Download MetaTrader 5

LINUX

2018.05.01 Experts

Specification

Chỉ định Đặc tả Yêu cầu của bạn tại đây theo điểm. Hãy cố gắng mô tả các yêu cầu của bạn một thời gian ngắn và rõ ràng để nhà phát triển tiềm năng của bạn có thể đánh giá chính xác tính phức tạp và chi phí của nó cũng như thời gian thực hiện được yêu cầu.

Mô tả xấu hoặc quá chung chung sẽ dẫn đến việc đơn đặt hàng của bạn bị bỏ qua hoặc bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ: Tốt hơn là dành ba mươi phút để chuẩn bị một văn bản tốt hơn là mất giờ và ngày để giải quyết những hiểu lầm sau khi kết thúc Thỏa thuận hoặc khi chấp nhận kết quả thực hiện lệnh.

Project information

Budget
30 - 200 USD
Deadlines
from 10 to 30 day(s)