   High   >> total > 5
OS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
FD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  4 1
NG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of High = 0.72193
KM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Normal   >> total > 5
CP      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JR      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  1 4
MD      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Normal = 0.72193
EL      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.24902 >>>>>> 
IN      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
CS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
OS      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 6
CK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
GM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
OO      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.91830
HE      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 4
GI      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
OJ      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  3 1
EM      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 0.81128
PG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.09546 >>>>>> 
EG      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  
HK      0       13:47:20.575    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Humidity with IG = 0.24902
OI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
JO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "High"   "Normal" "Cool"  
QJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  0.7219 0.7219 0.9183
QO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  5 5 3
PJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
NM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Humidity"    "Wind"        "PlayTennis "
EF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
FM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "High" "Weak" "No"  
OD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "High"   "Strong" "No"    
GR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "No"  
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "High" "Weak" "Yes" 
JD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "High"   "Strong" "No"    
KS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
OJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Strong" "Yes"   
CL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
LJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Normal" "Strong" "No"    
NH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Normal" "Weak"   "Yes"   
ER      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
LI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 4 rows = 40
CQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 36 High 5
GH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Column 2 removed from the Matrix, The remaining dataset is
MP      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
LL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Weak" "No"  
OE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "Strong" "No"    
QQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
QE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
LQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
HE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
RM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
PF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
MR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
IF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
EN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
ME      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 22
ER      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
HK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "High"   "Normal" "Cool"  
CQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  0.7219 0.7219 0.9183
OK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  5 5 3
NS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<<<    Parent Entropy  0.91830  A = 2  >>>>>>>> 
JM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Temp   >>>>>  
CG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Hot   >> total > 2
DM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
LF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 0
HN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Hot = 0.00000
OJ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Mild   >> total > 5
JS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
GD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 3
QG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Mild = 0.97095
LL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Cool   >> total > 3
JQ      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
IR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  1 2
OE      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Cool = 0.91830
RO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.15733 >>>>>> 
PO      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  
JS      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)     <<<<<   C O L U M N  Wind   >>>>>  
JR      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Weak   >> total > 6
NH      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  2 4
JL      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Weak = 0.91830
QD      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)       <<   Strong   >> total > 4
JN      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  "No"  "Yes"
JK      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  3 1
DM      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Entropy of Strong = 0.81128
JF      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  <<<<<<  Column Information Gain 0.04281 >>>>>> 
DG      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  
LI      0       13:47:20.578    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Noce will be Temp with IG = 0.15733
LH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Parent Entropy Array and Class Numbers
GR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Mild" "Cool"
CD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  0.0000 0.9710 0.9183
GN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  2 5 3
CK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Classified matrix dataset
RL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
NK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
CQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"  "Weak" "No"  
LI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Hot"    "Strong" "No"    
JM      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
NI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
CL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
KI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
LR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
KJ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
IQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
DE      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
NR      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
OI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 30
OO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Hot is A LEAF NODE its Rows have been removed from the dataset remaining Dataset is ..
HL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Temp"        "Wind"        "PlayTennis "
DJ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
DL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "No"  
LH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
QL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "No"    
MH      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild"   "Strong" "Yes"   
RQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Weak" "Yes" 
MI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
KQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool" "Weak" "Yes" 
FD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Cool"   "Strong" "No"    
HQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
NN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 3 rows = 24
IF      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  rows total 24 Mild 5
CO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Column 1 removed from the Matrix, The remaining dataset is
DM      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Wind"        "PlayTennis "
PD      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  [ 
LN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "No"  
JI      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
EL      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "No"    
GO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "Yes"   
JG      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
JN      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
JE      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Weak" "Yes" 
EP      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Strong" "No"    
HK      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  ] 
PP      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  columns = 2 rows = 10
HG      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  Final Parent Entropy Array and Class Numbers
FQ      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  "Mild" "Cool"
OF      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  0.9710 0.9183
IO      0       13:47:20.584    TestScript (EURUSD,H1)  5 3


Manuel olarak hesaplamalar yaparken süreç oldukça basit görünmesine rağmen, kodlamalar bana oldukça kafa karıştırıcı geldi. Bu yüzden, bir karar ağacı oluşturma sürecini burada genel hatlarıyla açıklamaya karar verdim. İşte genel olarak bir karar ağacı oluşturma fonksiyonu:


void CDecisionTree::BuildTree(void)
 {   
    int ClassNumbers[];
    
    int max_gain = 0;
    double IGArr[]; 
    //double parent_entropy = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal);
    
    string p_Classes[];     //parent classes
    double P_EntropyArr[];  //Parent Entropy
    int p_ClassNumbers[]; //parent/ Target variable class numbers
    
    GetClasses(TargetArr,m_DatasetClasses,p_ClassNumbers);
    
    ArrayResize(P_EntropyArr,1);
    P_EntropyArr[0] = Entropy(p_ClassNumbers,single_rowstotal);

//--- temporary disposable arrays for parent node information

   string TempP_Classes[];
   double TempP_EntropyArr[];
   int    TempP_ClassNumbers[];
   
//---

    if (m_debug) Print("Default Parent Entropy ",P_EntropyArr[0]);
   
    int cols = m_colschosen; 
     
        
      for (int A =0; A<ArraySize(P_EntropyArr); A++)  
        {
           printf("<<<<<<<<    Parent Entropy  %.5f  A = %d  >>>>>>>> ",P_EntropyArr[A],A);
           
           
             for (int i=0; i<cols-1; i++) //we substract with one to remove the independent variable coumn
               {
                  int rows = ArraySize(m_dataset)/cols;
                    
                    string Arr[]; //ArrayFor the current column
                    string ArrTarg[]; //Array for the current target
                    
                    ArrayResize(Arr,rows);
                    ArrayResize(ArrTarg,rows);
                    
                       printf("   <<<<<   C O L U M N  %s   >>>>>  ",DataColumnNames[i]);
                       int index_target=cols-1;
                       for (int j=0; j<rows; j++) //get column data and its target column
                          {
                              int index = i+j * cols;
                              //Print("index ",index);
                              Arr[j] = m_dataset[index];
         
                              //printf("ArrTarg[%d] = %s m_dataset[%d] =%s ",j,ArrTarg[j],index_target,m_dataset[index_target]);
                              ArrTarg[j] = m_dataset[index_target];
                              
                              //printf("Arr[%d] = %s ArrTarg[%d] = %s ",j,Arr[j],j,ArrTarg[j]); 
                              
                              index_target += cols; //the last index of all the columns
                          }  
           
         //--- Finding the Entropy
                        
                     //The function to find the Entropy of samples in a given column inside its loop
                        //then restores all the entropy into one array
                
                        
         //--- Finding the Information Gain
                  
                        //The Function to find the information gain from the entropy array above

         //---

                        if (i == max_gain)
                         { 
                          //Get the maximum information gain of all the information gain in all columns then 
                        //store it to the parent information gain
                         }
                  
         //---
                  
                  ZeroMemory(ClassNumbers);
                  ZeroMemory(SamplesNumbers);
                  
               }
               
         //---- Get the parent Entropy, class and class numbers
               // here we store the obtained parent class from the information gain metric then we store them into a parent array
                  ArrayCopy(p_Classes,TempP_Classes);
                  ArrayCopy(P_EntropyArr,TempP_EntropyArr);
                  ArrayCopy(p_ClassNumbers,TempP_ClassNumbers);
               
         //---
         
            string Node[1]; 
            Node[0] = DataColumnNames[max_gain];
            
            if (m_debug)
            printf("Parent Node will be %s with IG = %.5f",Node[0],IGArr[max_gain]);
            
            if (A == 0)
             DrawTree(Node,"parent",A);

             DrawTree(p_Classes,"child",A);
            
       
            
         //---  CLASSIFY THE MATRIX
         MatrixClassify(m_dataset,p_Classes,cols);
         
          
         //--- Search if there is zero entropy in Array if there is any remove its data from the dataset
                 

            if (P_EntropyArr[e] == 0) { zero_entropy = true; zero_entropy_index=e; break; }
            
            if (zero_entropy) //if there is zero in the Entropy Array 
              {
                MatrixRemoveRow(m_dataset,p_Classes[zero_entropy_index],cols);    
               
                rows_total = ArraySize(m_dataset); //New number of total rows from Array   
           
                
                //we also remove the entropy from the Array and its information everywhere else from the parent Node That we are going to build next
                
                ArrayRemove(P_EntropyArr,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_Classes,zero_entropy_index,1);
                ArrayRemove(p_ClassNumbers,zero_entropy_index,1);
              }
            
            if (m_debug)  
             Print("rows total ",rows_total," ",p_Classes[zero_entropy_index]," ",p_ClassNumbers[zero_entropy_index]);
            
//---    REMOVING THE PARENT/ ROOT NODE FROM OUR DATASET

            MatrixRemoveColumn(m_dataset,max_gain,cols);
         
         // After removing the columns assing the new values to these global variables
         
            cols = cols-1;   // remove that one column that has been removed
            rows_total = rows_total - single_rowstotal; //remove the size of one column rows
            
         // we also remove the column from column names Array 
            ArrayRemove(DataColumnNames,max_gain,1);

            
//---

         
      }

      
 }


Sonuç

Bu makalede sınıflandırma ağaçlarında yer alan temel hesaplamaları ele aldık. Bu, bir makalede ele alınamayacak kadar karmaşık ve uzun bir konudur. Umarım bu konuyu sonraki bir veya iki makaleyle tamamlayacağız. Şu anda da kütüphane, ticaret sorunlarını çözmenize yardımcı olacak karar ağacı algoritmaları oluşturmaya başlamanız için ihtiyacınız olan hemen hemen her şeye sahiptir.

Okuduğunuz için teşekkürler! GitHub depomun linki: https://github.com/MegaJoctan/DecisionTree-Classification-tree-MQL5. Bir sonraki makalede görüşmek dileğiyle.

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal makale: https://www.mql5.com/en/articles/11061

Ekli dosyalar |
decisiontree_2.zip (42.95 KB)
Sıfırdan bir ticaret Uzman Danışmanı geliştirme (Bölüm 14): Hacim profili ekleme (II) Sıfırdan bir ticaret Uzman Danışmanı geliştirme (Bölüm 14): Hacim profili ekleme (II)
Bugün Uzman Danışmanımıza birkaç özellik daha ekleyeceğiz. Bu makalenin size bilgilerin sunumu konusunda yeni fikirler ve yöntemler sağlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda projelerinizdeki küçük kusurları düzeltmeniz sırasında da size yardımcı olacaktır.
Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (Bölüm 04): Borsa Çöküşünü Öngörme Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi (Bölüm 04): Borsa Çöküşünü Öngörme
Bu makalede, ABD ekonomisinin temel analizine dayalı olarak borsa çöküşünü öngörmek için lojistik modelimizi kullanmaya çalışacağız. Değerlendirmemizi Netflix ve Apple hisse senetleri üzerinde yapacağız ve 2019 ve 2020’deki borsa çöküşlerindeki verileri kullanacağız. Bakalım lojistik modelimiz kasvetli piyasa koşullarında nasıl performans gösterecek.
Sıfırdan bir ticaret Uzman Danışmanı geliştirme (Bölüm 15): İnternetteki verilere erişme (I) Sıfırdan bir ticaret Uzman Danışmanı geliştirme (Bölüm 15): İnternetteki verilere erişme (I)
MetaTrader 5’te internetteki verilere nasıl erişilir? İnternet üzerinde devasa miktarda bilginin yer aldığı çok sayıda web sitesi vardır. Bilinmesi gereken, nereye bakılacağı ve bu bilgilerin en iyi şekilde nasıl kullanılacağıdır.
MQL5'te matrisler ve vektörler MQL5'te matrisler ve vektörler
matrix ve vector özel veri türleri, matematiksel gösterime çok yakın kodların oluşturulmasına olanak sağlar. Bu, programcıyı iç içe döngüler oluşturmaktan ve hesaplamaya dahil olan dizilerin sürekli olarak doğru bir şekilde indekslenmesine dikkat etmekten kurtarır. Dolayısıyla, matrix ve vector metotlarının kullanılması, karmaşık programların geliştirilmesinde güvenilirliği ve hızı artırır.