Market Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Lütfen işbu Sözleşmenin koşul ve hükümlerini dikkatlice okuyun. Burada kullanılan büyük harfle yazılmış terimler, işbu Sözleşmenin I. Bölümünde belirtildiği şekilde tanımlanacaktır.


I. Terimler ve Tanımlar

 1. İşbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

  “MetaQuotes Ltd”, www.mql5.com internet sitesinin hak sahibi olan MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

  “MetaQuotes” MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

  "Market", kayıtlı Geliştiricilerin Ürünleri Kullanıcılara dağıtmasına izin verilen www.mql5.com adresinde bulunan MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen market anlamına gelir.

  "Kullanıcı", MQL5 Markete kayıtlı ve burada belirtilen koşul ve hükümlerine uygun olarak MQL5 Marketi kullanma izni verilen herhangi bir kişi veya kuruluş olarak Siz anlamına gelir.

  "Ürün", MetaQuotes Language 4 (MQL4) veya MetaQuotes Language 5 (MQL5) programlama dillerinde yazılmış bir bilgisayar yazılımı ile bunların her türlü revizyonu, güncellemesi ve yeni sürümleri anlamına gelir ve bu, İlgili İstemci Terminali MetaTrader 4 veya MetaTrader 5'te Kullanıcı tarafından başlatılır ve bunun telif hakkı Geliştiriciye aittir. Ürünün dağıtım kiti İnternet üzerinden Market hizmeti aracılığıyla elektronik ortamda dağıtılacaktır. Kullanıcıya hiçbir somut medya teslim edilmeyecektir.

  "Ürün Lisansı", Kullanıcı tarafından MQL5 Market hizmeti aracılığıyla MetaQuotes Ltd'den edinilen ve Kullanıcıya Ürünü bilgisayarına indirme, yükleme ve münhasıran MetaQuotes tarafından sağlanabilen MetaQuotes Yazılımı ile kullanıma yönelik ve finans piyasalarında işlem yapmak amacıyla kullanma hakkı veren Ürüne yönelik sınırlı, kişisel, özel olmayan, sıradan, alt lisanslanamayan ve devredilemeyen bir lisans anlamına gelir.

  "Geliştirici", www.mql5.com’a bir Satıcı kayıtlı ve işbu Sözleşme kapsamında Ürünleri dağıtmasına izin verilen herhangi bir kişi veya kuruluş olan Siz anlamına gelir.

  "Satıcı", mql5.com Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul eden ve www.mql5.com'da Satıcı olarak ek kayıt elde eden bir mql5.com Kullanıcısı anlamına gelir.

  “Siz”, Bir MQL5.com Kullanıcısı olarak sizi ifade eder “'Sizin” ve “Sizinki” ifadeleri buna uygun şekilde yorumlanacaktır).

  “Ödeme İşleyicisi”, MQL5 Marketteki finansal işlemlerle ilgili ödeme işleme hizmetleri sağlamak üzere MetaQuotes Ltd tarafından yetkilendirilen, Ödeme Hesabı olan Geliştiricilerin MQL5 Market aracılığıyla dağıtılan Ürünlere Lisans satışından ödeme almalarını sağlayan ve Kullanıcılara MQL5 Marketteki Dahili Kullanıcı Hesaplarına para yatırmalarını sağlayan bir ödeme sistemidir.

  “Ödeme Hesabı”, Ödeme Hesabının kullanımı Ödeme İşleyici tarafından onaylanması gereken bir Kullanıcı veya Geliştirici ile yapılan ayrı bir sözleşme uyarınca ödeme sisteminde Ödeme İşleyici tarafından düzenlenen bir finansal hesap anlamına gelir.

  “MetaQuotes Yazılımı”, herhangi bir güncelleme, yükseltme, revizyon, değişiklik, yeni sürümler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 İşlem Terminalleri, MQL 4/5 IDE, Kullanıcı Arayüzü, Belgeler ve MetaQuotes İnternet sitesi dahil ilgili bileşenleri ile birlikte "MetaTrader", "MQL4", "MetaTrader 5" ve "MQL5" tescilli ticari markaları altında MetaQuotes Ltd tarafından geliştirilen ve telif hakkına sahip olunan yazılımı anlamına gelir.

  “İstemci Terminali”, bir traderın iş istasyonunu temsil eden ve bir traderın finans piyasalarında işlem gerçekleştirmesini sağlayan MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 işlem terminali anlamına gelir. Güncellemelerine, yükseltmelerine, revizyonlarına ve yeni sürümlerine ek olarak, İstemci Terminali aşağıdaki bileşenleri içerir:

  • İşlem Terminali, finans piyasalarında işlem yapmak, fiyat analizi yapmak, MQL4 veya MQL5 programlama dilinde yazılmış uygulamaları başlatmak, MQL4 veya MQL5 ile yazılmış otomatik işlem programlarının test edilmesi ve optimizasyonu için tasarlanmış bir bileşendir;
  • MQL Entegre Geliştirme Ortamı (MQL IDE), sırasıyla MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 işlem terminallerinde kullanılabilen MetaQuotes Language 4 (MQL4) veya MetaQuotes Language 5 (MQL5) program uygulamalarının geliştirilmesi için bir dizi program aracıdır. MQL IDE aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

   1. MetaQuotes Language 4 (MQL4) veya MetaQuotes Language 5 (MQL5), sırasıyla MetaTrader 4 veya MetaTrader 5 işlem terminallerinde başlatılan program uygulamalarının geliştirilmesine yönelik programlama dilleridir. Programın kaynak kodu oluşturma işlemi, kaynak kod düzenleyici MetaEditor'da oluşturulan .MQH, .MQ4 veya .MQ5 metin dosyalarının kullanılmasını gerektirir. İşlem terminalinde başlatılabilen program uygulamaları, MetaQuotes Dil Derleyicisi kullanılarak ilgili MQL4 veya MQL5 kaynak kodunun derlenmesi sonucunda oluşturulan .EX4 veya .EX5 dosyaları ile temsil edilir;
   2. MetaEditor, MQL4 veya MQL5 programlama dilinde program kodu geliştirmek ve bunu MetaQuotes Dil Derleyicisini kullanarak daha fazla derlemek için kullanılan bir düzenleyicidir;
   3. MetaQuotes Dil Derleyicisi, İstemci Terminalinde çalıştırılabilen yürütülebilir dosyalar oluşturmak için tasarlanmış bir MQL4 veya MQL5 kaynak kodu derleyicisidir;
  • Strateji Test Aracı, MQL4 veya MQL5 programlama dilinde yazılmış otomatik işlem programlarının test edilmesi ve optimizasyonu için tasarlanmış İstemci Terminalinin bir parçasıdır;
  • Program Arayüzü, son kullanıcının bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün çizelgelerinin aşağıdaki öğeleri dahil olmak üzere Ürünle etkileşime girmesine olanak tanıyan bir dizi araçtır: düğme, radyo düğmesi, onay kutusu, simge, liste kutusu, ağaç görünümü, metin kutusu, ızgara görünümü, menü, pencere, sekme, araç çubuğu, kaydırma çubuğu, kaydırıcı, durum çubuğu, bilgi çubuğu;
  • Belge, Ürünle birlikte yüklenen veya kullanımı sırasında yüklenen bununla sınırlı olmamak üzere .CHM dosyaları dahil çevrimiçi olarak yayınlanan veya MetaQuotes Ltd tarafından başka şekilde sağlanan herhangi bir belgedir.

  "Sözleşme", MetaQuotes Ltd ve Kullanıcı arasındaki bu Market Kullanım Koşulları Sözleşmesinin yanı sıra bunun şimdi veya daha sonra yürürlüğe girecek güncellenmiş, değiştirilmiş ve/veya tadil edilmiş gelecekteki sürümleri anlamına gelir.

  “Kurallar”, işbu Sözleşmeye ek olarak yayınlanan veya beyan edilen Market hizmetini kullanımınız için geçerli olan kurallar ve koşullar anlamına gelir.

  "Yürürlük Tarihi", işbu Sözleşmenin aşağıda belirtilen prosedüre uygun olarak "Devam", "Kabul Et" veya benzer bir düğmeye tıklayarak imzalandığı tarih anlamına gelir.

  “Ek Koşullar”, işbu Sözleşmeye ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MetaQuotes Ltd'nin Yazılımını, Ürünlerini ve İnternet Sitesini kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşullar anlamına gelir.

  “Bağlı Kuruluşlar”, MetaQuotes Ltd tarafından kontrol edilen veya MetaQuotes Ltd ile birlikte üçüncü şahıslar tarafından kontrol edilen, MetaQuotes Ltd'nin işleyişini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden herhangi bir kuruluş, şirket veya diğer tüzel kişilikler anlamına gelir. Bu belgenin amaçları doğrultusunda, "kontrol etmek" ve "kontrol edilmek" ifadeleri, bir kuruluşun, şirketin veya başka bir tüzel kişinin ihraç edilmiş ve tedavüldeki adi hisselerinin %50'sinden (Yüzde Elli) fazlasına doğrudan veya dolaylı sahip olunması anlamına gelir.

  “İçerik”, metin, ses dosyası, görüntü, resim, video ve/veya diğer her türlü bilgi veya iletişim dahil olmak üzere herhangi bir içerik anlamına gelir.

  “Ticari markalar”, ilgili sahiplerinin (veya lisans sahiplerinin) ticari markalarının ve hizmet markalarının adları, logoları, alan adları ve diğer ayırt edici özellikleri anlamına gelir.

  “Fikri Mülkiyet Hakları” patentler, patent başvuruları, tasarımlar, ticari markalar ve ticari isimler (tescilli ve tescilsiz), telif hakları ve diğer benzer haklar, veri tabanı hakları, teknoloji, know-how ve gizli bilgiler, diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve dünyanın herhangi bir yerinde şu anda var olan veya gelecekte var olabilecek benzer veya eşdeğer haklar ile yukarıdaki haklardan herhangi biri için yapılan başvurular, değişiklikler ve tadiller anlamına gelir.

  “MetaQuotes İnternet Sitesi”, MetaQuotes Yazılımının indirilebileceği www.metaquotes.net, www.metatrader4.com, www.mql4.com ve www.metatrader5.com URL adresleri (diğer URL adreslerinin yanı sıra) ile 3. seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his) anlamına gelir.

  “MetaQuotes Ltd İnternet Sitesi”, www.mql5.com URL adresi ile 3. seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his) anlamına gelir.

  “MetaQuotes Ltd Çevrimiçi Materyalleri”, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinden indirilebilmeye uygun materyallerin yanı sıra MetaQuotes Ltd tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak yapılan değişiklikler anlamına gelir.

  "MetaQuotes Ltd Reklam Materyalleri", MetaQuotes Ltd'ye ait olan ve/veya şirketi, ürünlerini, hizmetlerini veya faaliyetlerini tanıtmak için kullanılan herhangi bir ticari marka, isim, marka, logo, afiş ve diğer her türlü materyal anlamına gelir.

  “MetaQuotes Ltd Çalışanları”, MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşlarının yetkilileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri ile MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşları tarafından istihdam edilen diğer kişiler anlamına gelir.

  “Hesap” veya “MQL5 Kimliği”, MQL5 Market kullanımınız için oluşturulmuş, Oturum Açma Adı ve Şifreye sahip bir hesap anlamına gelir.

  “Oturum Açma Adı”, Şifre ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kimlik kodu anlamına gelir.

  “Şifre”, Seçtiğiniz ve Oturum Açma Adı ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kod anlamına gelir.

 2. Tekil biçimde kullanılan sözcükler çoğul formları da içerir ve duruma göre bunun tersi de geçerlidir.

 3. “Dahil”, “diğer şeylerin yanı sıra”, “özellikle” ve benzeri (herhangi bir biçimde) terimleri takip eden herhangi bir sözcük, açıklayıcı olarak yorumlanacak ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamlarını sınırlamayacaktır.


II. Genel

 1. İşbu Sözleşme ve bunun güncellemeleri, işbu Sözleşmede belirtilen koşulları ve hükümler kapsamında MetaTrader 4/5 İstemci Terminalindeki Ürünlere göz atmak, bunları aramak ve indirmek ve Ürün Lisansları satın almak için www.mql5.com adresindeki MQL5 Market hizmetini kullanımınızla ilgili olarak Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.

  "Devam", "Kabul Et" veya benzer bir düğmeyi veya uygun bir bağlantıyı tıklayarak işbu Sözleşmenin Kullanım Koşullarını kabul edersiniz. Ürünlerin MetaQuotes Ltd ile ilgili olmayan üçüncü şahıs Geliştiriciler tarafından geliştirildiğini kabul edersiniz.

  MetaQuotes Ltd'nin üçüncü şahıs Geliştiriciler tarafından Markete gönderilen Ürünlerden sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca, bazı Ürün Lisansları ücretsiz olarak sunulabilirken, diğerleri belirli bir ücret karşılığında sunulabilir. Markette gerçekleştirilen satın alımlar ile ilgili ödemelerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

  İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul etmeyen Kullanıcı, Market Hizmetini kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

  Market 18 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilir.

 2. İşbu Sözleşme, (a) Market hizmetinin kayıtlı bir Kullanıcısı olmadığınız veya (b) 18 yaşın altında olduğunuz veya (c) ikamet ettiğiniz veya MetaQuotes Yazılımını kullandığınız ülke dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin yürürlükteki yasalarına göre MetaQuotes Yazılımını kullanmasına izin verilmeyen bir kişi veya kuruluş olduğunuzun anlaşılması durumunda otomatik olarak yürürlükten kalkacaktır.

 3. Bir şirket çalışanı veya yöneticisiyseniz ve Marketi şirketiniz ("Şirket") adına kullanıyorsanız, aşağıdakileri kabul eder ve bunlara rıza gösterirsiniz: (i) bu Market Kullanım Koşullarını kabul ederek ve Marketi kullanarak Market hizmetinin Sizin ve Şirket tarafından kullanımıyla ilgili olarak Sizin ve Şirketinizin işbu Sözleşmeye uygunluğuna dayanarak Şirket tarafından açıkça yetkilendirildiğinizi; (ii) Şirketten, bu Market Kullanım Koşulları kapsamında Şirket adına resmi olarak hareket etmenize izin verecek şekilde gereken tüm izinleri, onayları ve yetkileri aldığınızı kabul edersiniz. Şirket adına Marketi kullanmak için bu izinleri, onayları ve yetkileri aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Gerekli yetkiye sahip değilseniz Marketi kullanamazsınız.

 4. MetaQuotes Ltd ile yaptığınız sözleşme, MetaQuotes Ltd tarafından İnternette veya MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinde yayınlanan veya beyan edilen Ek Koşulları da içerebilir. Ek koşullar, sınırlama olmaksızın işbu Sözleşmede ileri sürülen hükümleri ve koşulları içerir.

 5. İşlem Terminali, Ürünler, Yazılım ve MetaQuotes İnternet Sitesini kullanmadan önce, MetaQuotes tarafından sunulan ürünler veya hizmetlerle ilgili lisans sözleşmelerini ve ek koşulları okumalı ve kabul etmelisiniz. Bu sözleşmeleri veya koşulları, uygun düğmeye tıklayarak veya MetaQuotes tarafından başka şekilde önerildiği şekilde veya İstemci Terminalini, bunun ürünlerini, hizmetlerini ve MetaQuotes İnternet Sitesini kullanarak kabul edebilirsiniz, böylelikle bu kullanımla, ilgili sözleşmeleri veya koşulları kabul ettiğinize dair rıza gösterir ve bunu onaylarsınız.

 6. İşbu Sözleşme koşulları ve hükümlerinin yanı sıra Kuralları, Kurallar ve Ek Sözleşmeleri kabul ederek MetaQuotes Ltd. ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girdiğinizi onaylamış ve kabul edersiniz. Kurallar ve Ek Koşullar ile işbu Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, MetaQuotes Ltd. tarafından sunulan herhangi bir özel hizmetle ilgili olarak Kurallar ve Ek Koşullar geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmenin baskısını almanızı ve bir kopyasını elinizde tutmanızı tavsiye ederiz.

 7. İşbu hükümlerle, sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları yapmak için elektronik iletişimin kullanılmasına ve başlatılan veya tamamlanan işlemlerin bildirimlerinin, politikalarının ve kayıtlarının Market Hizmeti aracılığıyla elektronik olarak teslim edilmesine rıza gösterirsiniz.

 8. Ayrıca, işbu hükümlerle, yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan kayıtların orijinal elektronik olmayan bir imzasını veya teslimini veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasa veya yönetmelik kapsamındaki hak veya gerekliliklerden feragat edersiniz.

 9. MetaQuotes Yazılımının veya Market hizmetinin, bu yargı bölgesinden birinde MetaQuotes Yazılımının veya Market hizmetinin kullanımının farklı gereklilikleri veya tamamen yasaklanması nedeniyle yasalarca yasak hale geldiği bir yargı alanında ikamet ediyorsanız bunları kurmayın veya kullanmayın.

 10. Market kullanımı uyumlu cihazlar (bilgisayar, cep telefonu vb.) ve İnternet erişimi gerektirir. Market, Marketin işlevselliğini sağlamak için bunlarla sınırlı olmamak üzere CPU, bellek ve ağ bağlantısı dahil olmak üzere bilgisayarınızın (veya başka aygıtınızın) kaynaklarını kullanabilir. MetaQuotes Ltd, bilgisayar kaynaklarınızın ve iletişimlerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için ticari olarak makul çaba harcayacaktır. Ancak MetaQuotes Ltd'nin bu konuda herhangi bir garanti veremeyeceğini kabul eder ve buna rıza gösterirsiniz.


III. Market Kullanımı

 1. Markete kaydolduğunuzda ve bu siteyi kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamayı kabul edersiniz ve kayıt verilerinizi doğru ve eksiksiz tutmak için güncellemeyi kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin, Hesabınızı sürdürmek ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için sağlanan kayıt verilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz.

 2. MetaQuotes Ltd'nin, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Size veya tüm Kullanıcılara Market hizmetinin sağlanmasını askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul edersiniz.

 3. MetaQuotes Ltd, söz konusu danışmanların ve yüklenicilerin MetaQuotes Ltd ile aynı yükümlülüklere bağlı olmaları koşuluyla, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak danışmanların ve diğer yüklenicilerin hizmetlerinden yararlanabilir.

 4. MetaQuotes Ltd, Size çeşitli ödeme işleme yöntemleri sunabilir. MetaQuotes Ltd veya Ödeme İşleyicisi veya bir üçüncü şahıs ile, belirli bir ödeme işleme yöntemini kullanımınızı yöneten, ilgili hüküm ve koşullara veya diğer yasal sözleşmeye uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin, kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın ödeme işleme yöntemleri ekleyebileceğini veya bunları kaldırabileceğini kabul edersiniz.

 5. MetaQuotes Ltd, Market aracılığıyla dağıtılan bir Ürünün Market Geliştirici Dağıtım Sözleşmesini veya diğer yasal sözleşmeleri, üçüncü şahıs haklarını, yasaları, kuralları ve yönetmeliklerini ihlal ettiğini tespit edebilir. Bu durumda MetaQuotes Ltd, tamamen kendi takdirine bağlı olarak veya uygun devlet makamının gerektirdiği şekilde, söz konusu Ürünün Market hizmeti aracılığıyla dağıtımını durdurma ve bu Ürün için lisans satın alan Kullanıcıyı, söz konusu Ürünü kullanmamaya ve Ürünü bilgisayarından, cep telefonundan veya Kullanıcı tarafından kontrol edilen diğer cihazlardan kaldırmaya teşvik etme hakkını saklı tutar.

 6. Marketi yalnızca (a) işbu Sözleşme ve (b) ilgili yargı alanlarında yürürlükteki yasalar, yönetmelikler veya genel kabul görmüş uygulamalar veya yönergeler tarafından izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Ürünlerin indirilmesi, kurulması ve/veya kullanımıyla ilgili tüm yerel yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

 7. Marketi, MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede bunun için size özel olarak izin verilmedikçe, MetaQuotes Ltd tarafından www.mql5.com üzerinde sağlanan arayüz veya MetaQuotes Yazılım arayüzü dışında herhangi bir araç ile kullanmamayı kabul edersiniz. Markete komut dosyaları, arama motorları veya benzer teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere herhangi bir otomatik yolla erişmemeyi özellikle kabul edersiniz.

 8. Marketin (aynı zamanda Markete hizmet veren sunucuların ve ağların) çalışmasına müdahale eden veya bunu kesintiye uğratan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Market aracılığıyla dağıtılan Ürünleri, MetaQuotes Ltd veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kontrol edilen sunucuların, ağların veya internet sitelerinin çalışmasına müdahale edebilecek veya kesintiye uğratabilecek amaçlarla kullanmamayı kabul edersiniz.

 9. MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede bunu yapmanıza özellikle izin verilmedikçe, Market içeriğini çoğaltmayacağınızı, kopya etmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, ticaretini yapmayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı kabul edersiniz.

 10. Marketi ve herhangi bir Ürünü kullanımınızdan, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve böyle bir ihlalin sonuçlarından (MetaQuotes Ltd veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kalabileceği her türlü kayıp veya hasar dahil) yalnızca Sizin sorumlu olduğunuzu ve MetaQuotes Ltd'nin Size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.

 11. Marketi kullanımınızla veya Marketteki Ürünlere Lisanslar satın almanızla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi dahil olmak üzere yürürlükteki tüm vergi yasalarına uymayı ve bu tür yürürlükteki vergilerin bildirilmesi ve ödenmesinin Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

 12. MetaQuotes Ltd, Marketteki herhangi bir Ürünü ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değiştirme, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar (ancak bunun için hiçbir yükümlülüğü yoktur). Ancak, Marketi kullanarak yasa dışı, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz Ürünlere maruz kalabileceğinizi ve Marketi riski size ait olmak üzere kullandığınızı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd, Geliştirici tarafından belirtilen işlevselliğe uygunluğu için Ürünün yalnızca resmi bir kontrolünü gerçekleştirir.

 13. MetaQuotes Ltd ve Bağlı Kuruluşlarının Markete ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlere sahip olduğunu kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin, ilgili Geliştiriciler veya diğer telif hakkı sahipleri tarafından Marketteki Ürünlerin dağıtımı için tüm uygun haklara ve lisanslara sahip olduğunu kabul edersiniz. Aşağıdakileri yapmamayı ve herhangi bir üçüncü şahsın bunları yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz:

  1. aksine izin verilmedikçe, Ürünlerin kaynak kodunu kopyalamak, satmak, lisanslamak, dağıtmak, devretmek, değiştirmek, uyarlamak, tercüme etmek, bunlardan türev çalışmalar hazırlamak, kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik yapmak, parçalarına ayırmak veya başka bir şekilde bunu türetmeye teşebbüs etmek,
  2. Ürünlerdeki herhangi bir işlevsellik (bunlarla sınırlı olmamak üzere dijital hak yönetimi veya ileri kilitleme işlevi dahil) tarafından sağlanan, uygulanan veya zorlanan güvenlik veya içerik kullanım kurallarını atlatmak veya aşmak için herhangi bir eylemde bulunmak.
  3. Ürünleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü şahıs haklarını ihlal eden içeriğe erişmek, kopyalamak, aktarmak, dönüştürmek veya yeniden iletmek için kullanmak.
  4. MetaQuotes Ltd., MetaQuotes veya herhangi bir üçüncü şahsın, Ürünlere ekli olan veya içerilen telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarının veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek.
 14. Ticari Markalara ilişkin tüm haklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veya her türlü fikri mülkiyet hakkı dahil tüm mülkiyet hakları ve unvanları ilgili sahiplerinin veya lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, taraflardan hiçbiri diğer tarafa Ticari Markalar üzerinde veya bunlarla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat (bunlarla sınırlı olmamak üzere ima edilen lisanslar dahil) sağlamaz. İşbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Kullanıcıya MetaQuotes Ltd ve MetaQuotes'un ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve Geliştiricinin diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

 15. Ürünün Market yoluyla varlığının pazarlanması, dağıtımı ve satışı amacıyla lisansa ek olarak, MetaQuotes Ltd ve Bağlı Kuruluşları, Geliştirici tarafından MetaQuotes Ltd'ye sağlanan Geliştirici Marka Özelliklerini içerebilir:

  1. Market içinde;
  2. diğer Market Ürünleriyle birlikte anıldığında Market dışındaki çevrimiçi veya mobil iletişimlerde;
  3. Ürünün çevrimiçi veya mobil cihazlarda kullanılabilirliğine ilişkin duyurular yaparken;
  4. sunumlarda; ve
  5. çevrimiçi veya mobil cihazlarda görünen istemci listelerinde (sınırlama olmaksızın MetaQuotes Ltd internet sitelerinde yayınlanan istemci listeleri dahil).

  Geliştirici, Marketteki belirli Ürünlerin dağıtımını durdurursa, MetaQuotes Ltd, durdurulan Ürünlerin Marka Özelliklerinin bu tür pazarlama amaçları için kullanımını durduracaktır.


IV. Market aracılığıyla Ürün Satın Alımları

 1. MetaQuotes Ltd Size Ürünlerin Lisansını satar, ancak Market üzerinde sunulan Ürünler Size satılmaz. Ürün Lisansı dünya çapında geçerli olacak ve Kullanıcıya Ürünü uygun İstemci Terminalinde kendi kişisel avantajına göre görüntüleme ve kullanma hakkı verecektir. Geliştirici, bir Kullanıcı olarak Sizin Ürüne ilişkin haklarını yönetecek olan Ürün kullanımı için Kullanıcı ile ayrı bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) akdedebilir.

  Ürün Lisansı, Siz ve Ürün Geliştirici arasında bu Ürünün Kullanıcı tarafınızdan kullanımını yöneten bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, Kullanıcının Ürünü kullanma haklarına ilişkin aşağıdaki sınırlamalar geçerli olacaktır: 1) Ürünü veya herhangi bir bileşenini kullanma hakkını herhangi bir üçüncü şahsa satmayacak, devretmeyecek, alt lisansını vermeyecek, kiralamayacak, kiraya vermeyecek, dağıtmayacak, yayınlamayacak, dışa aktarmayacak, içe aktarmayacak veya başka bir şekilde devretmeyeceksiniz; 2) Ürünün değiştirilmesini, tercüme edilmesini, benzer ürünlerin oluşturulmasını, kaynak koda dönüştürülmesini, ayrılmasını, şifresinin çözülmesini, hacklenmesini ve türev çalışmaların oluşturulmasını üstlenmeyecek, buna sebep olmayacak, izin vermeyecek veya yetki vermeyeceksiniz; 3) Ürün Geliştiricisi tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmediği sürece Ürünü İnternette dağıtmayacaksınız; 4) Market aracılığıyla dağıtılan Ürünü diğer cihazlarda 4 kez yeniden yüklemenize izin verilecektir.

 2. Ürünler, üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrol ettiği başka bir yazılım ve teknolojiyi içerebilir veya bunların parçası olabilir. Ürünlerde içerilen herhangi bir üçüncü şahıs yazılımının veya teknolojisinin kullanımı ayrı Lisans Sözleşmelerine tabi olacaktır.

 3. Marketin ve belirli Ürünlerin, Ürünleri kullanımınızı sınırlayan güvenlik teknolojisi içerdiğini ve Ürünler güvenlik teknolojisiyle sınırlandırılsın veya sınırlandırılmasın, Ürünleri işbu Sözleşmenin veya Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına uygun olarak kullanacağınızı ve Ürünlerin başka herhangi bir şekilde kullanılmasının bir telif hakkı ihlali teşkil edebileceğini kabul edersiniz. Herhangi bir güvenlik teknolojisi Ürünlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Herhangi bir güvenlik teknolojisini ihlal etmemeyi, atlatmamayı, tersine mühendislik yapmamayı, kaynak koda dönüştürmemeyi, parçalara ayırmamayı veya başka bir şekilde kurcalamamayı veya bunu yapmaya teşebbüs etmemeyi veya başka bir kişinin bunu yapmasına yardımcı olmamayı kabul edersiniz.

 4. Bir Market Ürünü için Lisans satın alınması ve kurulması üzerine, Lisansı satın alan Kullanıcı için Ürün program dosyasının özel bir sürümü oluşturulur ve bu, Ürünün yalnızca satın almanın (indirmenin) gerçekleştiği ekipmanda (bilgisayar konfigürasyonu ve işletim sistemi) kullanılmasına izin verir. Kullanıcıların Market aracılığıyla dağıtılan Ürünü başka cihazlarda yeniden yüklemesine izin verilecektir. Ancak, işbu Market Geliştirici Dağıtım Sözleşmesi uyarınca Ürünü Marketten kaldırırsa, söz konusu Ürünler Marketin tüm bölümlerinden kaldırılacak ve Kullanıcılar bundan sonra etkilenen Ürünü yeniden yükleme hakkına veya yeteneğine sahip olmayacaktır.

 5. Erişim yetkisine sahip olmadığınız bir Hesaba erişim sağlamayacaksınız veya bunu yapmaya teşebbüs etmeyeceksiniz. Markete yetkisiz erişim sağlamak dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Sistem veya ağ güvenliği ihlalleri hukuki veya cezai yükümlülüğe yol açabilir.

 6. Market Kullanıcılarının Ürünleri puanlamasına izin verilecektir. Yalnızca ilgili Ürünün tam sürümünü indiren Kullanıcılar onu puanlayabilir. Ürün puanlamaları Ürünlerin Marketteki yerleşimlerini belirlemek için kullanılacaktır, daha yüksek puanlı Ürünler genel olarak MetaQuotes Ltd'nin tamamen kendi takdirine bağlı olarak Ürünlerin yerleşimini değiştirme kabiliyetine bağlı olarak daha iyi yerleşime sahiptir. Market Yönetimi, Kullanıcı puanı almayan herhangi bir Ürün için bileşik puan da atayabilir. Bir Geliştirici Bileşik Puanı, Ürün kalitesinin bir temsili olacaktır ve MetaQuotes Ltd tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak geçmişinize dayalı olarak belirlenecektir. Ürün geçmişi olmayan yeni Geliştiriciler için MetaQuotes Ltd, MetaQuotes Ltd tarafından belirlenecek şekilde kabul edilebilir standartları karşılamayan Ürünleri belirlemek veya kaldırmak için kaldırma ve/veya geri ödeme oranları gibi performans ölçümlerini kullanabilir veya yayınlayabilir. MetaQuotes Ltd, Ürünleri Kullanıcılara MetaQuotes Ltd'nin takdirine bağlı olarak belirlenecek şekilde gösterme hakkını saklı tutar.

 7. Ürün, demo (deneme) sürümü hariç, ilgili Ürün Lisansı ödendikten sonra indirmeye uygun hale gelir. Lisansları ücretsiz (ücret istemeden) olan Ürünler, ilgili Ödeme Hesabında bulunan para miktarına bakılmaksızın herhangi bir Kullanıcı tarafından İstemci Terminali ve İnternet üzerinden elde edilebilir.


V. Fiyatlandırma ve Ödemeler

 1. Markette satın alma gerçekleştirebilmek için, bir Ödeme İşleyicisi ile yapılan ayrı bir sözleşme kapsamında geçerli bir Ödeme Hesabınızın olması gerekir.

  Marketteki tüm finansal işlemler Market Ödeme Sistemi Düzenlemelerine göre yapılacaktır.

 2. Ürün fiyatları ABD doları cinsinden belirtilecektir. Market, Ürün fiyatlarını Kullanıcılara kendi yerel para birimlerinde gösterebilir, ancak para birimi oranlarının veya dönüştürmenin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

 3. Toplam Ürün Lisansı fiyatınız, Ürün Lisansının fiyatını ve geçerli satış vergisini içerecektir; söz konusu satış vergisi, Ürünü indirdiğiniz sırada geçerli olan adrese faturalama ve satış vergisi oranına dayanacaktır. MetaQuotes Ltd, yalnızca elektronik (dijital) ürünlerin veya yazılım lisanslarının vergiye tabi olduğu yargı bölgelerinde vergi alacaktır. Hiçbir istemci vergi muafiyetinden yararlanamaz.

 4. Ürün Lisanslarının tüm satışları nihai olacak ve iade edilemez.

 5. Market aracılığıyla sunulan Ürünlerin fiyatları herhangi bir zamanda değişebilir ve Market, fiyat indirimi veya promosyon teklifi durumunda fiyat koruması veya geri ödeme sağlamaz.

 6. Bir Ürün bir işlemden sonra ancak indirmeden önce kullanılamaz hale gelirse tek çözüm yolunuz para iadesi olacaktır. Teknik sorunlar Ürününüzün teslimatını engeller veya makul olmayan bir şekilde geciktirirse münhasır ve tek çözüm yolunuz MetaQuotes Ltd tarafından belirlediği şekilde değişim veya fiyatın geri ödemesi olacaktır.

 7. Özel Geri Ödeme Gereklilikleri. Ödeme İşleyicinin geri ödemelerle ilgili standart hüküm ve koşulları, aşağıdaki koşullar dışında Ürünlerin Market aracılığıyla dağıtımınız için geçerli olacaktır.

 8. Geliştirici, Market hizmeti aracılığıyla dağıtılan Ürünlerinin desteklenmesi ve bakımından ve Ürünleri ile ilgili tüm şikayetlerin ele alınmasından tek başına sorumludur. Geliştiricinin iletişim bilgileri, istemci desteği amacıyla her uygulama ayrıntı sayfasında görüntülenecek ve Kullanıcılara sunulacaktır. Geliştirici, Üründe tespit edilen ve Ürün çalışmasının erken sonlandırılmasına neden olabilecek tüm kritik hataları ortadan kaldıracaktır.


VI. Kullanıcı Kimlik Bilgileri

 1. Size MetaQuotes Ltd tarafından verilmiş olabilecek veya Kendiniz seçebileceğiniz tüm Kullanıcı kimlik bilgilerinin gizliliğini korumaktan sorumlu olduğunuzu ve Markette bu kimlik bilgilerinin kullanımını içeren her türlü faaliyetten sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd, Size veya çalıştığınız şirkete veya kuruluşa verilen Kullanıcı Hesaplarının sayısını sınırlayabilir.


VII. Gizlilik ve Bilgi

 1. Market hizmetini, diğer hizmetleri ve içerikleri oluşturmamıza, geliştirmemize, yönetmemize, sağlamamıza ve iyileştirmemize ve ayrıca bunları dolandırıcılık ve telif hakkı ihlaline karşı korumamıza yardımcı olan kişisel verilerinizi kullanırız.

 2. Kişisel verilerinizi, Hizmet Koşullarımız veya Politikalarımızdaki önemli değişiklik bildirimlerini size göndermek için zaman zaman kullanabiliriz. Kişisel verileri ayrıca, Hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlayan denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için kullanabiliriz.

 3. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, istemci davranışını daha iyi anlayabilmemiz ve Hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için internet tarayıcısı türü, İnternet protokol adresi, dil, konum, saat dilimi, benzersiz cihaz/tarayıcı tanımlayıcısı ve istenen URL'ler gibi teknik ve gezinme bilgilerini toplayabiliriz. İnternet sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli faaliyetlerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgiler, internet sitelerimizin içeriğini ve kullanılabilirliğini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Bu bilgiler toplanır ve toplanan bilgileri gizlilik politikamızın amaçları doğrultusunda kişisel olmayan bilgi şeklinde değerlendiririz. Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirirsek, birleştirilmiş bilgiler birleştirilmiş halde kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilir.

 4. Sağladığınız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik ve Veri Koruma Politikamızı ve Çerez Politikamızı okuyun.


VIII. İşbu Sözleşmenin Feshi

 1. İşbu Sözleşme, aşağıda belirtildiği gibi Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından feshedilene kadar geçerli olacaktır.

 2. İşbu Sözleşmeyi, Market ve Marketten indirilen Tüm Ürünlerin kullanımını keserek feshedebilirsiniz.

 3. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından gerçekleştirilecek veya ifa edilecek (veya bu Sözleşmenin süresi boyunca tahakkuk eden) tüm yasal hak ve yükümlülükler veya daimi hak ve yükümlülükler, işbu Sözleşmenin feshi nedeniyle değiştirilmeyecektir.

 4. MetaQuotes Ltd, aşağıdaki durumlarda İşbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilir:

  1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz; veya
  2. MetaQuotes Ltd'nin kanunen bunu yapmasının gerekmesi; veya
  3. Kullanıcı olmayı bırakmanız; veya
  4. MetaQuotes Ltd’nin artık Market hizmeti sağlamamaya karar vermesi.


IX. Garantilerin Reddi

 1. MARKETİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE MARKETİN HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. ÜRÜNLERİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA İLE İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ VE BUNA RIZA GÖSTERİRSİNİZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, ÜRÜN VE ÜRÜN TARAFINDAN SUNULAN VEYA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMET, TÜM HATALARIYLA VE HİÇBİR TÜR GARANTİSİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE MetaQuotes Ltd. İŞBU HÜKÜMLERLE, ÜRÜNLERE VEYA HERHANGİ BİR HİZMETE DAİR BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SATILABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL TÜM AÇIK, ZIMNİ VE YASAL GARANTİLER VE HÜKÜMLERİ REDDEDER. MetaQuotes Ltd, ÜRÜNDEN KEYİF ALMANIZA KARŞI MÜDAHALEYE KARŞI, ÜRÜNDE YER ALAN İŞLEVLER VEYA ÜRÜN TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI, ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINI VEYA ÜRÜNLERDEKİ VEYA HİZMETLERDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. MetaQuotes Ltd VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR. ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN KUSURLU OLDUĞU BELİRLENİRSE, GEREKLİ TÜM SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETİ MALİYETİNİ SİZ ÜSTLENİRSİNİZ. BAZI YARGI ALANLARI, ZIMNİ GARANTİLERİN VEYA TÜKETİCİLERİN YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL HAKLARINA İLİŞKİN SINIRLAMALARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 2. MARKETİ VE MARKETİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALİ KENDİ TAKDİRİNİZE GÖRE VE RİSKLERİ SİZE AİT OLACAK ŞEKİLDE KULLANMAYI VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA BAŞKA CİHAZINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VEYA BU KULLANIM SONUCU VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ.

 3. MetaQuotes Ltd AYRICA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SATILABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL HER TÜRLÜ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERİ VE HÜKÜMLERİ AÇIKÇA REDDEDER.


X. Yükümlülüğün Sınırlandırılması

 1. KANUNLARCA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, MetaQuotes Ltd, KİŞİSEL YARALANMADAN VEYA SINIRLAMA OLMAKSIZIN, YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) BAKILMAKSIZIN, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, BİR ÜRÜNÜ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI KAZANÇ KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ ZARARLARI VEYA DİĞER HERHANGİ BİR TİCARİ ZARAR VEYA KAYIP DAHİL HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA NİHAİ ZARARDAN VE MetaQuotes Ltd BU ZARAR OLASILIĞINA DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.

 2. MetaQuotes Ltd, KAYITLI YATIRIM DANIŞMANI, BROKER/TÜCCAR, FİNANSAL ANALİST, FİNANSAL BANKA, MENKUL KIYMETLER BROKERI VEYA FİNANSAL PLANLAYICI DEĞİLDİR. MetaQuotes Ltd, DİĞER UNSURLARIN YANI SIRA İŞLEM BİLGİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN BİR TEKNOLOJİ SAĞLAYICISIDIR. HİZMETİN KULLANICILARI, BAŞKALARININ İŞLEMLERİNİ KOPYALAMAK GİBİ KENDİ YATIRIM KARARLARINI FORMÜLE ETMEK İÇİN İŞLEM BİLGİLERİNİ KULLANABİLİR. MQL5.COM'DAKİ TÜM BİLGİLER YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR. BİLGİLER, FİNANSAL TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR TAVSİYE NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE TEŞKİL ETMEZ, DOĞASI GEREĞİ GENELDİR VE SİZE ÖZEL DEĞİLDİR. BİR YATIRIM KARARI VERMEK İÇİN ŞİRKETİN BİLGİLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE, NİTELİKLİ VE KAYITLI BİR MENKUL KIYMETLER UZMANINDAN TAVSİYE ALMALI VE KENDİ DURUM TESPİTİNİZİ ÜSTLENMELİSİNİZ. SİTEMİZDEKİ BİLGİLERİN HİÇBİRİ YATIRIM TAVSİYESİ, ALIM VEYA SATIM YAPMA TEKLİFİ VEYA TALEBİ VEYA HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET, ŞİRKET VEYA FONUN TAVSİYESİ, ONAYI VEYA SPONSORLUĞU ŞEKLİNDE TASARLANMAMIŞTIR. ŞİRKET, TARAFINIZCA VERİLEN HERHANGİ BİR YATIRIM KARARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. KENDİ YATIRIM ARAŞTIRMALARINIZDAN VE YATIRIM KARARLARINIZDAN SİZ SORUMLUSUNUZ.


XI. Tazminat

 1. İşbu belgeyle, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, MetaQuotes Ltd'yi, Bağlı Kuruluşlarını ve bunların ilgili yöneticileri, görevlileri, çalışanları ve acenteleri ve ayrıca Yetkili Taşıyıcılarından her birini, herhangi bir ve tüm üçüncü şahıs iddiaları, talepleri, dava nedenleri, davalar veya takibatların yanı sıra aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlar yoluyla gerçekleşen her türlü kayıp, yükümlülük, hasar, masraf veya gider (her türlü makul avukatlık ücretleri dahil) tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: a) Marketi işbu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanmanız; ve (b) Ürününüzün, herhangi bir kişinin herhangi bir telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, ticari takdim şeklini, patentini veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya herhangi bir kişiyi karalaması veya bu kişilerin aleniyet veya gizlilik haklarını ihlal etmesi.

 2. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, ilgili Ödeme İşleyicilerini (MetaQuotes Ltd veya üçüncü şahısları içerebilir) ve Ödeme İşleyicilerin bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve acentelerini, her türlü üçüncü şahıs iddialarına, eylemlerine, davalarına veya adli muamelelerine ve Market aracılığıyla Ürün Lisanslarını satın almanızla ilgili vergilerden kaynaklanan veya tahakkuk eden her türlü kayıp, yükümlülük, zarar, masraf ve gider (makul avukatlık ücretleri dahil) için savunur, tazmin eder ve zararsız tutarsınız.


XII. İşbu Sözleşmedeki Değişiklikler

 1. MetaQuotes Ltd, işbu Sözleşmeyi değiştirme ve revize etme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmede her değişiklik yapıldığında, MetaQuotes Ltd, Sözleşmenin gözden geçirilmiş bir sürümünü internette yayınlayacaktır. İşbu Sözleşmenin revize edilmiş sürümü yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından Market hizmetini kullanmanız, revize Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


XIII. Genel Yasal Koşullar

 1. İşbu Sözleşme, Market kullanımınızı yöneten ve Market ile ilgili olarak Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki önceki sözleşmeleri tamamlayabilen Siz ve MetaQuotes Ltd arasındaki yasal sözleşmenin tamamını oluşturur.

 2. MetaQuotes Ltd'nin, burada (veya yürürlükteki herhangi bir yasa ile) sağlanan herhangi bir yasal hak veya çözüm yolunu kullanmaması veya uygulamaması veya kullanma veya uygulamada gecikmesinin, MetaQuotes Ltd adına bu haklardan veya çözüm yollarından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu tür hakların ve çözüm yollarının MetaQuotes Ltd. için geçerli olmaya devam edeceğini kabul edersiniz.

 3. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, burada içerilen diğer hükümleri etkilemeden İşbu Sözleşmeden çıkarılacaktır. İşbu Sözleşmenin geri kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

 4. MetaQuotes Ltd'nin ana şirketi olduğu şirketler grubunun her bir üyesinin işbu Sözleşmenin üçüncü şahıs lehtarı olacağını ve bu tür diğer şirketlerin kendilerine bir menfaat veya hak sağlayan işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü doğrudan uygulamaya ve bunlara dayanmaya yetkili olacağını kabul ve beyan edersiniz. Başka hiçbir kişi veya şirket işbu Sözleşmenin üçüncü şahıs lehtarı olmayacaktır.

 5. Siz veya MetaQuotes Ltd, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşmede verilen hakları temlik edemez veya devredemez. Siz veya MetaQuotes Ltd tarafından, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme kapsamındaki sorumlulukların veya yükümlülüklerin devredilmesine izin verilmeyecektir.

 6. İşbu Sözleşme ve bu kapsamda MetaQuotes Ltd ile olan ilişkiniz, işbu hükümlerle kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Siz ve MetaQuotes Ltd, Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık üzerinde münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacağını kabul eder. Buna rağmen, Siz, MetaQuotes Ltd'nin herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir (veya eşdeğer bir tür acil yasal çözüm) başvurusunda bulunmasına izin verileceğini kabul edersiniz.