MQL5.com Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşulları Sözleşmesi

Lütfen işbu Sözleşmenin koşul ve hükümlerini dikkatlice okuyun. Burada kullanılan büyük harfle yazılmış terimler, işbu Sözleşmenin I. Bölümünde belirtildiği şekilde tanımlanacaktır.


I. Terimler ve Tanımlar

 1. İşbu Sözleşmenin amaçları doğrultusunda, aşağıdaki terimler aşağıda belirtilen anlamlara sahip olacaktır:

  “MetaQuotes Ltd.”, www.mql5.com internet sitesinin hak sahibi olan MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

  “MetaQuotes” MetaQuotes Ltd şirketi anlamına gelir.

  "Sinyaller Hizmeti", www.mql5.com internet sitesinde kayıtlı mql5.com kullanıcılarına sunulan ve özel olarak MetaQuotes Yazılımını kullanan Sinyal Sağlayıcının işlem hesabında gerçekleştirilen alım ve satım işlemlerine dayalı işlem sinyallerinin iletimi ve işlem sonuçlarının görüntülenmesi için tasarlanmış MetaQuotes Ltd. tarafından kontrol edilen bir kullanıcı hizmeti anlamına gelir.

  "Abone", www.mql5.com’a kayıtlı ve burada belirtilen koşul ve hükümlerine uygun olarak Sinyaller Hizmetini kullanma izni verilen herhangi bir kişi veya kuruluş olarak Siz anlamına gelir.

  “Siz”, Sinyaller Hizmetinin kullanıcısı olarak Sizi ifade eder (“'Sizin” ve “Sizinki” ifadeleri buna uygun şekilde yorumlanacaktır).

  "Sinyal", İşlem Sinyallerinin kamuya açık olarak iletilmesi için Sağlayıcının ticari işlemlerinin izlendiği, Sağlayıcının işlem hesabının bir Sinyal Kaynağı anlamına gelir.

  “İşlem Sinyali”, Sinyalin işlem hesabında bir alım veya satım işlemi gerçekleştirilmesi eylemidir.

  “Bir İşlem Sinyalinin İletilmesi”, Abonelere yeni İşlem Sinyali hakkında mesajlar gönderilmesi anlamına gelir. Mesajlar (veriler) internet üzerinden elektronik biçimde iletilir. Abonelere hiçbir somut medya teslim edilmez.

  "Sinyal Sağlayıcı", www.mql5.com'da Satıcı olarak kayıtlı olan ve MQL5.com Sinyaller Hizmeti Dağıtım Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak Sinyalleri dağıtmasına izin verilen herhangi bir kişi veya kuruluş anlamına gelir.

  "Satıcı", mql5.com Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı kabul eden ve www.mql5.com'da Satıcı olarak ek kayıt elde eden bir mql5.com kullanıcısı anlamına gelir.

  "Abonelik", Abonenin www.mql5.com adresindeki Sinyaller Hizmeti aracılığıyla Sağlayıcıdan edindiği ve Abonenin, Sinyal işlemlerini Abonenin işlem hesabında kopyalaması için belirli bir Sinyal Sağlayıcıdan İşlem sinyalleri almasına (bunun aktarılmasına) olanak sağlayan sınırlı, kişisel, özel olmayan, sıradan, alt lisanslanamayan ve devredilemeyen bir lisans anlamına gelir.

  “Sinyal İşlem Sonuçlarının İzlenmesi”, Sinyalin işlem hesabı durumu üzerindeki verilerin ve bir işlem stratejisine göre burada gerçekleştirilen alım/satım işlemlerinin periyodik olarak elde edilmesi anlamına gelir. İşlem gerçekleştirme, bir trader tarafından manuel olarak veya işlem robotları (Uzman Danışmanlar) kullanılarak dahil olan herhangi bir kişi olmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilebilir. İzleme, işlem sonuçlarının belgelenmesine olanak sağlar ve ayrıca herhangi bir ilgili Aboneye raporlar ve çizelgeler formunda görsel bir biçimde işlem istatistiklerini sağlar.

  “Ödeme İşleyicisi”, MetaQuotes Ltd tarafından Sinyaller Hizmetindeki finansal işlemlerle ilgili ödeme işleme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bir ödeme sistemi anlamına gelir.

  “Ödeme Hesabı”, Ödeme Hesabının kullanımı Ödeme İşleyici tarafından onaylanması gereken bir Abone veya Sağlayıcı ile yapılan ayrı bir sözleşme uyarınca ödeme sisteminde Ödeme İşleyici tarafından düzenlenen bir finansal hesap anlamına gelir.

  “MetaQuotes Yazılımı”, herhangi bir güncelleme, yükseltme, revizyon, değişiklik, yeni sürümler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere MetaTrader 5 ve MetaTrader 4 İşlem Terminalleri, MQL IDE, Kullanıcı Arayüzü, Belgeler ve MetaQuotes İnternet sitesi dahil ilgili bileşenleri ile birlikte "MetaTrader", "MQL4", "MetaTrader 5" ve "MQL5" tescilli ticari markaları altında MetaQuotes Ltd tarafından geliştirilen ve telif hakkına sahip olunan yazılım anlamına gelir.

  "Sözleşme", MetaQuotes Ltd ve Abone arasındaki bu Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşulları Sözleşmesinin yanı sıra bunun şimdi veya daha sonra yürürlüğe girecek güncellenmiş, değiştirilmiş ve/veya tadil edilmiş gelecekteki sürümleri anlamına gelir.

  “Kurallar”, işbu Sözleşmeye ek olarak yayınlanan veya beyan edilen Sinyaller hizmetini kullanımınız için geçerli olan Sinyaller hizmeti kuralları ve koşulları anlamına gelir.

  "Yürürlük Tarihi", işbu Sözleşmenin aşağıda belirtilen prosedüre uygun olarak "Devam", "Kabul Et" veya benzer bir düğmeye tıklayarak imzalandığı tarih anlamına gelir.

  “Ek Koşullar”, işbu Sözleşmeye ek olarak yayınlanan veya beyan edilen MetaQuotes Ltd.'nin Yazılımını, Ürünlerini ve İnternet Sitesini kullanımınız için geçerli olan hüküm ve koşullar anlamına gelir.

  “Bağlı Kuruluşlar”, MetaQuotes Ltd. tarafından kontrol edilen veya MetaQuotes Ltd. ile birlikte üçüncü şahıslar tarafından kontrol edilen MetaQuotes Ltd.'nin işleyişini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden herhangi bir kuruluş, şirket veya diğer tüzel kişilikler anlamına gelir. Bu belgenin amaçları doğrultusunda, "kontrol etmek" ve "kontrol edilmek" ifadeleri, bir kuruluşun, şirketin veya başka bir tüzel kişinin ihraç edilmiş ve tedavüldeki adi hisselerinin %50'sinden (Yüzde Elli) fazlasına doğrudan veya dolaylı sahip olunması anlamına gelir.

  “İçerik”, metin, ses dosyası, görüntü, resim, video ve/veya diğer her türlü bilgi veya iletişim dahil olmak üzere herhangi bir içerik anlamına gelir.

  “Ticari markalar”, ilgili sahiplerinin (veya lisans sahiplerinin) ticari markalarının ve hizmet markalarının adları, logoları, alan adları ve diğer ayırt edici özellikleri anlamına gelir.

  “Fikri Mülkiyet Hakları” patentler, patent başvuruları, tasarımlar, ticari markalar ve ticari isimler (tescilli ve tescilsiz), telif hakları ve diğer benzer haklar, veri tabanı hakları, teknoloji, know-how ve gizli bilgiler, diğer tüm fikri mülkiyet hakları ve dünyanın herhangi bir yerinde şu anda var olan veya gelecekte var olabilecek benzer veya eşdeğer haklar ile yukarıdaki haklardan herhangi biri için yapılan başvurular, değişiklikler ve tadiller anlamına gelir.

  “MetaQuotes İnternet Sitesi”, MetaQuotes Yazılımının indirilebileceği www.metaquotes.net, www.metatrader4.com, www.mql4.com ve www.metatrader5.com URL adresleri (diğer URL adreslerinin yanı sıra) ile 3. seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his) anlamına gelir.

  “MetaQuotes Ltd. İnternet Sitesi”, www.mql5.com URL adresi ile 3. seviye alan adları dahil olmak üzere internet sitesinin tüm öğeleri, içeriği ve stili (görünüm ve his) anlamına gelir.

  “MetaQuotes Ltd. Çevrimiçi Materyalleri”, MetaQuotes Ltd İnternet Sitesinden indirilebilmeye uygun materyallerin yanı sıra MetaQuotes Ltd. tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak yapılan değişiklikler anlamına gelir.

  "MetaQuotes Ltd. Reklam Materyalleri", MetaQuotes Ltd'ye ait olan ve/veya şirketi, ürünlerini, hizmetlerini veya faaliyetlerini tanıtmak için kullanılan herhangi bir ticari marka, isim, marka, logo, afiş ve diğer her türlü materyal anlamına gelir.

  “MetaQuotes Ltd. Çalışanları”, MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşlarının yetkilileri, yöneticileri, çalışanları ve temsilcileri ile MetaQuotes Ltd veya Bağlı Kuruluşları tarafından istihdam edilen diğer kişiler anlamına gelir.

  “Hesap” veya “MQL5 Kimliği”, www.mql5.com’u kullanımınız için oluşturulmuş, Oturum Açma Adı ve Şifreye sahip bir hesap anlamına gelir.

  “Oturum Açma Adı”, Şifre ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kimlik kodu anlamına gelir.

  “Şifre”, Seçtiğiniz ve Oturum Açma Adı ile birlikte Hesabınıza erişmenizi sağlayan bir kod anlamına gelir.

 2. Tekil biçimde kullanılan sözcükler çoğul formları da içerir ve duruma göre bunun tersi de geçerlidir.

 3. “Dahil”, “diğer şeylerin yanı sıra”, “özellikle” ve benzeri (herhangi bir biçimde) terimleri takip eden herhangi bir sözcük, açıklayıcı olarak yorumlanacak ve bu terimlerden önceki kelimelerin anlamlarını sınırlamayacaktır.


II. Genel

 1. İşbu Sözleşme ve bunun güncellemeleri, işbu Sözleşmede belirtilen koşullar ve hükümler kapsamında kullanılacak Sinyallere Abonelikler satın almak ve Sinyallere göz atmak, araştırmak ve bunları indirmek amacıyla www.mql5.com adresindeki Sinyaller Hizmetini kullanımınızla ilgili olarak Siz ve MetaQuotes Ltd. arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur.

  "Devam", "Kabul Et" veya benzer bir düğmeyi veya uygun bir bağlantıyı tıklayarak işbu Sözleşmenin Kullanım Koşullarını kabul edersiniz. Sinyallerin MetaQuotes Ltd ile ilgili olmayan üçüncü şahıs Sağlayıcılar tarafından ayarlandığını kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd.'nin Sinyaller Hizmetinde bulunan Sinyallerden sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Ayrıca, Abonenin ilgili tüm riskleri anladığını ve başkalarının ticari işlemleri kendi işlem hesabında kopyalamanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini kabul edersiniz. Abone, İşlem Sinyallerinin uygulanması için kullanılacak olan işlem hesabında ticari işlem gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu onaylar. MetaQuotes Ltd. Sinyaller Hizmetinde kullanıma sunulan Sinyallerin karlılığını garanti etmez. Bazı Sinyallere Abonelikler ücretsiz olarak sunulurken, diğerleri belirli bir ücrete tabidir. Sinyaller Hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilen satın alımlar ile ilgili ödemelerden yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

  İşbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına bağlı kalmayı kabul etmeyen Kullanıcı, Sinyaller Hizmetini kullanma hakkına sahip olmayacaktır.

  Sinyaller Hizmeti 18 yaş ve üzeri kişiler tarafından kullanılabilir.

 2. İşbu Sözleşme, (a) Sinyaller Hizmetinin kayıtlı bir Abonesi olmadığınız veya (b) 18 yaşın altında olduğunuz veya (c) ikamet ettiğiniz veya MetaQuotes Yazılımını kullandığınız ülke dahil olmak üzere herhangi bir ülkenin yürürlükteki yasalarına göre MetaQuotes Yazılımını kullanmasına izin verilmeyen bir kişi veya kuruluş olduğunuzun anlaşılması durumunda otomatik olarak yürürlükten kalkacaktır.

