Mantıksal İşlemler

Mantıksal Red 'DEĞİL' (!)

Mantıksal red işleminin (!) işleneni aritmetik tipte olmalıdır. İşlenen değer 'YANLIŞ' (0) ise sonuç 'DOĞRU' (1) olur, İşlenen değer 'YANLIŞ' (0) değilse sonuç 'YANLIŞ' (0) olur .

if(!a) Print("'a' değildir");

Mantıksal İşlem 'VEYA' (||)

x ve y değerlerinin mantıksal 'VEYA' (||) işlemi. Eğer x veya y değerleri doğruysa (boş değilse), ifade değeri 'DOĞRU' (1) olur. Aksi durumda - 'YANLIŞ' (0).

if(x<0 || x>=max_bars) Print("kapsam dışı");

Mantıksal İşlem 'VE' (&&)

x ve y değerlerinin mantıksal 'VE' (&&) işlemi. Eğer x ve y değerleri doğruysa (boş değilse), ifade değeri 'DOĞRU' (1) olur. Aksi durumda - 'YANLIŞ' (0).

Mantıksal İşlemlerinin Özet Tahmin

"Özet tahmin" şeklinde isimlendirilen taslak mantıksal işlemlerde uygulanır. İfadenin sonucu tam olarak tahmin edildiğinde ifadenin hesaplama kısmı silinir.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- ilk kısa tahmin örneği
   if(func_false() && func_true())
     {
      Print("İşlem &&: Bu ifadeyi hiçbir zaman görmeyeceksin");
     }
   else
     {
      Print("İşlem &&: İlk tahminin sonucu yanlış, bu yüzden ikinci hesaplanmadı");
     }
//--- ikinci kısa tahmin örneği
   if(!func_false() || !func_true())
     {
      Print("İşlem ||: İlk ifadenin sonucu doğru, bu yüzden ikincisi hesaplanmayacak");
     }
   else
     {
      Print("İşlem ||: Bu ifadeyi hiçbir zaman görmeyeceksin");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| her zaman false (yanlış) dönüşü yapan fonksiyon                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool func_false()
  {
   Print("Fonksiyon func_false()");
   return(false);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| her zaman true (doğru) dönüşü yapan fonksiyon                    |
//+------------------------------------------------------------------+
bool func_true()
  {
   Print("Fonksiyon func_true()");
   return(true);
  }

Ayrıca Bakınız

Öncelik Kuralları