Sort

Belirtilen şekilde diziyi sıralar.

void  Sort(
   int  mode=0      // Sıralama kipi
   )

Parametreler

mode=0

[in]  Dizi sıralama kipi.

Dönüş Değeri

Yok.

Not

Dizilerin sıralanması her zaman artan şekilde gerçekleşir. Basit tiplerdeki verilerden oluşan diziler için (CArrayChar, CArrayShort, vb.), "mode" parametresi kullanılmaz. CArrayObj dizisi için, Sort (int) yöntemi ile çok değişkenli sıralama uygulanmalıdır.

Örnek:

//--- CArray::Sort(int) için bir örnek
#include <Arrays\Array.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArray *array=new CArray;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Nesne oluşturma hatası");
      return;
     }
   //--- mode 0 ile sıralama
   array.Sort(0);
   //--- diziyi kullan
   //--- ...
   //--- diziyi sil
   delete array;
  }