 3. Bir şirket çalışanı veya yöneticisiyseniz ve Sinyaller Hizmetini şirketiniz ("Şirket") adına kullanıyorsanız, aşağıdakileri kabul eder ve bunlara rıza gösterirsiniz: (i) bu Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşullarını kabul ederek ve Sinyaller Hizmetini kullanarak Sinyaller Hizmetinin Sizin ve Şirket tarafından kullanımıyla ilgili olarak Sizin ve Şirketinizin işbu Sözleşmeye uygunluğuna dayanarak Şirket tarafından açıkça yetkilendirildiğinizi; (ii) Şirketten, bu Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşulları kapsamında Şirket adına resmi olarak hareket etmenize izin verecek şekilde gereken tüm izinleri, onayları ve yetkileri aldığınızı kabul edersiniz. Şirket adına Sinyaller Hizmetini kullanmak için bu izinleri, onayları ve yetkileri aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Gerekli yetkiye sahip değilseniz Sinyaller Hizmetini kullanamazsınız.

 4. MetaQuotes Ltd. ile yaptığınız sözleşme, MetaQuotes Ltd. tarafından İnternette veya MetaQuotes Ltd’de yayınlanan veya beyan edilen Ek Koşulları da içerebilir. Ek koşullar, sınırlama olmaksızın işbu Sözleşmede ileri sürülen hükümleri ve koşulları içerir.

 5. İşlem Terminali, Ürünler, Hizmetler, Yazılım ve MetaQuotes İnternet Sitesini kullanmadan önce, MetaQuotes tarafından sunulan ürünler veya hizmetlerle ilgili lisans sözleşmelerini ve ek koşulları okumalı ve kabul etmelisiniz. Bu sözleşmeleri veya koşulları, uygun düğmeye tıklayarak veya MetaQuotes tarafından başka şekilde önerildiği şekilde veya MetaQuotes Yazılımını, bunun ürünlerini, hizmetlerini ve MetaQuotes İnternet Sitesini kullanarak kabul edebilirsiniz, böylelikle bu kullanımla, MetaQuotes tarafından belirlenen ilgili sözleşmeleri veya koşulları kabul ettiğinize dair rıza gösterir ve bunu onaylarsınız.

 6. İşbu Sözleşme koşulları ve hükümlerinin yanı sıra Kuralları, Kurallar ve Ek Sözleşmeleri kabul ederek MetaQuotes Ltd. ile yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girdiğinizi onaylamış ve kabul edersiniz. Kurallar ve Ek Koşullar ile işbu Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, MetaQuotes Ltd. tarafından sunulan herhangi bir özel hizmetle ilgili olarak Kurallar ve Ek Koşullar geçerli olacaktır. İşbu Sözleşmenin baskısını almanızı ve bir kopyasını elinizde tutmanızı tavsiye ederiz.

 7. İşbu hükümlerle, sözleşme yapmak, anlaşma yapmak, ödeme yapmak, sipariş vermek ve diğer kayıtları yapmak için elektronik iletişimin kullanılmasına ve başlatılan veya tamamlanan işlemlerin bildirimlerinin, politikalarının ve kayıtlarının Sinyaller Hizmeti aracılığıyla elektronik olarak teslim edilmesine rıza gösterirsiniz.

 8. Ayrıca, işbu hükümlerle, yürürlükteki zorunlu yasaların izin verdiği ölçüde, elektronik olmayan kayıtların orijinal elektronik olmayan bir imzasını veya teslimini veya saklanmasını gerektiren herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir yasa veya yönetmelik kapsamındaki hak veya gerekliliklerden feragat edersiniz.

 9. MetaQuotes Yazılımının veya Sinyaller Hizmetinin, bu yargı bölgesinden birinde MetaQuotes Yazılımının veya Sinyaller Hizmetinin kullanımının farklı gereklilikleri veya tamamen yasaklanması nedeniyle yasalarca yasak hale geldiği bir yargı alanında ikamet ediyorsanız bunları kurmayın veya kullanmayın.

 10. Sinyaller Hizmetinin kullanımı uyumlu cihazlar (bilgisayar, cep telefonu vb.) ve İnternet erişimi gerektirir. Sinyaller Hizmeti, Sinyaller Hizmetinin işlevselliğini sağlamak için bunlarla sınırlı olmamak üzere CPU, bellek ve ağ bağlantısı dahil olmak üzere bilgisayarınızın (veya başka aygıtınızın) kaynaklarını kullanabilir. MetaQuotes Ltd., bilgisayar kaynaklarınızın ve iletişimlerinizin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için ticari olarak makul çaba harcayacaktır. Ancak MetaQuotes Ltd.'nin bu konuda herhangi bir garanti veremeyeceğini kabul eder ve buna rıza gösterirsiniz.


III. Sinyaller Hizmetinin Kullanımı

 1. Sinyaller Hizmetine kaydolduğunuzda ve bu siteyi kullanırken doğru ve eksiksiz bilgi sağlamayı kabul edersiniz ve kayıt verilerinizi doğru ve eksiksiz tutmak için güncellemeyi kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd.'nin, Hesabınızı sürdürmek ve işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için sağlanan kayıt verilerini saklayabileceğini ve kullanabileceğini kabul edersiniz.

 2. MetaQuotes Ltd.'nin, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, Size veya tüm Abonelere Sinyaller Hizmetinin sağlanmasını askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul edersiniz.

 3. MetaQuotes Ltd, söz konusu danışmanların ve yüklenicilerin MetaQuotes Ltd ile aynı yükümlülüklere bağlı olmaları koşuluyla, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hakların kullanılmasıyla bağlantılı olarak danışmanların ve diğer yüklenicilerin hizmetlerinden yararlanabilir.

 4. MetaQuotes Ltd., Size çeşitli ödeme işleme yöntemleri sunabilir. MetaQuotes Ltd. veya Ödeme İşleyicisi veya bir üçüncü şahıs ile, belirli bir ödeme işleme yöntemini kullanımınızı yöneten, ilgili hüküm ve koşullara veya diğer yasal sözleşmeye uymayı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd.'nin, kendi takdirine bağlı olarak ve size bildirimde bulunmaksızın ödeme işleme yöntemleri ekleyebileceğini veya bunları kaldırabileceğini kabul edersiniz.

 5. MetaQuotes Ltd, Sinyaller Hizmeti aracılığıyla dağıtılan bir Sinyalin MQL5.com Sinyaller Hizmeti Dağıtım Sözleşmesini veya diğer yasal sözleşmeleri, üçüncü şahıs haklarını, yasaları, kuralları ve yönetmeliklerini ihlal ettiğini tespit edebilir. Bu durumda MetaQuotes Ltd.’nin, kendi takdirine bağlı olarak veya ilgili devlet makamları tarafından gerektiği şekilde Sinyaller Hizmeti aracılığıyla dağıtılan böyle bir Sinyalin aktarımını durdurma hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz.

 6. Sinyaller Hizmetini yalnızca (a) işbu Sözleşme ve (b) ilgili yargı alanlarında yürürlükteki yasalar, yönetmelikler veya genel kabul görmüş uygulamalar veya yönergeler tarafından izin verilen amaçlar için kullanmayı kabul edersiniz. Sinyallerin indirilmesi, kurulması ve/veya kullanımıyla ilgili tüm yerel yasa ve düzenlemelere uymayı kabul edersiniz.

 7. Sinyaller Hizmetini, MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede bunun için size özel olarak izin verilmedikçe, MetaQuotes Ltd tarafından www.mql5.com üzerinde sağlanan arayüz veya MetaQuotes Yazılım arayüzü dışında herhangi bir araç ile kullanmamayı kabul edersiniz. Sinyaller Hizmetine komut dosyaları, arama motorları veya benzer teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere herhangi bir otomatik yolla erişmemeyi özellikle kabul edersiniz.

 8. Sinyaller Hizmetinin (aynı zamanda Sinyaller Hizmetine hizmet veren sunucuların ve ağların) çalışmasına müdahale eden veya bunu kesintiye uğratan herhangi bir faaliyette bulunmayacağınızı kabul edersiniz. Sinyaller Hizmeti aracılığıyla dağıtılan Sinyalleri, MetaQuotes Ltd. veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kontrol edilen sunucuların, ağların veya internet sitelerinin çalışmasına müdahale edebilecek veya kesintiye uğratabilecek amaçlarla kullanmamayı kabul edersiniz.

 9. MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir sözleşmede bunu yapmanıza özellikle izin verilmedikçe, Sinyaller Hizmeti içeriğini çoğaltmayacağınızı, kopya etmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, ticaretini yapmayacağınızı veya yeniden satmayacağınızı kabul edersiniz.

 10. Sinyaller Hizmetini ve herhangi bir Sinyali kullanımınızdan, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizin ihlalinden ve böyle bir ihlalin sonuçlarından (MetaQuotes Ltd. veya herhangi bir üçüncü şahsın maruz kalabileceği her türlü kayıp veya hasar dahil) yalnızca Sizin sorumlu olduğunuzu ve MetaQuotes Ltd'nin Size veya herhangi bir üçüncü şahsa karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.

 11. Sinyaller Hizmetini ve Sinyaller Hizmetinde Sinyallere Abonelikler satın almanızla bağlantılı olarak ortaya çıkan vergilerin bildirilmesi ve ödenmesi dahil olmak üzere yürürlükteki tüm vergi yasalarına uymayı ve bu tür yürürlükteki vergilerin bildirilmesi ve ödenmesinin Sizin sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz.

 12. MetaQuotes Ltd., Sinyaller Hizmetinden herhangi bir Sinyali ön tarama, inceleme, işaretleme, filtreleme, değiştirme, reddetme veya kaldırma hakkını saklı tutar (ancak bunun için hiçbir yükümlülüğü yoktur). Ancak, Sinyaller Hizmetini kullanarak yasa dışı, saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı bulabileceğiniz materyallere veya Sinyallere maruz kalabileceğinizi ve Sinyaller Hizmetini riski size ait olmak üzere kullandığınızı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd., aktarım olanağı için Sinyalin yalnızca resmi kontrolünü yapabilir.

 13. MetaQuotes Ltd ve Bağlı Kuruluşlarının Sinyaller Hizmetine ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatlere sahip olduğunu kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd'nin, ilgili Sağlayıcılar veya diğer telif hakkı sahipleri tarafından Sinyaller Hizmeti aracılığıyla Sinyallere Abonelik dağıtımı için tüm uygun haklara ve lisanslara sahip olduğunu kabul edersiniz. Siz, (I) aksine izin verilmedikçe Sinyaller ile ilgili olarak bunları kopyalamayacağınızı, satmayacağınızı, lisanslamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, devretmeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, uyarlamayacağınızı, tercüme etmeyeceğinizi, bunlardan türev çalışmalar hazırlamayacağınızı, kaynak koda dönüştürmeyeceğinizi, tersine mühendislik yapmayacağınızı, parçalarına ayırmayacağınızı veya başka bir şekilde yasa dışı eylemde bulunmayacağınızı; (II) Sinyallerdeki herhangi bir işlevsellik (sınırlama olmaksızın dijital haklar yönetimi veya ileri kilit işlevselliği dahil) ile sağlanan, kullanılan veya zorlanan güvenlik veya içerik kullanım kurallarını atlatmak veya aşmak için herhangi bir eylemde bulunmayacağınızı; (III) Sinyalleri, herhangi bir yasayı veya üçüncü şahıs haklarını ihlal edecek şekilde içeriğe erişim sağlamak, bunu kopyalamak, aktarmak, dönüştürmek veya yeniden iletmek için kullanmayacağınızı; veya (IV) Sinyallere eklenmiş veya bunların içinde yer alan MetaQuotes Ltd'nin, MetaQuotes’un veya herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkı bildirimlerini, ticari markalarını veya diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kaldırmayacağını, gizlemeyeceğinizi veya değiştirmeyeceğinizi ve bir üçüncü şahsın bunları yapmasına izin vermeyeceğinizi kabul edersiniz.

 14. Ticari Markalara ilişkin tüm haklar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir veya her türlü fikri mülkiyet hakkı dahil tüm mülkiyet hakları ve unvanları ilgili sahiplerinin veya lisans sahiplerinin mülkiyetindedir. İşbu Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, taraflardan hiçbiri diğer tarafa Ticari Markalar üzerinde veya bunlarla ilgili herhangi bir hak, unvan veya menfaat (bunlarla sınırlı olmamak üzere ima edilen lisanslar dahil) sağlamaz. İşbu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, Aboneye Sağlayıcı, MetaQuotes Ltd. ve MetaQuotes'un ticari adlarını, ticari markalarını, hizmet markalarını, logolarını, alan adlarını ve diğer ayırt edici marka özelliklerini kullanma hakkı vermez.

 15. Sinyaller Hizmeti aracılığıyla Aboneliklerin varlığını, dağıtımını ve satışını pazarlamak amacıyla, MetaQuotes Ltd. ve Bağlı Kuruluşları, Sağlayıcı tarafından MetaQuotes Ltd.'ye sunulan Sağlayıcı Marka Özelliklerini içerebilir: (i) Sinyaller Hizmeti içinde; (ii) MetaQuotes tarafından sunulan diğer hizmetler veya ürünler ile birlikte belirtildiğinde, Sinyaller Hizmeti dışındaki çevrimiçi veya mobil iletişimlerde; (iii) Sinyalin çevrimiçi veya mobil cihazlarda kullanılabilirliğine ilişkin duyurular yaparken; (iv) sunumlarda; ve (v) çevrimiçi veya mobil cihazlarda görünen istemci listelerinde (bunlarla sınırlı olmamak üzere MetaQuotes Ltd. internet sitelerinde yayınlanan istemci listeleri dahil). Sağlayıcı, Sinyaller Hizmeti aracılığıyla bir Sinyalin aktarımını durdurursa, MetaQuotes Ltd, bu tür pazarlama amaçlarıyla durdurulan Sinyalin Marka Özelliklerinin kullanımını durduracaktır.


IV. Sinyaller Hizmeti Aracılığıyla Abonelik Satın Alımları

 1. MetaQuotes Ltd. Size bir Sinyale Abonelik satmaktadır, ancak Sinyaller Hizmetinde sunulan Sinyaller Size satılmamaktadır. Bir Sinyale Abonelik, dünya çapında geçerli olacak ve Aboneye, Sinyali yalnızca uygun MetaQuotes Yazılımında kişisel avantajına göre kullanma hakkı verecektir. Sinyal Sağlayıcı, bir kullanıcı olarak Sizin Ürüne ilişkin haklarını yönetecek olan Sinyalinin kullanımı için Abone ile ayrı bir Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (EULA) akdedebilir.

  Bir Sinyale abonelik, Sinyali kullanımınızı yöneten doğrudan Siz ve Sinyal Sağlayıcı arasında bağlayıcı bir sözleşme oluşturur. Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe, Abonenin Sinyali kullanma haklarına ilişkin aşağıdaki sınırlamalar geçerli olacaktır:

  1. Sinyali veya herhangi bir bileşenini kullanma hakkını herhangi bir üçüncü şahsa satamaz, devredemez, alt lisansını veremez, kiralayamaz, kiraya veremez, dağıtamaz, yayınlayamaz, dışa aktaramaz, içe aktaramaz veya başka bir şekilde devredemezsiniz;
  2. Sinyalin değiştirilmesini, tercüme edilmesini, benzer Sinyallerin oluşturulmasını, kaynak koda dönüştürülmesini, ayrılmasını, şifresinin çözülmesini, hacklenmesini ve türev çalışmaların oluşturulmasını üstlenmeyecek, buna sebep olmayacak, izin vermeyecek veya yetki vermeyeceksiniz;
  3. Sinyal Sağlayıcı tarafından yazılı olarak açıkça yetkilendirilmediği sürece, Sinyali İnternette dağıtmayacaksınız;
  4. Her İşlem Hesabı için yalnızca bir Sinyale abone olmanıza izin verilecektir.

 2. Sinyaller, üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrol ettiği başka bir yazılım ve teknolojiyi içerebilir veya bunların parçası olabilir. Sinyallerde içerilen herhangi bir üçüncü şahıs yazılımının veya teknolojisinin kullanımı ayrı Lisans Sözleşmelerine tabi olacaktır.

 3. Bir Sinyale abone olurken, ilgili işlem platformundaki işlem hesap numaranızın doğru bir şekilde belirtilmesi ve işlem sunucusunun belirtilmesi gerekir. Farklı bir Sinyale abone olmak için mevcut Abonelik iptal edilecektir. Bir işlem hesabına yalnızca bir Sinyal kurulabilir.

 4. Satın alınan Sinyale Abonelik kullanarak Abonenin hesabındaki ticari işlemlere devam etmek için Sinyalin Abonenin İşlem hesabıyla ön senkronizasyonu gereklidir. Aşağıdaki durumlarda senkronizasyon başarılı olmayacaktır: (a) Abonenin işlem hesabında bekleyen emirler olması; (b) Abonenin işlem hesabında, seçilen Sinyal Aboneliğinin İşlem Sinyalleri ile ilgili olmayan açık pozisyonlar olması, (c) Sinyal işlem hesabındaki açık pozisyonlarda, bir Abone için daha az elverişli koşullar altında olumsuz bir işlem başlangıcına işaret edebilecek kaydedilmemiş kazanç olması.

 5. Abonenin işlem hesabındaki senkronizasyon denemeleri başarılı olana kadar tekrarlanacaktır. Abone, Sinyalin mevcut pozisyonlarına göre pozisyon açmak için daha fazla uygun koşulları beklemeden hemen Abonelik kapsamında çalışmaya başlamayı kabul ederse zorunlu senkronizasyona başvurabilir.

 6. Erişim yetkisine sahip olmadığınız bir Hesaba erişim sağlamayacaksınız veya bunu yapmaya teşebbüs etmeyeceksiniz. Sinyaller Hizmetine yetkisiz erişim sağlamak dahil olmak üzere herhangi bir amaçla yazılımı herhangi bir şekilde veya biçimde değiştirmemeyi veya yazılımın değiştirilmiş sürümlerini kullanmamayı kabul edersiniz. Sistem veya ağ güvenliği ihlalleri hukuki veya cezai yükümlülüğe yol açabilir.

 7. Sinyaller Hizmeti kullanıcılarının Sinyalleri puanlamasına izin verilecektir. Yalnızca belirli bir Sinyale uygun Aboneliğe sahip olan kullanıcılar bunu puanlayabilecektir. Puanlamalar, Sinyallerin Sinyaller Hizmetindeki yerleşimini belirlemek için kullanılacaktır. MetaQuotes Ltd.'nin Sinyallerin yerleşimini tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme kabiliyetine bağlı olarak, daha yüksek puanlı Sinyallere genellikle daha iyi yerleşim verilir. Sinyaller Hizmeti Yönetimi, kullanıcı puanı almayan herhangi bir Sinyal için bileşik puan da atayabilir. Bir Sinyal Bileşik Puanı, Sinyal popülerliğinin bir temsili olacaktır ve MetaQuotes Ltd. tarafından tamamen kendi takdirine bağlı olarak geçmişinize dayalı olarak belirlenecektir. Sinyal geçmişi olmayan yeni Sağlayıcılar için MetaQuotes Ltd, MetaQuotes Ltd tarafından belirlenecek şekilde kabul edilebilir standartları karşılamayan Sinyalleri belirlemek veya kaldırmak için kaldırma ve/veya geri ödeme oranları gibi performans ölçümlerini kullanabilir veya yayınlayabilir. MetaQuotes Ltd., Sinyalleri kullanıcılara MetaQuotes Ltd'nin takdirine bağlı olarak belirlenecek şekilde gösterme hakkını saklı tutar.

 8. Sinyal, ilgili Sinyale Aboneliğin ödemesinin yapılmasından sonra kullanıma hazır hale gelir. Ücretsiz Aboneliği olan herhangi bir Sinyal, ilgili Dahili Abone Hesabında bulunan para miktarına bakılmaksızın MetaTrader 4/5 İstemci Terminali ve İnternet aracılığıyla herhangi bir Abone tarafından edinilebilir.


V. Fiyatlandırma ve Ödemeler

 1. Sinyaller Hizmetinde satın alma gerçekleştirebilmek için, Abonenin bir Ödeme İşleyicisi ile yapılan ayrı bir sözleşme kapsamında geçerli bir Ödeme Hesabının olması gerekir.

  Sinyaller Hizmetindeki tüm finansal işlemler, www.mql5.com adresinde yayınlanan MQL5.Community Ödeme Sistemi Yönetmeliklerine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 2. Abonelik fiyatı ABD doları cinsinden belirtilecektir. Sinyaller Hizmeti, Abonelik fiyatlarını kullanıcılara kendi yerel para birimlerinde gösterebilir, ancak para birimi oranlarının veya dönüştürmenin doğruluğundan sorumlu olmayacaktır.

 3. Bir Sinyale Abonelik için toplam fiyatınız, bir Sinyale Abonelik fiyatı artı geçerli satış vergisini içerecektir; söz konusu satış vergisi, bir Sinyale Aboneliğin yapıldığı sırada geçerli olan adrese faturalama ve satış vergi oranına dayanacaktır. MetaQuotes Ltd., yalnızca elektronik (dijital) ürünlerin veya yazılım lisanslarının vergiye tabi olduğu yargı bölgelerinde vergi alacaktır. Hiçbir istemci vergi muafiyetinden yararlanamaz.

 4. Sinyallere yapılan tüm Abonelik satışları nihai olacak ve iade edilemeyecektir.

 5. Sinyaller Hizmeti aracılığıyla sunulan Sinyallerin fiyatları herhangi bir zamanda değişebilir ve Sinyaller Hizmeti, fiyat indirimi veya promosyon teklifi durumunda fiyat koruması veya geri ödeme sağlamaz.

 6. Sinyal Aboneliğinin yenilenmesiyle ilgili bir işlemin ardından bir Sinyal kullanılamaz hale gelirse, tek çözüm yolunuz ödenen Abonelik yenileme ücretlerinin geri ödemesi olacaktır. Mevcut Sinyallere Aboneliklerle ilgili olarak, söz konusu Sinyalin ticari işlem gerçekleştirmek için kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın, ödenen Abonelik ücretlerinin geri ödemesi yapılmayacaktır.

 7. Sağlayıcı, Sinyallerin desteklenmesi ve bakımından ve Sinyaller Hizmeti aracılığıyla aktarılan Sinyaller ile ilgili tüm şikayetlerin ele alınmasından tek başına sorumludur. Sağlayıcının İletişim bilgileri, istemci desteği amacıyla her Sinyal ayrıntı sayfasında görüntülenecek ve Abonelere sunulacaktır. Sağlayıcı, Sinyal aktarımının erken sonlandırılmasına neden olabilecek tüm kritik hataları ortadan kaldıracaktır.


VI. Kullanıcı Kimlik Bilgileri

 1. Size MetaQuotes Ltd. tarafından verilmiş olabilecek veya Kendiniz seçebileceğiniz tüm Kullanıcı kimlik bilgilerinin gizliliğini korumaktan sorumlu olduğunuzu ve Sinyaller Hizmetinde bu kimlik bilgilerinin kullanımını içeren her türlü faaliyetten sorumlu olacağınızı kabul edersiniz. MetaQuotes Ltd., Size veya çalıştığınız şirkete veya kuruluşa verilen Kullanıcı Hesaplarının sayısını sınırlayabilir.


VII. Gizlilik ve Bilgi

 1. Sinyaller hizmetini, diğer hizmetleri ve içerikleri oluşturmamıza, geliştirmemize, yönetmemize, sağlamamıza ve iyileştirmemize ve ayrıca bunları dolandırıcılık ve telif hakkı ihlaline karşı korumamıza yardımcı olan kişisel verilerinizi kullanırız.

 2. Kişisel bilgilerinizi zaman zaman Hizmet Koşullarımız ve Politikalarımızdaki değişikliklerin önemli bildirimlerini Size göndermek için kullanabiliriz. Kişisel verileri ayrıca, Hizmetlerimizi geliştirmemizi sağlayan denetim, veri analizi ve araştırma gibi dahili amaçlar için kullanabiliriz.

 3. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, istemci davranışını daha iyi anlayabilmemiz ve Hizmetlerimizi geliştirebilmemiz için internet tarayıcısı türü, İnternet protokol adresi, dil, konum, saat dilimi, benzersiz cihaz/tarayıcı tanımlayıcısı ve istenen URL'ler gibi teknik ve gezinme bilgilerini toplayabiliriz. İnternet sitemizde gerçekleştirdiğiniz belirli faaliyetlerle ilgili bilgileri de toplayabiliriz. Bu bilgiler, internet sitelerimizin içeriğini ve kullanılabilirliğini geliştirmemize yardımcı olmak için kullanılır. Bu bilgiler toplanır ve toplanan bilgileri gizlilik politikamızın amaçları doğrultusunda kişisel olmayan bilgi şeklinde değerlendiririz. Kişisel olmayan bilgileri kişisel bilgilerle birleştirirsek, birleştirilmiş bilgiler birleştirilmiş halde kaldığı sürece kişisel bilgi olarak kabul edilir.

 4. Sağladığınız bilgileri nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Gizlilik ve Veri Koruma Politikamızı ve Çerez Politikamızı okuyun.


VIII. İşbu Sözleşmenin Feshi

 1. İşbu Sözleşme, aşağıda belirtildiği gibi Siz veya MetaQuotes Ltd. tarafından feshedilene kadar geçerli olacaktır.

 2. İşbu Sözleşmeyi Sinyaller Hizmetini ve Sinyaller Hizmeti aracılığıyla elde ettiğiniz tüm Sinyallere Aboneliklerinizin kullanımını keserek feshedebilirsiniz.

 3. İşbu Sözleşmenin feshi üzerine, Siz veya MetaQuotes Ltd. tarafından gerçekleştirilecek veya ifa edilecek (veya bu Sözleşmenin süresi boyunca tahakkuk eden) tüm yasal hak ve yükümlülükler veya daimi hak ve yükümlülükler işbu Sözleşmenin feshi nedeniyle değiştirilmeyecektir.

 4. MetaQuotes Ltd., aşağıdaki durumlarda İşbu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda feshedebilir:
  • (A) İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmeniz; veya
  • (B) MetaQuotes Ltd.'nin kanunen bunu yapmasının gerekmesi; veya
  • (C) Kullanıcı olmayı bırakmanız; veya
  • (D) MetaQuotes Ltd.’nin artık Sinyaller Hizmeti sağlamamaya karar vermesi.


IX. Garantilerin Reddi

 1. SİNYALLER HİZMETİNİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE SİNYALLER HİZMETİNİN HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SUNULDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. SİNYALLERİ KULLANMANIZIN RİSKİNİN YALNIZCA SİZE AİT OLDUĞUNU VE YETERLİ KALİTE, PERFORMANS, DOĞRULUK VE ÇABA İLE İLGİLİ TÜM RİSKİN SİZE AİT OLDUĞUNU AÇIKÇA KABUL EDERSİNİZ VE BUNA RIZA GÖSTERİRSİNİZ. GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ MAKSİMUM ÖLÇÜDE, SİNYAL VE SİNYAL TARAFINDAN SUNULAN VEYA SAĞLANAN HERHANGİ BİR HİZMET, TÜM HATALARIYLA VE HİÇBİR TÜR GARANTİSİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" SAĞLANMAKTADIR VE MetaQuotes Ltd. İŞBU HÜKÜMLERLE, SİNYALLERE VEYA HERHANGİ BİR HİZMETE DAİR BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SATILABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK, DOĞRULUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL TÜM AÇIK, ZIMNİ VE YASAL GARANTİLER VE HÜKÜMLERİ REDDEDER. MetaQuotes Ltd, SİNYALDEN KEYİF ALMANIZA KARŞI MÜDAHALEYE KARŞI, SİNYALDE YER ALAN İŞLEVLER VEYA BİR SİNYALE ABONELİK İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA SAĞLANAN HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI, SİNYAL VEYA HİZMETLERİN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLACAĞINI VEYA SİNYALLERDEKİ VEYA HİZMETLERDEKİ HATALARIN DÜZELTİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. MetaQuotes Ltd. VEYA YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN VERİLEN HİÇBİR SÖZLÜ VEYA YAZILI BİLGİ VEYA TAVSİYE BİR GARANTİ OLUŞTURMAYACAKTIR. SİNYAL VEYA HİZMETLERİN KUSURLU OLDUĞU BELİRLENİRSE, GEREKLİ TÜM SERVİS, ONARIM VEYA DÜZELTME MALİYETİ MALİYETİNİ SİZ ÜSTLENİRSİNİZ. BAZI YARGI ALANLARI, ZIMNİ GARANTİLERİN VEYA TÜKETİCİLERİN YÜRÜRLÜKTEKİ YASAL HAKLARINA İLİŞKİN SINIRLAMALARIN HARİÇ TUTULMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, BU NEDENLE YUKARIDAKİ İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

 2. SİNYALLER HİZMETİNİ VE SİNYALLER HİZMETİNİN KULLANIMI YOLUYLA İNDİRİLEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE ELDE EDİLEN HER TÜRLÜ MATERYALİ KENDİ TAKDİRİNİZE GÖRE VE RİSKLERİ SİZE AİT OLACAK ŞEKİLDE KULLANMAYI VE BİLGİSAYAR SİSTEMİNİZE VEYA BAŞKA CİHAZINIZA GELEBİLECEK HER TÜRLÜ ZARARDAN VEYA BU KULLANIM SONUCU VERİ KAYBINDAN YALNIZCA SİZİN SORUMLU OLDUĞUNUZU KABUL EDERSİNİZ.

 3. MetaQuotes Ltd. AYRICA, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE SATILABİLİRLİK, MEMNUN EDİCİ KALİTE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEMESİ DAHİL HER TÜRLÜ AÇIK VE ZIMNİ GARANTİLERİ VE HÜKÜMLERİ AÇIKÇA REDDEDER.


X. YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI

 1. KANUNLARCA YASAKLANMADIĞI ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA, MetaQuotes Ltd., KİŞİSEL YARALANMADAN VEYA SINIRLAMA OLMAKSIZIN, YÜKÜMLÜLÜK TEORİSİNE (SÖZLEŞME, HAKSIZ FİİL VEYA BAŞKA ŞEKİLDE) BAKILMAKSIZIN, SEBEBİ NE OLURSA OLSUN, BİR SİNYALİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNUNLA BAĞLANTILI KAZANÇ KAYBI, VERİ KAYBI, İŞ KESİNTİSİ ZARARLARI VEYA DİĞER HERHANGİ BİR TİCARİ ZARAR VEYA KAYIP DAHİL HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ARIZİ, ÖZEL, DOLAYLI VEYA NİHAİ ZARARDAN VE MetaQuotes Ltd. BU ZARAR OLASILIĞINA DAİR BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE SORUMLU DEĞİLDİR.

 2. MetaQuotes Ltd, KAYITLI YATIRIM DANIŞMANI, BROKER/TÜCCAR, FİNANSAL ANALİST, FİNANSAL BANKA, MENKUL KIYMETLER BROKERI VEYA FİNANSAL PLANLAYICI DEĞİLDİR. MetaQuotes Ltd, DİĞER UNSURLARIN YANI SIRA İŞLEM BİLGİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN İLETİLMESİNİ KOLAYLAŞTIRAN BİR TEKNOLOJİ SAĞLAYICISIDIR. HİZMETİN KULLANICILARI, BAŞKALARININ İŞLEMLERİNİ KOPYALAMAK GİBİ KENDİ YATIRIM KARARLARINI FORMÜLE ETMEK İÇİN İŞLEM BİLGİLERİNİ KULLANABİLİR. MQL5.COM'DAKİ TÜM BİLGİLER YALNIZCA BİLGİ AMAÇLIDIR. BİLGİLER, FİNANSAL TAVSİYE VEYA BAŞKA BİR TAVSİYE NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE TEŞKİL ETMEZ, DOĞASI GEREĞİ GENELDİR VE SİZE ÖZEL DEĞİLDİR. BİR YATIRIM KARARI VERMEK İÇİN ŞİRKETİN BİLGİLERİNİ KULLANMADAN ÖNCE, NİTELİKLİ VE KAYITLI BİR MENKUL KIYMETLER UZMANINDAN TAVSİYE ALMALI VE KENDİ DURUM TESPİTİNİZİ ÜSTLENMELİSİNİZ. SİTEMİZDEKİ BİLGİLERİN HİÇBİRİ YATIRIM TAVSİYESİ, ALIM VEYA SATIM YAPMA TEKLİFİ VEYA TALEBİ VEYA HERHANGİ BİR MENKUL KIYMET, ŞİRKET VEYA FONUN TAVSİYESİ, ONAYI VEYA SPONSORLUĞU ŞEKLİNDE TASARLANMAMIŞTIR. ŞİRKET, TARAFINIZCA VERİLEN HERHANGİ BİR YATIRIM KARARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR. KENDİ YATIRIM ARAŞTIRMALARINIZDAN VE YATIRIM KARARLARINIZDAN SİZ SORUMLUSUNUZ.


XI. Tazminat

 1. İşbu belgeyle, yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, MetaQuotes Ltd'yi, Bağlı Kuruluşlarını ve bunların ilgili yöneticileri, görevlileri, çalışanları ve acenteleri ve ayrıca Yetkili Taşıyıcılarından her birini, herhangi bir ve tüm üçüncü şahıs iddiaları, talepleri, dava nedenleri, davalar veya takibatların yanı sıra aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlar yoluyla gerçekleşen her türlü kayıp, yükümlülük, hasar, masraf veya gider (her türlü makul avukatlık ücretleri dahil) için tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz: a) Sinyaller Hizmetini işbu Sözleşmeyi ihlal edecek şekilde kullanmanız; ve (b) Sinyalinizin, herhangi bir kişinin herhangi bir telif hakkını, ticari markasını, ticari sırrını, ticari takdim şeklini, patentini veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi veya herhangi bir kişiyi karalaması veya bu kişilerin aleniyet veya gizlilik haklarını ihlal etmesi.

 2. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, ilgili Ödeme İşleyicilerini (MetaQuotes Ltd veya üçüncü şahısları içerebilir) ve Ödeme İşleyicilerin bağlı kuruluşlarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve acentelerini, her türlü üçüncü şahıs iddialarına, eylemlerine, davalarına veya adli muamelelerine ve Sinyaller Hizmeti aracılığıyla bir Sinyale Abonelik satın alımınızla ilgili vergilerden kaynaklanan veya tahakkuk eden her türlü kayıp, yükümlülük, zarar, masraf ve gider (makul avukatlık ücretleri dahil) için savunur, tazmin eder ve zararsız tutarsınız.


XII. İşbu Sözleşmedeki Değişiklikler

 1. MetaQuotes Ltd., işbu Sözleşmeyi değiştirme ve revize etme hakkını saklı tutar. İşbu Sözleşmede her değişiklik yapıldığında, MetaQuotes Ltd., Sözleşmenin gözden geçirilmiş bir sürümünü internette yayınlayacaktır. İşbu Sözleşmenin revize edilmiş sürümü yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girecektir. İşbu Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından Sinyaller Hizmetini kullanmanız revize Sözleşmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.


XIII. Genel Yasal Koşullar

 1. İşbu Sözleşme, Sinyaller Hizmeti kullanımınızı yöneten ve Sinyaller Hizmeti ile ilgili olarak Siz ve MetaQuotes Ltd. arasındaki önceki sözleşmeleri tamamlayabilen Siz ve MetaQuotes Ltd. arasındaki yasal sözleşmenin tamamını oluşturur.

 2. MetaQuotes Ltd.'nin, burada (veya yürürlükteki herhangi bir yasa ile) sağlanan herhangi bir yasal hak veya çözüm yolunu kullanmaması veya uygulamaması veya kullanma veya uygulamada gecikmesinin, MetaQuotes Ltd. adına bu haklardan veya çözüm yollarından feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini ve bu tür hakların ve çözüm yollarının MetaQuotes Ltd. için geçerli olmaya devam edeceğini kabul edersiniz.

 3. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, burada içerilen diğer hükümleri etkilemeden İşbu Sözleşmeden çıkarılacaktır. İşbu Sözleşmenin geri kalan hükümleri geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

 4. MetaQuotes Ltd.'nin ana şirketi olduğu şirketler grubunun her bir üyesinin işbu Sözleşmenin üçüncü şahıs lehtarı olacağını ve bu tür diğer şirketlerin kendilerine bir menfaat veya hak sağlayan işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü doğrudan uygulamaya ve bunlara dayanmaya yetkili olacağını kabul ve beyan edersiniz. Başka hiçbir kişi veya şirket işbu Sözleşmenin üçüncü şahıs lehtarı olmayacaktır.

 5. Siz veya MetaQuotes Ltd., diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşmede verilen hakları temlik edemez veya devredemez. Siz veya MetaQuotes Ltd. tarafından, diğer tarafın önceden yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme kapsamındaki sorumlulukların veya yükümlülüklerin devredilmesine izin verilmeyecektir.

 6. İşbu Sözleşme ve bu kapsamda MetaQuotes Ltd. ile olan ilişkiniz, işbu hükümlerle kanun hükümleri ihtilafına bakılmaksızın Kıbrıs Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacaktır. Siz ve MetaQuotes Ltd., Kıbrıs Cumhuriyeti mahkemelerinin işbu Sözleşmeden doğan herhangi bir ihtilaf üzerinde münhasır olmayan yargı yetkisine sahip olacağını kabul eder. Buna rağmen, Siz, MetaQuotes Ltd.'nin herhangi bir yargı bölgesinde ihtiyati tedbir (veya eşdeğer bir tür acil yasal çözüm) başvurusunda bulunmasına izin verileceğini kabul edersiniz.