آموزش ببینید

16 September 2017, 09:13
Amoo Akbar
0
78

وقتی نقدینگی در بورس نیست باید توجه کرد که نقدینگی به کدام سمت هدایت شده و چرا ؟ بیتوجهی و یا کم توجهی به همین موضوع یکی از دلایل زیان سنگین من یا بهتر است بنویسم عدم کسب درآمد و آب شدن سرمایه من در طول چهار سال گذشته بوده است (و البته هزاران نفر دیگر ) . بازارهایی را دیده ام که در آن در عین ناباوری اساتید (ما که هیچ) سقف شکنیهای پی در پی و در زمانی دیگر کف شکنیهای پشت هم یکی پس از دیگری رخ داده است 

پس هیچ کف و سقفی آنقدر که ما فکر میکنیم محکم و غیر قابل تغیر نیستند 

شناخت زمان و موقعیت برای یک تحلیلگر میتواند سکوی پرتابی زیبا باشد 

یکی از علوم بسیار مهم در امر سرمایه گذاری مدیریت ریسک است و متاسفانه اجرای آن بسیار مشکل اما نوش داروی بازار بورس است .. برای من و شما مهمتر از انجام معامله . آموزش است . این مطلب را من بیسوادانه نوشتم اما شما بزرگوارانه و فیلسوفانه مطالعه کن تا به منظور من پی ببرید


در آخر عرض میکنم که همه چیز در بورس درصدی از خطا دارد . توجه به این درصدها بشدت مهم هستند 

Share it with friends: