Sinyal Hizmetini Kullanma Kuralları

I. Genel

 1. MQL5.com’daki “Sinyaller” bölümü, Sinyal Sağlayıcının işlem hesabında gerçekleştirilen alım/satım işlemlerine dayalı olarak işlem sonuçlarını izlemek ve işlem sinyallerini iletmek için tasarlanmıştır.
 2. “Sinyaller” hizmeti yalnızca, www.mql5.com adresindeki Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşullarının koşul ve hükümlerine bağlı olmayı kabul eden ve buna rıza gösteren mql5.com kayıtlı Kullanıcıları tarafından kullanılabilir.
 3. Abonelik, "Sinyaller" hizmeti aracılığıyla yalnızca, www.mql5.com üzerindeki Sinyaller Hizmet Dağıtım Sözleşmesine bağlı olmayı kabul eden ve buna rıza gösteren Satıcı olarak onaylanmış mql5.com kayıtlı Kullanıcıları tarafından satılabilir.
 4. Satıcı statüsü belirli bir kayıt prosedüründen sonra Kullanıcıya verilir.
 5. İşlem sonuçlarının izlenmesi, işlem hesabı durumu üzerindeki verilerin ve işlem stratejisine göre burada gerçekleştirilen alım/satım işlemlerinin periyodik olarak elde edilmesidir. İşlem gerçekleştirme, bir trader tarafından manuel olarak veya işlem robotları (Uzman Danışmanlar) kullanılarak dahil olan herhangi bir kişi olmaksızın otomatik olarak gerçekleştirilebilir. İzleme, işlem sonuçlarının belgelenmesine olanak sağlar ve ayrıca herkese raporlar ve çizelgeler formunda görsel bir biçimde işlem istatistiklerini sağlar.
 6. Sinyal Kaynağı, ticari işlemlerin halka açık şekilde iletildiği bir işlem hesabıdır. Kolaylık olması açısından Sinyal Kaynağı buradan itibaren Sinyal olarak anılacaktır.
 7. İşlem Sinyali, Sinyalin işlem hesabında bir alım veya satım işlemi gerçekleştirilmesi eylemidir.
 8. Bir işlem sinyalinin iletilmesi Abonelere yeni İşlem Sinyali hakkında mesajlar gönderilmesidir.
 9. Sinyal Sağlayıcı "Sinyaller" hizmetindeki işlem hesabına bir Sinyal olarak erişimine izin veren MQL5 community’nin kayıtlı bir Kullanıcısıdır.
 10. Sinyal Sağlayıcı, yalnızca bir Satıcı olarak onaylanması durumunda bir Sinyal için ücretli abonelik oluşturmaya yetkilidir.
  Her bir Sağlayıcı, aşağıdaki kurallara tabi olacak şekilde birkaç Sinyal oluşturabilir: "Bir işlem hesabı - bir Sinyal".
 11. Abonelik belirli bir Sinyalden İşlem Sinyalleri almak için halka sunulan bir tekliftir. Aboneliğin amacı, Sinyalin ticari işlemlerini Abonenin işlem hesabında kopyalamaktır. Özel bir Sinyale abone olma kararı, mevcut tüm Sinyaller için sağlanan işlem sonuçlarının görüntülenmesi üzerine her bir Kullanıcı için bağımsız olarak verilir. Yalnızca kayıtlı MQL5 community Kullanıcılarının abone olmasına izin verilir.
 12. Sinyallere Abonelik yalnızca ücretli olabilir. Abonelik ödemeleri MQL5 community Ödeme Sistemi üzerinden yapılır.
 13. Abone, "Sinyaller" hizmeti aracılığıyla İşlem Sinyallerini almak için abone olan bir Kullanıcıdır. Her Kullanıcı birkaç Sinyale abone olabilir. Her işlem hesabı için Abonelik yalnızca bir Sinyale yapılabilir.
 14. Abonelik, Abonenin ilgili tüm riskleri anladığını ve başkalarının ticari işlemlerini kendi işlem hesabında kopyalamanın tüm sorumluluğunu üstlendiğini ima eder. Ayrıca Abone, İşlem Sinyallerinin uygulanması için kullanılacak olan işlem hesabında ticari işlem gerçekleştirme hakkına sahip olduğunu onaylar.
 15. Yönetim, "Sinyaller" hizmetinden herhangi bir Sinyali herhangi bir sebep göstermeksizin kaldırma hakkına sahiptir.
 16. "Sinyaller" hizmeti Yönetimi, sunulan Sinyallerin karlılığını garanti etmez.
 17. Sinyalin açıklamasında herhangi bir biçimde üçüncü şahıs hizmetlerinin reklamına izin verilmez ve böyle bir eylem bu Sinyalin engellenmesine yol açar. Bu kurala tekrar tekrar uyulmaması durumunda Sağlayıcının MQL5.com'a erişimi engellemeye tabi olacaktır.


II. Sinyal Sağlayıcıları

 1. MQL5 community hesabı olan herhangi bir Kullanıcı Sinyal Sağlayıcı olabilir. Ücretli bir abonelik, ancak Satıcı olarak başarılı bir kayıt yapıldıktan sonra kurulabilir.
 2. Yönetim Satıcının kimlik belgelerini kontrol eder. Bir Kullanıcının Satıcı olarak kaydolma başvurusunu kontrol etmek için genellikle 10 iş günü verilir ancak kontrol daha erken tamamlanabilir.
 3. Kontrol sırasında tutarsızlık veya hataların tespit edilmesi durumunda Yönetim tarafından belirtilen bir ret nedeni ile başvuru reddedilir. Düzeltilmiş başvurunun yeni kontrolü, II.2. paragrafta belirtilen olağan koşullara göre yapılır.
 4. Kullanıcıların, kimliklerini doğrulamak için aşağıdaki belgelerden birinin fotoğrafını sağlamaları gerekir:
  • pasaport (çift sayfaya yayılmış);
  • kimlik kartı veya kimlik belgesi (ön taraf);
  • ehliyet (ön taraf).
 5. Belge fotoğrafları aşağıdaki gereksinimleri karşılamalıdır:
  • fotoğraflar renkli olmalıdır;
  • fotoğraflar kesilmemiş olmalıdır — belgenin tüm kenarları görünür olmalıdır;
  • belge fotoğraf alanının %50'sinden fazlasını işgal etmelidir;
  • fotoğraf net olmalıdır; metin okunaklı ve okunması kolay olmalıdır;
  • fotoğrafların görüntü işleme uygulamaları kullanılarak düzenlenmesine izin verilmez.
 6. Yönetim, herhangi bir sebep göstermeksizin Satıcı kaydını reddedebilir.
 7. Yönetim, herhangi bir zamanda herhangi bir sebep göstermeksizin bir Satıcı statüsünü kaldırabilir.
 8. Satıcı olarak kayıt olduktan sonra tüm veriler İngilizce olarak sağlanacaktır.
 9. Kayıt işleminin ardından, Satıcının adı ve soyadı Profilinde herkese açık hale gelir.
 10. Yönetim, Satıcı ile ilgili ek kişisel verileri, bu tür bilgileri almaya yetkili ilgili devlet kurumları tarafından talep edilmedikçe, üçüncü şahıslara ifşa etmeyecektir.
 11. Satıcı, kayıt sırasında kendisi hakkında doğru bilgileri verecektir.
 12. Sinyal Sağlayıcı, bir broker şirketinin temsilcisi, çalışanı veya iştiraki ise, ücretli İşlem Sinyalleri sunmayacaktır.
 13. Sinyal Sağlayıcı, İşlem Sinyallerinin hatasız bir şekilde iletilmesi için her türlü çabayı gösterecektir: işlem hesabına bir yatırımcı şifresi aracılığıyla erişim sağlayacak ve tüm Abonelik dönemi boyunca yatırımcı şifresini değiştirmeyecektir.
 14. Sinyal Sağlayıcı, Sinyalin çalışmasını sona erdirme niyetini "Sinyaller" hizmet Yönetimine bir hafta önceden bildirecektir.
 15. Her Sağlayıcı, MQL5.com internet sitesinin "Sinyaller" hizmet sayfasındaki "Sinyallerim" bölümünde kendi Sinyallerinin listesini görüntüleyebilir.
 16. Sağlayıcı, hem www.mql5.com internet sitesinde hem de üçüncü şahıs hizmetleri aracılığıyla Sinyallerini tanıtmak için spam kullanmayacaktır. Spam tespit edildiğinde, Sağlayıcının hesabı bloke edilecek ve tüm Sinyalleri kaldırılacaktır.


III. Bir Sinyal ve İlgili Bir Abonelik Ayarlama

 1. Her Kullanıcı, kendi Sinyalini oluşturarak bir Sinyal Sağlayıcı olabilir.
 2. MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 işlem hesapları için bir Sinyal oluşturulabilir.
 3. Kaldıraç oranı 1:500'den yüksek olan bir hesaptaki Sinyal Abonelik için kullanılamaz.
 4. Bir işlem hesabına yalnızca bir Sinyal kurulabilir. Şu anda başka bir Sinyale abone olan hesap bir Sinyal oluşturmak için kullanılamaz.
 5. Yeni bir Sinyal başarılı bir şekilde oluşturulduğunda, "Sinyaller" hizmetinin tüm ziyaretçilerine istatistik toplamak ve sağlamak için ticari işlemlerin izleneceği işlem hesabından işlem geçmişinin tamamı istenir.
 6.  Sağlayıcı, tüm halka açık sinyaller için, işlem hesabının aşağıdaki göstergelerinin gerçek zamanlı olarak genel halka açık olacağını kabul eder: bakiye ve öz sermaye değerleri, yenileme ve para çekme miktarı ve ayrıca sabit ve değişken kar/zarar.
 7. "Sinyaller" hizmetinde bulunan herhangi bir Sinyale dayalı olarak, bu Sinyalin kime ait olduğuna ve ücretli veya ücretsiz olarak sunulup sunulmadığına bakılmaksızın yeni bir Sinyal oluşturulmasına izin verilmez. Böyle bir ihlalin meydana geldiği belirlenirse, Sinyal kopyası silinecek ve ihlalde bulunan Sağlayıcının MQL5.com hesabı engellenecektir.
 8. Sinyaller, oluşturulduktan hemen sonra abonelik için kullanılabilir hale gelir ve Sinyalin işlem hesabına olası bağlantı için başarıyla test edilir.
 9. "Sinyaller" hizmetinde ve MetaTrader terminalinin ilgili sekmesinde görüntülenmesi için, bir Sinyal ayarlanırken aşağıdaki bilgilerin belirtilmesi gerekir:
  • Sinyal adı;
  • Ticari işlemlerin aktarılacağı işlem hesap numarası;
  • İşlem hesabına yatırımcı şifresi. Bu şifre, Sinyal çalışmasının tüm süresi boyunca değiştirilmeyecektir;
  • İşlem hesabının açıldığı işlem sunucusu;
  • Gerçek bir hesaba dayalı bir Sinyal için bir aylık Abonelik ücreti.
 10. Sinyal adı büyük harfle başlamalıdır ve yalnızca Latince karakterler, sayılar ve boşluklar içerebilir.
 11. Sinyalin işlem hesabında yatırımcı şifresindeki bir değişiklik, İşlem Sinyali iletiminin otomatik olarak sonlandırılmasına yol açar ve "Sinyaller" Hizmeti Kullanım Koşullarının Sinyal Sağlayıcı tarafından ihlali anlamına gelir.
 12. Bir Sinyal yalnızca bir gerçek hesaba dayalı olarak oluşturulabilir.
 13. Demo, yarışma ve cent hesaplarına dayalı Sinyallere izin verilmez. Bu tür Sinyaller otomatik olarak silinir. Cent hesapları da otomatik olarak tanımlanır.
 14. Sağlayıcı, mevcut Abonelik süresinin sona ermesinden en az bir hafta önce "Sinyaller" hizmeti Yönetimine ilgili bir bildirimde bulunarak standart prosedür yoluyla Sinyal çalışmasını sonlandırabilir. Sinyalin herhangi bir Abonesi yoksa, Sağlayıcının talebi üzerine Sinyal derhal kaldırılacaktır.
 15. Sinyal çalışmasının erken sonlandırılması durumunda, mevcut Abonelik dönemi için Abonelerden alınan ödemeler Sağlayıcının hesabına yatırılmayacaktır.


