Aşırı Yükleme

Aynı ismi kullanan ama parametre sayıları farklı olan iki veya daha fazla yöntemin tek bir sınıf içinde tanımlanması mümkündür. Buna yöntemlerin aşırı-yüklenmesi denir ve ilgili yöntemlerin aşırı yüklenmiş olduğu söylenir.

Yöntemlerin aşırı-yüklenmesi polimorfizmin şekillerinden biridir. Fonksiyonların aşırı-yüklenmesi ile aynı kurallara göre gerçekleştirilir.

Eğer çağrılan fonksiyon hiçbir eşleşmeye sahip değilse, derleyici uygun bir fonksiyon için ardışık üç aşama ile arama yapar:

  1. sınıf yöntemleri içinde arama;
  2. temel sınıf yöntemleri içinde arama (en yakın ebeveynden ilk baştakine kadar durmadan);
  3. diğer fonksiyonlar arasında arama.

Tam bir karşılık bulunamamışsa ama farklı aşamalarda birkaç uygun fonksiyon bulunmuşsa, en düşük seviyede bulunan fonksiyon kullanılır. Tek bir seviyede birden fazla uygun fonksiyon olamaz.

Ayrıca Bakınız

Fonksiyonların Aşırı Yüklenmesi