EventKillTimer

Zamanlayıcıdan yapılan olayları sonlandırmak için gereken müşteri terminalini belirtir.

void  EventKillTimer();

Dönüş değeri

Dönüş değeri yok.

Not

EventSetTimer() fonksiyonu, OnInit() fonksiyonundan çağrılmışsa, sonlandırma fonksiyonunun OnDeinit() fonksiyonundan çağrılması gerekir. Benzer şekilde eğer EventSetTimer() fonksiyonu bir sınıf yapıcısı içinde çağrılmışsa, EventKillTimer() fonksiyonu bu sınıfın yıkıcısı içinde de çağrılabilir.

Tüm göstergeler ve Uzman Danışmanlar kendi saatleri (timer) ile çalışırlar ve olayları sadece bu saatten alırlar MQL5 programı çalışmayı durdurduğu anda zamanlayıcı, EventKillTimer() fonksiyonu ile devre dışı bırakılmamışsa zorla sonlandırılır