شاخص کل

شاخص کل

7 July 2014, 23:31
javad891
0
370
تحلیل شاخص کل بورس تهران
روند شاخص بورس تهران نزولی بوده که این نزول در کانال هایی مشخص اتفاق افتاده که در این روند دو کانال ایجاد کرده و سپس به نقاط حمایتی برخورده و انچنان حمایت نشده هم اکنون باید انتظار داشت که شاخص با توجه به تحلیل بنده روند نزولی را متوقف کند
Share it with friends: