Tổng hợp các phương pháp và kỹ thuật giao dịch Hedging

Tổng hợp các phương pháp và kỹ thuật giao dịch Hedging

18 August 2018, 07:35
Nguyen Dang Giang
0
26

Hedging là một trong những nghệ thuật giao dịch ngoại hối được nhiều trader lựa chọn để tìm kiếm lợi nhuận trong thị trường ngoại hối.

Hedging sử dụng ký thuật đánh đối lệnh giao dịch với khối lượng giao dịch được tăng lên gấp nhiều lần nhằm đi theo xu hướng thị trường.

EA Hedging là một trong những ý tưởng giao dịch tự động sử dụng kỹ thuật đánh đối kháng này. Đây là một trong những robot tự động cho bạn lựa chọn nhiều chiến lược bảo hiểm rủi ro trong giao dịch.

Share it with friends: