Dosyalarla çalışma.

Vladislav Andruschenko  

Şunlarla ilgili zorluklar vardı:

 #import "kernel32.dll"
int _lopen( string path, int of);
int _lcreat( string path, int attrib);
int _llseek( int handle, int offset, int origin);
int _lread( int handle, string buffer, int bytes);
int _lwrite( int handle, string buffer, int bytes);
int _lclose( int handle);

#import
Yani bir dosya yazmaya çalışıyorum ama hata yok, dosya çok az:
void WriteFile( string path, string buffer)
  {
   int count= StringLen (buffer);
   int result;
   int handle=_lopen(path, 2 );
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   if (handle< 0 )
     {
      handle=_lcreat(path, 0 );
       //+------------------------------------------------------------------+
       //|                                                                  |
       //+------------------------------------------------------------------+
       if (handle< 0 )
        {
         Print ( "Ошибка создания файла " ,path);
         return ;
        }
      result=_lclose(handle);
     }
   handle=_lopen(path, 2 );
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   if (handle< 0 )
     {
       Print ( "Ошибка открытия файла " ,path);
       return ;
     }
   result=_llseek(handle, 0 , 0 );
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
   if (result< 0 )
     {
       Print ( "Ошибка установки указателя" );
       return ;
     }
   result=_lwrite(handle,buffer,count);
   if (result< 0 )
       Print ( "Ошибка записи в файл " ,path, " " ,count, " байт" );
   result=_lclose(handle);
   if (result< 0 )
       Print ( "Ошибка закрытия файла " ,path);
  }
Vladislav Andruschenko  
sergey1294 :
ve bir dosyayı açmak için standart FileOpen () işleviyle ilgili bir sorunum var, bir dosyayı açarken sürekli bir hata veriyor

Konumuz çok alakalı, standart olmayan bir dizine hiçbir şekilde dosya yazamıyorum, sessizlik tamamlandı.
Ilyas  
Vladon :
Konumuz çok alakalı, standart olmayan bir dizine hiçbir şekilde dosya yazamıyorum, sessizlik tamamlandı.
MQL'deki dizeler unicode'dur (karakter başına 2 bayt), kernel32.dll işlevleri ise ansidiktir (karakter başına 1 bayt). Bir bayt dizisi kullanın ve Ansic işlevlerini çağırmak için StringToCharArray işlevi
Ilyas  
sergey1294 :
ve bir dosyayı açmak için standart FileOpen () işleviyle ilgili bir sorunum var, bir dosyayı açarken sürekli bir hata veriyor

hatayı yeniden oluşturmak için bir kodla hizmet masasına bir istek gönderin
Sergey Gritsay  

Burada standart dosya açma işleviyle çalışmak için bir test kodu yazdım, sürekli hata veriyor. Geliştiricilerin yorumlarını duymak isterim.

 //+------------------------------------------------------------------+
//|                                                запись в файл.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link       "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"

input int         Magic= 1000008 ;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit ()
  {
//---

//---
   return ( 0 );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit ( const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick ()
  {
//---
   Print ( "Открываем файл " , "Фаил_" +( string )Magic+ "_" + _Symbol + ".csv" );
   int handle= FileOpen ( "Фаил_" +( string )Magic+ "_" + _Symbol + ".csv" , FILE_CSV | FILE_READ , ';' );
   Print ( "handle = " ,handle);
   if (handle< 0 )
     {
       Print ( "Ошибка № - " , GetLastError (), " открытия файла" );
     }
   else
     {
       Print ( "Закрываем данные в файл" );
       uint byte= FileWrite (handle, "Проверка записи в файл" );
       Print ( "функция FileWrite() вернула " ,byte, " байт" );
       Print ( "Закрываем файл" );
       FileClose (handle);
       Print ( "Файл закрыт" );
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Günlük girişi

CL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 32         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
PK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 32         handle = - 1
LL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 32         Ошибка № - 5004 открытия файла
RE       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 33         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
ER       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 33         handle = - 1
EF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 33         Ошибка № - 5004 открытия файла
DO       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 37         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 37         handle = - 1
CP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 37         Ошибка № - 5004 открытия файла
HI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 42         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
KN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 42         handle = - 1
KI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 42         Ошибка № - 5004 открытия файла
RR       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 42         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
EQ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 42         handle = - 1
IS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 42         Ошибка № - 5004 открытия файла
CL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 43         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
PK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 43         handle = - 1
PL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 43         Ошибка № - 5004 открытия файла
PE       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 44         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
CR       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 44         handle = - 1
OF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 44         Ошибка № - 5004 открытия файла
MO       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
JD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         handle = - 1
JP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         Ошибка № - 5004 открытия файла
CI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
PN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         handle = - 1
LI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         Ошибка № - 5004 открытия файла
QR       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
FQ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         handle = - 1
FS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 45         Ошибка № - 5004 открытия файла
JL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 46         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
MK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 46         handle = - 1
IM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 46         Ошибка № - 5004 открытия файла
DF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 46         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 46         handle = - 1
OF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 46         Ошибка № - 5004 открытия файла
MO       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 47         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
JD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 47         handle = - 1
FP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 47         Ошибка № - 5004 открытия файла
MI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 49         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
JN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 49         handle = - 1
JI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 49         Ошибка № - 5004 открытия файла
KR       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 50         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
HQ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 50         handle = - 1
LS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 50         Ошибка № - 5004 открытия файла
QL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 50         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
FK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 50         handle = - 1
FM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 50         Ошибка № - 5004 открытия файла
HF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 51         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
KM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 51         handle = - 1
OF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 51         Ошибка № - 5004 открытия файла
NO       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 51         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
ID       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 51         handle = - 1
IP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 51         Ошибка № - 5004 открытия файла
EI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 52         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
RN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 52         handle = - 1
FJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 52         Ошибка № - 5004 открытия файла
GS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 52         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
LP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 52         handle = - 1
LS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 52         Ошибка № - 5004 открытия файла
RL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 53         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
EK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 53         handle = - 1
IM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 53         Ошибка № - 5004 открытия файла
DF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 53         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 53         handle = - 1
OF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 53         Ошибка № - 5004 открытия файла
OO       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 54         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
DD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 54         handle = - 1
PP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 54         Ошибка № - 5004 открытия файла
MI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 54         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
JN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 54         handle = - 1
JJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 54         Ошибка № - 5004 открытия файла
DS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 55         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 55         handle = - 1
KS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 55         Ошибка № - 5004 открытия файла
OL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 56         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
DK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 56         handle = - 1
DM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 56         Ошибка № - 5004 открытия файла
IF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 56         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
NM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 56         handle = - 1
JG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 56         Ошибка № - 5004 открытия файла
DP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 57         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 57         handle = - 1
OP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 57         Ошибка № - 5004 открытия файла
NI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 57         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
IN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 57         handle = - 1
EJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 57         Ошибка № - 5004 открытия файла
MS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 58         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
JP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 58         handle = - 1
JS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 58         Ошибка № - 5004 открытия файла
CL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 58         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
PK       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 58         handle = - 1
DM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 58         Ошибка № - 5004 открытия файла
JF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 59         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
MM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 59         handle = - 1
MG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 59         Ошибка № - 5004 открытия файла
PP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 59         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
CG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 59         handle = - 1
GP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 54 : 59         Ошибка № - 5004 открытия файла
QI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 00         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
FN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 00         handle = - 1
FJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 00         Ошибка № - 5004 открытия файла
GS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 00         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
LP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 00         handle = - 1
HD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 00         Ошибка № - 5004 открытия файла
FM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 01         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
QJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 01         handle = - 1
QM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 01         Ошибка № - 5004 открытия файла
LF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 01         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
GM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 01         handle = - 1
CG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 01         Ошибка № - 5004 открытия файла
GP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 02         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
LG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 02         handle = - 1
LP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 02         Ошибка № - 5004 открытия файла
QI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 02         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
FN       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 02         handle = - 1
RJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 02         Ошибка № - 5004 открытия файла
LS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 03         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
GP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 03         handle = - 1
GD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 03         Ошибка № - 5004 открытия файла
FM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 03         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
QJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 03         handle = - 1
MM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 03         Ошибка № - 5004 открытия файла
MF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 04         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
JM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 04         handle = - 1
JG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 04         Ошибка № - 5004 открытия файла
DP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 05         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 05         handle = - 1
CQ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 05         Ошибка № - 5004 открытия файла
GJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 06         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
LI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 06         handle = - 1
LJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 06         Ошибка № - 5004 открытия файла
QS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 06         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
FP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 06         handle = - 1
JD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 06         Ошибка № - 5004 открытия файла
DM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 07         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
OJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 07         handle = - 1
OM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 07         Ошибка № - 5004 открытия файла
GF       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 08         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
LM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 08         handle = - 1
HG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 08         Ошибка № - 5004 открытия файла
EP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 08         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
RG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 08         handle = - 1
RQ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 08         Ошибка № - 5004 открытия файла
LJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
GI       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         handle = - 1
CJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         Ошибка № - 5004 открытия файла
JS       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
MP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         handle = - 1
MD       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         Ошибка № - 5004 открытия файла
PM       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
CJ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         handle = - 1
ON       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 09         Ошибка № - 5004 открытия файла
FG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 10         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
QL       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 10         handle = - 1
QG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 10         Ошибка № - 5004 открытия файла
LP       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 10         Открываем файл Фаил_1000008_EURUSD.csv
GG       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 10         handle = - 1
CQ       0        запись в файл (EURUSD,M5)       10 : 55 : 10         Ошибка № - 5004 открытия файла
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
Документация по MQL5: Файловые операции / FileOpen
  • www.mql5.com
Файловые операции / FileOpen - Документация по MQL5
Ilyas  
sergey1294 :

Burada standart dosya açma işleviyle çalışmak için bir test kodu yazdım, sürekli hata veriyor. Geliştiricilerin yorumlarını duymak isterim.

Günlük girişiFILE_READ bayrağıyla açın ve ona yazmayı deneyin?
Rashid Umarov  
mql5 :
FILE_READ bayrağıyla açın ve ona yazmayı deneyin?

Ekleyeceğim - Dosyaları açmak için Bayraklar gibi bir bölüm var, şöyle diyor:

Okuma ve yazma bayraklarını belirlerken bazı özellikler vardır:

  • FILE_READ belirtilirse, mevcut bir dosya açılmaya çalışılır. Dosya yoksa , dosya açılamaz ve yeni bir dosya oluşturulmaz.
  • FILE_READ|FILE_WRITE ise, aynı ada sahip dosya yoksa yeni bir dosya oluşturulur.
  • FILE_WRITE ise - dosya sıfır boyutta yeniden oluşturulur.

Bir dosyayı açarken, FILE_WRITE bayrağı ve/veya FILE_READ bayrağı belirtilmelidir.

Sergey Gritsay  
mql5 :
FILE_READ bayrağıyla açın ve ona yazmayı deneyin?
Kahretsin, kaydı okumak için satırı kopyaladım, özür dilerim.
Renat Fatkhullin  
Urain :
Standart FileOpenHistory işlevi uygulanacak mı?
Hayır, geçmişe doğrudan CopyXXX işlevi aracılığıyla erişilebilir. Artık orijinal geçmiş dosyalarına erişim izni vermiyoruz.
Neden: