Freelance Hizmeti Kullanma Kuralları

I. Genel Hükümler

 1. mql5.com internet sitesinin Freelance bölümü, MQL4 ve MQL5'te programlama Siparişlerinin yerine getirilmesine yönelik bir hizmettir.
 2. Freelance hizmeti, MQL5.com'un 18 yaş ve üzeri kayıtlı kullanıcıları tarafından kullanılabilir.
 3. Program yazmaya hazır geliştiricileri aramak için bir Sipariş verilmesi gerekir.
 4. Sipariş veren bir kullanıcı buradan itibaren İstemci olarak anılacaktır.
 5. Sipariş yarışmasına katılmak için, işin yapılması için bir teklifin Sipariş Başvurusunda yayınlanması gerekir.
 6. Siparişin gerçekleştirilmesi için yalnızca doğrulanmış kullanıcılar başvurabilir. Doğrulanmış bir kullanıcının durumunu almak için bir kullanıcının Satıcı olarak kaydolması gerekir.
 7. Bir Başvuruda bulunan bir kullanıcı buradan itibaren Başvuru Sahibi olarak anılacaktır.
 8. İstemci, Başvurulardan birini seçer ve bu Başvuruyu gönderen Başvuru Sahibi ile Siparişin ayrıntılarını görüşmeye başlar.
 9. Sipariş kapsamındaki işi yapmak üzere seçilen bir Başvuru Sahibi bundan böyle Geliştirici olarak anılacaktır.
 10. Siparişin tüm detayları Gereklilikler Şartnamesinde verilmiştir.
 11. İş tanımı eksiksiz ve anlamlı olmalı ve en az 30 kelime içermelidir. İfadelerin kopyala-yapıştır yoluyla çoğaltılması yasaktır.
 12. Gereklilikler şartnamesinde Freelance hizmeti aracılığıyla geliştirilen programa özel hakların devredilmesi için herhangi bir koşul belirlenmemişse, sipariş edilen yazılımın tüm münhasır hakları İstemciye aittir. Bu durumda Geliştirici, geliştirilen yazılımı, münhasır hakkın tüm süresi boyunca ücretsiz ve basit (münhasır olmayan) lisans şartlarında kendi ihtiyaçları için kullanabilir.
 13. Freelance Hizmetin yasaları ihlal eden Siparişleri (kaynak koda dönüştürme, kötü amaçlı yazılım veya casus yazılım oluşturma vb.) vermek ve gerçekleştirmek için kullanılması yasaktır.
 14. Yönetim, herhangi bir sebep göstermeksizin herhangi bir Siparişi Freelance Hizmetinden kaldırma veya bunun gerçekleştirmesini durdurma hakkına sahiptir.

Freelance hizmeti dışındaki Siparişlerin yerine getirilmesi

 1. Freelance hizmetini yalnızca amacına - gerekli tüm işlerin yapılması ve yayınlanan Siparişler için ödeme yapılması - uygun olarak kullanabilirsiniz. Hizmet dışında bir iş yapmak için Freelance hizmetinde istemci ve geliştirici aramak yasaktır.
 2. İstemciler ve Başvuru Sahipleri, bir İş Sözleşmesi akdetmeden hiçbir biçimde iletişim verilerini değiş tokuş edemez. İhlal edenlerin Freelance hizmetine katılması yasaktır.
 3. Hizmet dışındaki Freelance Siparişler için iş veya ödeme gerçekleştirilmesi yasaktır. İhlal edenler, tüm MQL5.com internet sitesi hizmetlerine erişimlerini kaybederler.
 4. Yönetim, bir dahili soruşturmanın ardından, ihlal edenlerin herhangi bir açıklama yapmaksızın Freelance Hizmete katılmalarını yasaklama hakkına sahiptir.


II. Siparişlerin Yerine Getirilmesi

 1. Bir Sipariş aşağıdaki gerçekleştirme adımlarından geçer:
  1. İş Sözleşmesi
  2. Gereklilikler Görüşmesi
  3. Gösterim
  4. İş Kabulü
  5. Ödeme
 2. Her adımda, İstemci ve Geliştirici bu adımdaki yükümlülüklerinin yerine getirildiğini teyit edecektir.
 3. Ancak Siparişe dahil olan her iki tarafın da onayından sonra bir sonraki adıma geçebilirler.
 4. Her Sipariş için yalnızca bir Geliştirici seçilebilir.
 5. Gereklilikler Görüşmesi adımının tamamlanmasının ardından, İstemci hesabında, İş Kabulü adımı tamamlandıktan sonra Sipariş ödemesini karşılamak için bir miktar para bloke edilecektir.
 6. Tamamlanan Siparişin ödemesi, İstemci İş Kabulü adımını onayladıktan sonra İstemcinin hesabından Geliştiricinin hesabına otomatik olarak yapılacaktır.
 7. Siparişin gerçekleştirilmesinden kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, taraflardan herhangi biri anlaşmazlığın çözülmesi için tahkim talebinde bulunabilir.
 8. Tahkim sırasında karar vermenin temeli yalnızca Gereklilikler Şartnamesidir.


III. Adımların Açıklaması

 1. İş Sözleşmesi
  1. Bir Sipariş için birkaç Başvuru gönderilebilir; İstemci, Siparişi gerçekleştirmesi için bunlardan yalnızca birini seçebilir.
  2. Her Başvuru için, yalnızca İstemci ve Başvuru Sahibi/Geliştirici tarafından kullanılabilen ayrı bir tartışma konusu oluşturulur.
  3. Bu tartışmanın nihai amacı, Gereklilikler Görüşmesi adımına geçmek için İş Sözleşmesi yapmaktır.
 2. Gereklilikler Görüşmesi
  1. Siparişin ayrıntılarını sonuçlandırmak için Gereklilikler Görüşmesi adımında tartışma devam eder.
  2. İstemci ve Geliştirici arasındaki görüşmenin amacı Sipariş için gereklilikler şartnamesinin onaylanmasıdır.
  3. İstemci, üzerinde anlaşılan Gereklilikler Şartnamesini onaylamadan hemen önce ayrı bir mesaj olarak yayınlar. Bu mesaj "Gereklilikler Şartnamesi" kelimeleri ile başlamalıdır.
  4. Gereklilikler şartnamesinde yer almayan yazılı veya sözlü başka hiçbir ön anlaşma işin gerçekleştirilmesine geçerli değildir.
  5. İstemci gereklilikler şartnamesinde açıklanmayan işlerin yapılmasını talep etmeyecektir.
  6. Gereklilikler şartnamesi ve her adım teyidine dair sistem yorumları, çalışma sırasında ortaya çıkan herhangi bir iddia ve anlaşmazlığın çözümünü yöneten ana kaynaktır.
  7. Her iki taraf da Gereklilikler Şartnamesini onayladıktan sonra, Siparişin ödemesi İstemcinin Ödeme Sistemindeki hesabında bloke edilir.
  8. Gereklilikler Şartnamesi henüz onaylanmadıysa, İstemci önceden seçilen Geliştiriciyi iptal edebilir ve yenisini seçebilir.
 3. Prototip/Model
  1. Geliştirici, çalışma şekli ve/veya görünüm üzerinde anlaşmak için İstemciye sipariş edilen çözümün bir Prototipini veya Modelini sağlar.
  2. Yalnızca bir taslak veya şablon olan Prototipin/Modelin gereklilikler şartnamesinde açıklanan tüm işlevselliği içermesi gerekli değildir.
  3. Bu adımda, İstemci ve Geliştirici, nihai siparişin sipariş edilen çözümlerin genel çalışmasını etkilemeyen, ancak kullanım sırasında ek konfor getirebilecek ince ayrıntılarını belirtecektir.
  4. Prototip için Geliştirici, ana hatlar, yapılandırma diyalogları, bilgi paneli konumlandırma şablonları, "Uzmanlar" sistem günlüğünde yazdırılacak teknik mesaj örnekleri ve benzerini sağlayabilir.
  5. Bu adımdaki tartışmanın nihai amacı, eksiksiz bir çözümün nasıl görünmesi gerektiğine dair bir anlaşmanın onaylanmasıdır.
 4. Gösterim
  1. İşi İstemciye teslim etmeden önce Geliştirici bütün çözümün işleyişini gösterecektir.
  2. Taraflar, tespit edilen hataları düzeltmek veya bazı açıklamalar eklemek için daha fazla görüşme yapabilir.
  3. Nihai hedef, İstemcinin, sunulan materyallerin işin Geliştiriciden İstemciye aktarılmasına izin verdiğini onaylamasıdır.
  4. Bir çözümün Siparişe uygun olup olmadığını kontrol etme kriterleri ve gösterimin ne olduğuna ilişkin özel ayrıntılar Gereklilikler Şartnamesinde belirtilmelidir.
 5. İş Kabulü
  1. Tamamlanan iş dosya sağlanması yoluyla teslim edilir. Dosya sayısı sınırlı değildir. *.dll uzantılı dosyalar yalnızca sıkıştırılmış biçimde teslim edilir.
  2. Dosyalar yorumlara ekli şekilde Siparişte yayınlanacaktır.
 6. Ödeme
  1. Gerekli para tutarı, İstemcinin iş teslimini onaylaması veya iş kabul süresinin bitiminden sonra Siparişin yerine getirildiğini kabul etmesi üzerine Ödeme Sistemi tarafından İstemcinin hesabından otomatik olarak düşülür ve Geliştiricinin hesabına eklenir.


IV. Ödemeler

 1. Tüm ödemeler, buradan itibaren Ödeme Sistemi olarak anılacak olan MQL5.com internet sitesinin dahili ödeme sisteminde yapılır.
 2. İstemci ve Geliştiricinin Ödeme Sisteminde bir hesabı olmalıdır.
 3. Hesap açılışı için MQL5.com'a kayıt olunması gerekmektedir.
 4. Para Alipay, UnionPay, PayPal, ePayments ve banka kartları aracılığıyla dahili Ödeme Sistemine yatırılabilir. Kazanılan para sadece PayPal, ePayments ve banka kartları ile çekilebilir.
 5. İşin tamamlanmasının ardından İstemcinin hesabından bu işle ilgili olarak bloke edilen tutarın %100'ü otomatik olarak tahsil edilir. Aynı zamanda, tamamlanan iş için ödeme olarak bu miktar Geliştiricinin hesabına %10 komisyon düşülerek aktarılır.
 6. Geliştiricinin hesabına aktarılan tamamlanmış bir işin ödemesi onay için 2 hafta süreyle dondurulacaktır. Onay süresi içinde herhangi bir ödeme ihlali ortaya çıkmazsa, İstemci tarafından aktarılan tutarın blokesi belirtilen süre içinde otomatik olarak açılır ve Geliştiricinin hesabından çekilebilir.
 7. Tahkime başvurulduğunda, kararın kimin lehine verildiğine bakılmaksızın, söz konusu iş için İstemcinin hesabında bloke edilen tutardan (KDV hariç) %10 komisyon kesilecektir. İşin İstemci lehine iptal edilmesi komisyon kesintisini ortadan kaldırmaz.


V. Tahkim Talebi

 1. İstemci ile Geliştirici arasında üçüncü bir tarafın katılımı olmadan çözülemeyecek bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa taraflardan herhangi biri tahkime başvurabilir.
 2. Anlaşmazlıkların tahkimi yalnızca Gereklilikler Şartnamesine ve her adımın onayına ilişkin sistem yorumlarına dayanır.
 3. Tahkim başvurusunun kabul süresi 10 iş günüdür. Tahkim kararı verme süresi düzenlenmemiştir ve söz konusu durumun fiili koşullarına bağlıdır.
 4. Gerekirse dışarıdan uzmanlar dahil edilebilir ve ek materyaller talep edilebilir. Böyle bir gerekliliğin kararı kaynak Yönetimi tarafından alınır.
 5. Tahkimde durum tartışılır ve ilgili Başvuru için doğrudan karar verilir.
 6. Tahkim kararı hem İstemci hem de Geliştirici için nihai ve bağlayıcı olacaktır.
 7. Tahkim üç karardan birini verebilir:
  1. İşi Geliştirici lehine tamamlamak: Söz konusu iş için bloke edilen tutarın %100'ü İstemcinin hesabından düşülür, bu tutarın %90'ı Geliştirici hesabına aktarılır ve %10'u hizmet komisyonudur. İş "Tamamlandı" olarak sınıflandırılır ve geri bildirim yalnızca Geliştirici tarafından verilebilir.
  2. İşi İstemci lehine iptal etmek: Söz konusu iş için bloke edilen tutarın %10'u İstemcinin hesabından düşülür, kalan %90'ı serbest bırakılır; Geliştiricinin hesabına herhangi bir tutar aktarılmaz ve hizmet komisyonu %10'dur. İş "Yeni" olarak sınıflandırılır ve yeni Geliştiriciler tarafından kullanılabilir hale gelir; geri bildirim yalnızca İstemci tarafından verilebilir.
  3. Durumun suçunu her iki tarafa da yüklemek ve parayı Freelance hizmet komisyonu düşüldükten sonra yarıya bölmek, yani:
   • Söz konusu iş için bloke edilen tutarın %10'u Freelance hizmet komisyonu olarak kesilir,
   • Sözleşme toplamının kalan %90'ı ikiye bölünür: ilk yarısı (Sözleşme tutarının %45'i) İstemcinin hesabına iade edilirken ikinci yarısı (Sözleşme tutarının %45'i) Geliştiriciye asıl ödemenin %50'si tutarında ödeme yapmak için kullanılır,
   • iş "Yeni" olarak sınıflandırılır ve yeni Geliştiriciler tarafından kullanılabilir hale gelir; Geri bildirim her iki tarafça - Geliştirici ve İstemci - da verilebilir.


VI. Tarafların Yükümlülükleri

 1. Yönetim, Freelance Hizmeti aracılığıyla geliştirilen tamamlanmış bir Siparişin çalışmasından kaynaklanan kazanç kaybının yanı sıra herhangi bir doğrudan veya nihai kayıptan sorumlu olmayacaktır.


VII. Kullanım Koşullarının Ciddi İhlalinde Önceden Bildirimde Bulunulmaksızın Hizmetin Feshedilmesi

MQL5 community Kullanım Koşulları hükümlerine göre, MetaQuotes Ltd., eylemlerinizin MetaQuotes Ltd'ye göre Kuralları ciddi şekilde ihlal etmesi durumunda, önceden bildirimde bulunmaksızın, derhal ve kalıcı olarak hesap bloke edilmesiyle sonuçlanacak şekilde hizmeti ve Sözleşmeyi kalıcı olarak feshetme hakkını saklı tutar.

Aşağıda MQL5 community Kullanım Koşullarının ciddi ihlallerine ilişkin örnekler verilmiştir:

 1. Diğer kullanıcılar için mql5.com internet sitesi hizmetlerinin çalışmasını tehdit eden her türlü eylem.
 2. Yukarıdaki eylemleri gerçekleştirme yöntemine bakılmaksızın mql5.com internet sitesi hizmetlerinin bir parçası olarak kullanılan iletişim protokollerinin durdurulması, taklit edilmesi veya yeniden yönlendirilmesi.
 3. MetaQuotes Ltd. tarafından www.mql5.com internet sitesinde veya MetaQuotes tarafından yazılımında sağlanan üçüncü şahıs tarafından değiştirilmiş bir arayüz aracılığıyla mql5.com internet sitesi hizmetleriyle çalışılması.
 4. mql5.com internet sitesi hizmetlerinin, MetaQuotes yazılımının ve MQL4 ve MQL5'te yazılmış programların çalışmasını yasa dışı olarak değiştirmek için dolandırıcılık araçları, değiştiriciler, bilgisayar korsanlığı araçları, kaynak koda dönüştürücüler ve diğer üçüncü şahıs yazılımların geliştirilmesi veya kullanılması.
 5. mql5.com internet sitesi hizmetlerine dahil olan veya onun aracılığıyla iletilen bilgileri ele geçiren, toplayan veya başka bir şekilde bir araya getiren herhangi bir üçüncü şahıs yazılımının kullanılması.
 6. Üçüncü şahıs hesaplarının kullanılması.
 7. Freelance hizmetinin, üçüncü şahıs ödemeleri yapmak için hayali işlerin yaratılması dahil olmak üzere herhangi bir dolandırıcılık amaçlı finansal işlemi gerçekleştirmek için kullanılması. İstemci ve Geliştirici arasındaki tüm yazışmalar ve sipariş gerçekleştirme sonuçlarının teslimi, doğrudan mql5.com internet sitesindeki gerçekleştirilen iş içerisinde yapılmalıdır.
 8. Müşteriye düşük kaliteli veya bir üçüncü taraf hizmet aracılığıyla otomatik olarak oluşturulmuş kod sunulması ve emir gerçekleştirme sonuçlarının olmaması.
 9. MetaQuotes Ltd veya MetaQuotes sunucularından herhangi birine saldırı gerçekleştirilmesi, bu tür saldırılara katılım veya bunlara dahil olunması ve sunucuların çalışmasını engellemeye yönelik diğer girişimler.
 10. aksine izin verilmedikçe, mql5.com internet sitesi hizmetleri aracılığıyla dağıtılan üçüncü şahıs yazılımların kaynak kodlarını türetmeye yönelik kopyalama, satış, lisanslama, dağıtım, iletim, değiştirme, uyarlama, tercüme etme, türev ürünlerin geliştirilmesi, kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik, parçalara ayırma veya diğer yasa dışı eylemler.
 11. Ürünlerdeki herhangi bir işlevsellik (bunlarla sınırlı olmamak üzere dijital hak yönetimi veya ileri kilitleme işlevi dahil) tarafından sağlanan, uygulanan veya zorlanan güvenlik veya içerik kullanım kurallarını atlatmak veya aşmak için herhangi bir eylemde bulunulması.
 12. mql5.com internet sitesi hizmetlerinin, herhangi bir yasayı veya üçüncü şahıs haklarını ihlal eden içeriğe erişmek, kopyalamak, aktarmak, dönüştürmek veya yeniden iletmek için kullanılması.
 13. MetaQuotes Ltd., MetaQuotes veya herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarının veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerinin kaldırılması, gizlenmesi veya değiştirilmesi.
 14. MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir anlaşma ile aksine izin verilmedikçe, mql5.com internet sitesi hizmetlerinin içeriğinin çoğaltılması, kopyalanması, satılması, takas edilmesi ve yeniden satılması.

İşlere geri dön