بجای ناسزا بخریم و بفروشیم

16 September 2017, 09:20
Amoo Akbar
0
20

یکی رو میشناسم که چند ساله در یکی از سهم های پر معامله منتظره تا از بغل سهمش داراییش به اوج برسه . تا 5 درصد میره بالا چراغونی میکنه و تا 5 درصد میاد پائین فحاشی میکنه به فروشنده ها . فکر کنم اگر جای فحاشی و یا چراغونی دکمه بای و سل را میزد الان به آرزوش رسیده بود البته بشرطیکه اول چند ماهی از وقتشو صرف یادگیری میکرد . البته این تجربه در مورد به اکثر ما با کمی کم و زیاد صدق میکنه


درخواست دوستی شما را می پذیرم تا بتوانیم در ساعات بازار با هم همراه باشیم

Share it with friends: