Vấn đề quản lý vốn khi sử dụng phương pháp giao dịch Hedging

Vấn đề quản lý vốn khi sử dụng phương pháp giao dịch Hedging

5 December 2018, 15:00
Nguyen Dang Giang
0
47

Nhiều trader biết đến phương pháp giao dịch bảo hiểm rủi ro hay còn gọi là Hedging, Hedging là một phương pháp giao dịch vào lần lượt từng lệnh đối ngược với lệnh trước đó và tăng dần kích thước khối lượng (lots). Cũng đã có rất nhiều robot Ea Hedging sử dụng phương pháp giao dịch này và rất hiệu quả. Ngoài ea robot ra thì cũng có một số tool hỗ trợ cho việc tính toán và quản lý vốn trong giao dịch forex., các công cụ hỗ trợ này chuyên về tính toán chỉ số kỹ thuật chứ không phải như một indicator.

Đến với trickstrading.com biết thêm nhiều phương pháp và nghệ thuật giao dịch trong forex.

Share it with friends: