Step

Dizinin artış büyüklüğünü ayarlar.

bool  Step(
   int  step      // adım
   )

Parametreler

step

[in]  Dizinin artış büyüklüğü (adım) için yeni değer.

Dönüş Değeri

Başarılı ise 'true', adım değeri sıfır veya daha küçük bir sayıyla ayarlanmaya çalışılmışsa 'false'.

Örnek:

//--- CArray::Step(int) için bir örnek
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- artış büyüklüğünü ayarla
   bool result=array.Step(1024);
   //--- diziyi kullan
   //--- ...
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }