CiCustom

CiCustom, özel teknik göstergeleri kullanmak için tasarlanmış bir sınıftır.

Açıklama

CiCustom sınıfı, özel göstergeler için oluşturma, başlatma ve veri erişimi gibi yöntemler sağlar.

Bildirim

   class CiCustom: public CIndicator

Başlık

   #include <Indicators\Custom.mqh>

Sınıf Yöntemleri

Özellikler

 

NumBuffers

Tampon sayısını ayarlar

NumParams

Parametrelerin sayısını ayarlar

ParamType

Belirtilen parametrenin tipini alır

ParamLong

Belirtilen tamsayı tipli parametrenin değerini alır

ParamDouble

Belirtilen double tipli parametrenin değerini alır

ParamString

Belirtilen string tipli parametrenin değerini alır

Girdi/çıktı

 

virtual Type

Gets the object type identifier