best symbols

22 November 2016, 09:02
Seyed Yasin Hamzehpour
0
14

به نام خدا

96-5-31

بیشتر هنر ترید زدن بسته به احساس داره . پس کنترل کردن احساس های نادرست در برابر احساس های قوی و درست نهایت نمایش یک تریدر هستش

روش هایی برای کنترل ضرر و اس ال وجود داره اما در مرحله اول تنها روند صحیح بازار رو حدس زدن مهم هستش

نداشتن اس ال یک لشتباه محض محسوب میشه هیچ راهی برای نجات وجود نداره وقتی نهایتی برای ضرر در نظر نگیریم

اگر شما حد ضرر 30 درصد برای یک ترید بر روی یک ارز رو تنها در نظر گرفته باشین این در حالی معقول به نظر میاد که سود ماهیانه شما در همان حدود سی درصد باشد و احتمال برخورد با ضرر حداقل دوبار در ماه نباشد و حداقل هر سه ماه یک بار رخ دهد در غیر این صورت برید با قایق وسط دریا بپرید توی آب تا غرق شید. این یه راحت تر برای خودکشیهShare it with friends: