Global Değişkenler

Global değişkenler, fonksiyon tarifinin dışında bildirilen değişkenlerdir. Fonksiyonlarla aynı düzeyde tanımlanırlar, yani hiçbir blok içinde yerel değildirler.

Örnek:

int GlobalFlag=10;   // Global değişken
int OnStart()
  {
  ... 
  }

Global değişkenlerin kapsamı tüm programdır. Program içinde tanımlanmış tüm fonksiyonlar için erişilebilir durumdadırlar. Başka bir başlatma değeri açık yolla belirtilmemişse, başlangıç değerleri sıfırdır. Sadece bir sabitle veya onun tipine karşılık gelen sabit bir ifade ile başlatılabilirler.

Global değişkenler, programın müşteri terminali hafızasına yüklenmesinin hemen ardından ardından sadece bir kere ve Init olayı işlenmeden önce başlatılırlar. Sınıf nesnelerini temsil eden global değişkenler başlatılırken, ilgili sınıfın yapıcı fonksiyonu çağrılır. Betik dosyalarında Start olayı işlenmeden önce başlatılırlar.

Not: Global düzeyde bildirilen değişkenler, GlobalVariable...() fonksiyonu kullanılarak erişilebilen müşteri terminalinin global değişkenleri ile karıştırılmamalıdır.

Ayrıca Bakınız

Veri Tipleri, Tiplerin Kapsüllenmesi ve Genişletilebilirliği, Değişkenlerin Başlatılması, Değişkenlerin Görünürlük Alanları ve Ömürleri, Nesnelerin Oluşturulması ve Silinmesi