IV. Sinyallere Abonelik

 1. Sinyallere Abonelik, MQL5.com hesabı olan tüm Kullanıcılar için geçerli olacaktır.
 2. Kaldıraç oranı 1:500'den yüksek olan Sinyaller Abonelik için kullanılamaz.
 3. Bir ücretli Sinyale Abonelik satın almak için, MQL5 community Ödeme Sistemi hesabınızda, seçilen Abonelik dönemi için ücreti karşılamaya yetecek tutar bulunmalıdır.
 4. Bir Sinyale abonelik yalnızca MetaTrader platformunda gerçekleştirilebilir. Sinyalleri kopyalamak için işlem platformunun her zaman sinyaller için abone olunan hesabı kullanarak sunucuya bağlı olması gerekir. Platform, Sağlayıcının hesabında gerçekleştirilen işlemler hakkında sinyaller alır ve yalnızca platform sunucuya bağlıysa bu işlemleri otomatik olarak abone hesabına kopyalar.
 5. Bir Sinyale abonelik yalnızca ilgili MetaTrader platform hesabı için geçerlidir:
  • MetaTrader 4 İstemci Terminali hesabı için yalnızca MetaTrader 4 bölümünden Sinyallere abone olabilirsiniz,
  • MetaTrader 5 İstemci Terminali hesabı için ise yalnızca MetaTrader 5 bölümünden Sinyallere abone olabilirsiniz.
 6. Bir işlem hesabı yalnızca bir Sinyale abone olabilir.
 7. Abone ve Sağlayıcının işlem hesaplarının, sağlanan işlem hizmetleri için aynı işlem sunucusunda ve aynı hesap grubunda olması tavsiye edilir. Bu, Sağlayıcının Sinyallerine dayalı olarak alım/satım işlemlerinin gerçekleştirilememe riskini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.
 8. Abone olmak için, Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşullarını kabul etmeniz ve MetaTrader İstemci Terminali ayarlarında İşlem Sinyallerine dayalı işlemlerin yürütülmesine izin vermeniz gerekir.
 9. Tüm Abonelik parametreleri MetaTrader terminal ayarlarında belirtilecektir:
  • Zarar Durdur ve Kar Al seviyelerini kopyalama izni,
  • Sinyal Kaynağının işlem hacimlerine dayalı alım/satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılacak işlem hesabındaki öz sermaye yüzdesi,
  • İşlem Sinyallerinin uygulanacağı Sinyal Kaynağından kopyalanan işlem fiyatı ile işlem gerçekleştirme fiyatı arasındaki izin verilen fark,
  • İşlem Sinyallerinin uygulamasının durdurulacağı ve tüm pozisyonların kapatılacağı işlem hesabındaki minimum öz sermaye değeri.
 10. Abonelik, haftada bir defadan fazla olmamak üzere bir işlem hesabından diğerine aktarılabilir.
 11. Başka bir Sinyale abone olmak için mevcut geçerli Abonelik iptal edilmelidir.
 12. Mevcut Abonelik kapsamında işlemi askıya alabilirsiniz, bu sayede Abonelik iptal edilmez ve "dondurma" döneminde geçerli olan ücretler iade edilmez. "Dondurma" süresi bir sonraki Abonelik dönemine devredilemez, yani yeni bir dönem için abonelik yapılırken dikkate alınmayacaktır.
 13. Daha önce bir Sinyale abone olan bir hesap, kendi Sinyalini oluşturmak için aboneliğin sona ermesinden itibaren en erken bir hafta içinde kullanılabilir. İşlem Sinyallerinin yeniden satışı veya ücretsiz olarak yeniden iletilmesi yasaktır.
 14. Sinyal Kaynağından gelen Sinyallere dayalı olarak Abonenin hesabında işlem yapmaya başlamak için ön senkronizasyon gereklidir.
 15. Senkronizasyon, aşağıdaki durumlarda Abonenin kararını gerektirebilir:
  • Abonenin işlem hesabında bekleyen emirler olması;
  • Abonenin işlem hesabında seçilen Sinyal Kaynağının İşlem Sinyalleri ile ilgili olmayan açık pozisyonlar olması,
  • Sinyal Kaynağının işlem hesabındaki açık pozisyonlarda kaydedilmemiş kazanç olması, bu durum bir Abone için daha az elverişli koşullar altında olumsuz bir işlem başlangıcını belirtebilir.
 16. Abonenin işlem hesabındaki senkronizasyon denemeleri başarılı olana kadar tekrarlanacaktır.
 17. Abone, Sinyal Kaynağının mevcut pozisyonlarına göre pozisyon açmak için daha fazla uygun koşulları beklemeden hemen Abonelik kapsamında çalışmaya başlamayı kabul ederse zorunlu senkronizasyona başvurabilir.
 18. Başarılı bir senkronizasyon olgusu, MetaTrader İstemci Terminali günlüğüne kaydedilir.
 19. Bir Sinyale abone olunan hesapta kendi işlemlerinizin gerçekleştirilmesi bir müdahale teşkil eder ve öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir.


V. Ödemeler

 1. Tüm ödemeler, buradan itibaren Ödeme Sistemi olarak anılacak olan MQL5.com dahili ödeme sisteminde yapılacaktır. Ödeme sistemi hesabı, MQL5.com'a kayıt olduktan sonra her MQL5 community kullanıcısı için otomatik olarak oluşturulur.
 2. Seçilen bir Sinyal Kaynağına abone olmak için hesapta Abonelik ücretini karşılamaya yetecek kadar tutar olmalıdır.
 3. Para Alipay, UnionPay, PayPal, ePayments ve banka kartları aracılığıyla dahili Ödeme Sistemine yatırılabilir. Kazanılan para sadece PayPal, ePayments ve banka kartları ile çekilebilir.
 4. Abonenin hesabından, abone olduktan sonra tüm abonelik dönemi için Abonelik ücreti otomatik olarak önceden tahsil edilir.
 5. Sinyal Sağlayıcı, Sinyalleri kullandığı için Abonenin ücretini Abonelik süresi sona erdikten sonra bir hafta içinde otomatik olarak alır.
 6. Sinyal Sağlayıcı, "Sinyaller" hizmeti tarafından tutulan %20 komisyondan daha az ödeme alacaktır.
 7. Abone tarafından iptal edilen ücretli abonelik ücreti iade edilmez.
 8. Sinyalin iletimi Sağlayıcı tarafından sonlandırılırsa, ayrılmış Abonelerin fonları Sağlayıcının hesabına aktarılmayacaktır.
 9. "Sinyaller" hizmeti Kullanım Koşullarının ihlali durumunda, Sağlayıcının hesabı bloke edilecek ve bu hesaptaki tüm finansal işlemler askıya alınacaktır.
 10. Herhangi bir dolandırıcılık faaliyeti ve/veya geçmiş ticari sonuçların tahrif edilmesi durumunda, Sağlayıcının hesabı bloke edilecek ve aboneliklerden elde edilen paralar alıcılara iade edilecektir.


VI. Olası Riskler ve Sorumluluk Reddi

 1. Sinyallere abone olduğunuzda, işlem hesabınızdaki diğer kişilerin ticari işlemlerinin kopyalanmasıyla ilgili tüm riskleri koşulsuz olarak anlar ve kabul edersiniz:
  • Seçilen bir Sinyal Kaynağının geçmişteki hiçbir işlem başarısı gelecekteki karları garanti edemez.
  • Sinyallerin Uygulanması/Sinyallerin Uygulanamaması, sonuçlarınız ile Sinyal Kaynağının sonuçları arasında farklılıklara neden olabilir.
  • İşlem hesabınızdaki ve Sinyal Kaynağının hesabındaki işlem koşullarındaki farklılıklar işlem sinyalleri uygulama olasılığını tehlikeye sokabilir.
  • İletişim arızaları kaçırılan Sinyallere neden olabilir.
 2. “Sinyaller” hizmeti Yönetimi, Abonelik kapsamındaki Sinyalleri kullanırken veya kullanamazken maruz kalınan kayıplar veya eksik alınan kazançlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 3. MetaQuotes Ltd bir teknoloji sağlayıcısıdır ve herhangi bir finansal tavsiye sağlamaz. Hizmet kullanıcıları, birlikte işlem hesaplarını tuttukları brokerları aracılığıyla tüm işlemlerini gerçekleştirir ve iletir. MetaQuotes Ltd'nin sizin tarafınızdan verilen herhangi bir yatırım kararından sorumlu olmadığını ve bu hizmetin kullanımından kaynaklanan herhangi bir doğrudan veya dolaylı yükümlülükten MetaQuotes Ltd'yi tazmin etmeyeceğinizi kabul ettiniz.


VII. Kullanım Koşullarının Ciddi İhlalinde Önceden Bildirimde Bulunulmaksızın Hizmetin Feshedilmesi

MQL5.com Sinyaller Hizmeti Kullanım Koşulları hükümlerine göre, MetaQuotes Ltd, eylemlerinizin MetaQuotes Ltd'ye göre Kuralları ciddi şekilde ihlal etmesi durumunda, önceden bildirimde bulunmaksızın, derhal ve kalıcı olarak hesap bloke edilmesiyle sonuçlanacak şekilde hizmeti ve Sözleşmeyi kalıcı olarak feshetme hakkını saklı tutar.

Aşağıda, ciddi MQL5.com Sinyal Hizmet Kullanım Koşulları Sözleşmesi ihlallerinin örnekleri verilmiştir:

 1. Diğer kullanıcılar için hizmetin çalışmasını tehdit eden her türlü eylem.
 2. Yukarıdaki eylemleri gerçekleştirme yöntemine bakılmaksızın mql5.com internet sitesi hizmetlerinin bir parçası olarak kullanılan iletişim protokollerinin durdurulması, taklit edilmesi veya yeniden yönlendirilmesi.
 3. MetaQuotes Ltd. tarafından www.mql5.com internet sitesinde veya MetaQuotes tarafından yazılımında sağlanan üçüncü şahıs tarafından değiştirilmiş bir arayüz aracılığıyla Sinyaller hizmetiyle çalışılması.
 4. Sinyaller hizmeti çalışmasını değiştirmek için dolandırıcılık araçları, değiştiriciler, bilgisayar korsanlığı araçları ve herhangi bir diğer üçüncü şahıs yazılımının geliştirilmesi veya kullanılması.
 5. Sinyaller hizmetine dahil olan veya onun aracılığıyla iletilen bilgileri ele geçiren, toplayan veya başka bir şekilde bir araya getiren herhangi bir üçüncü şahıs yazılımının kullanılması.
 6. Üçüncü şahıs hesaplarının kullanılması.
 7. MetaQuotes Ltd veya MetaQuotes sunucularından herhangi birine saldırı gerçekleştirilmesi, bu tür saldırılara katılım veya bunlara dahil olunması ve sunucuların çalışmasını engellemeye yönelik diğer girişimler.
 8. Aksine izin verilmediği müddetçe, Sinyallerin amaçları dışında kullanılmasına yönelik kopyalama, satış, dağıtım, iletim veya diğer eylemler.
 9. Sinyallerin, herhangi bir yasayı veya üçüncü şahıs haklarını ihlal ederek erişim sağlamak, kopyalamak, aktarmak, kodunu dönüştürmek veya yeniden iletmek için kullanılması.
 10. MetaQuotes Ltd. ile ayrı bir anlaşma ile aksine izin verilmedikçe, Sinyallerin çoğaltılması, kopyalanması, satılması, takas edilmesi ve yeniden satılması.
 11. MQL5.com ile ilgili olmayan üçüncü şahıs hizmetlerinin Sinyallerde her türlü reklamı.
 12. Sinyalleri tanıtmak için spam kullanılması.

Sinyallere Geri Dön