Want know

7 February 2017, 20:47
Souda Denouphab
0
14
Ichimoku ผมชอบและใช้งานได้เป็นเวลานาน
แต่มีบางคนที่สวมใส่มันเป็น "Ichimoku ชุมชน" และ "จะย้ายเฉลี่ยชุมชน" ดังนั้นพวกเขาจะอยู่ในความขัดแย้งกับวิทยาศาสตร์เพราะค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเกือบจะเหมือนกันกับความเป็นไปได้สำหรับ พยากรณ์ Ichimoku ถ้า (Shift) โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสามตัวชี้วัด MA (วิธีที่ดีที่คาดการณ์)

Files:
1.jpg 61 kb
Share it with friends: