Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 3440: Yeni işlem hesabı raporu

 

MetaTrader 5 platformu güncellemesi 16 Eylül 2022 Cuma günü yayınlanacaktır.

İşlem hesapları için yeni ticaret raporunu hayata geçirdik. Rapor, aylık büyüme oranlarını, kâr ve varlık grafiklerini, hesabın genel durumuna ilişkin radar grafiği halinde bilgileri ve kullanıcıların ticaret performanslarını değerlendirmelerine yardımcı olacak diğer istatistiksel verileri içerir.

Yeni MetaTrader 5 platformu yapısı 3440: Yeni işlem hesabı raporu

Ayrıca, matrisler ve vektörlerle çalışmak için yeni MQL5 fonksiyonları ekledik. Tüm yeni özellikler, düzeltmeler ve performans iyileştirmeleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


 1. Terminal: İşlem hesapları için yeni ticaret performansı raporu eklendi. İstatistiklerin mevcudiyeti ve sunumu açısından, çoktan aşina olduğumuz Sinyaller hizmetinin raporlarına benzerdir. Artık platformun kendisinden aşağıdaki performans verilerine erişilebilecek:

  • Aylık büyüme oranlarını görselleştiren grafikler ve tablolar
  • Varlık grafiği
  • Hesabın durumunun hızlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayan radar grafiği
  • Enstrüman bazında ticaret istatistikleri
  • Ticaret analizi için çok çeşitli istatistiksel veriler

  Rapor, bir dosyaya aktarmaya gerek olmadan doğrudan platformdan görüntülenebilir. Onu açmak için Görünüm menüsünden Raporları seçin.


  Yeni işlem hesabı raporu


 2. Terminal: Call ve Put sözleşmeleri arasında miktar veya sembol eşleşmediğinde opsiyon panosunun doldurulması düzeltildi.
 3. Terminal: Close by kullanılarak bir pozisyon karşı pozisyonla kapatılırken ticaret iletişim kutusunda yanlış pozisyonun seçilmesi düzeltildi. Hata, fiş dışındaki herhangi bir sütuna göre kullanılabilir karşı pozisyonlar sıralanırken meydana geliyordu.
 4. Terminal: Platformda gerçekleşen eylemlerin günlüğe kaydı hızlandırıldı.
 5. Terminal: Özel sembol grafiklerinde yorumların görüntülenmesi düzeltildi.
 6. MQL5: CArrayList::LastIndexOf fonksiyonunun çalışması düzeltildi. Öncesinde, bulunan son öğenin indeksi yerine her zaman -1 geri döndürüyordu.
 7. MQL5: Yeni matris ve vektör metodu eklendi - Assign. Bir matrisin/vektörün içeriğinin, geçişi yapılan matrisin/vektörün veya dizinin verileriyle değiştirilmesine olanak tanır.
  bool vector<TDst>::Assign(const vector<TSrc> &assign);
  bool matrix<TDst>::Assign(const matrix<TSrc> &assign);
  
  Örnek:
    //--- copying matrices
    matrix b={};
    matrix a=b;
    a.Assign(b);
    
    //--- copying an array to a matrix
    double arr[5][5]={{1,2},{3,4},{5,6}};
    Print("array arr");
    ArrayPrint(arr);
    b.Assign(arr);
    Print("matrix b \n",b);
  /*
  array arr
          [,0]    [,1]    [,2]    [,3]    [,4]
  [0,] 1.00000 2.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  [1,] 3.00000 4.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  [2,] 5.00000 6.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  [3,] 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  [4,] 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
  matrix b 
  [[1,2,0,0,0]
   [3,4,0,0,0]
   [5,6,0,0,0]
   [0,0,0,0,0]
   [0,0,0,0,0]]
  
  */
 8. MQL5: Yeni matris ve vektör metodu eklendi - CopyRates. Fiyat verisi dizilerinin vektörlere ve matrislere kolayca kopyalanmasına olanak tanır.
  bool matrix::CopyRates(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES period,ulong rates_mask,ulong from,ulong count);
  bool vector::CopyRates(string symbol,ENUM_TIMEFRAMES period,ulong rates_mask,ulong from,ulong count);
  Kopyalanacak verilerin türleri, ENUM_COPY_RATES numaralandırması kullanılarak rates_mask parametresinde belirtilir. Aşağıdaki değerler kullanılabilir:
  COPY_RATES_OPEN
  COPY_RATES_HIGH
  COPY_RATES_LOW
  COPY_RATES_CLOSE
  COPY_RATES_TIME
  COPY_RATES_VOLUME_TICK
  COPY_RATES_VOLUME_REAL
  COPY_RATES_SPREAD
  COPY_RATES_OHLC
  COPY_RATES_OHLCT
  Son iki değer birden fazla çubuk parametresinin aynı anda seçilmesine olanak sağlar: Açılış, Yüksek, Düşük, Kapanış ve zaman.

  Birden fazla veri türü seçildiğinde (yalnızca matrisler için kullanılabilir), matristeki satırların sırası, numaralandırmadaki değerlerin sırasıyla eşleşecektir.

 9. MQL5: Metin etiketi nesnelerinin görüntülenmesi düzeltildi. OBJPROP_XOFFSET ve OBJPROP_YOFFSET özellikleri kullanılırken, grafikte yanlış görüntü parçası görüntülenebiliyordu.

 10. MQL5: Bir fonksiyona nesne işaretçisi referansı olarak geçişi yapılmış olan sabit parametreyi değiştirirken oluşan hata düzeltildi.

  const belirteci, programın yürütülmesi sırasında değiştirilmesini önlemek adına değişkeni sabit olarak bildirir. Bu bildirimle, değişkenin yalnızca bir kerelik başlatılmasına izin verir. OnCalculate fonksiyonunda sabit değişkenlere bir örnek:

  int OnCalculate (const int rates_total,      // price[] array size
                   const int prev_calculated,  // bars processed on previous call
                   const int begin,            // meaningful data starts at
                   const double& price[]       // array for calculation
     );
  

  Aşağıdaki örnekte, referans parametreleri için örtük bir işaretçi dönüşümüne izin veren bir derleyici hatası bulunmaktadır:

  class A {};
  const A *a = new A;
  
  void foo( const A*& b )
    {
     b = a;
    }
  
  void OnStart()
    {
          A *b; 
          foo(b); // not allowed
          Print( a,":",b );
    }
  Derleyici bu tür geçersiz işlemleri tespit edecek ve ilgili hatayı oluşturacaktır.

 11. MetaEditor: Hata ayıklayıcıda karmaşık sayı referanslarının görüntülenmesi düzeltildi.
 12. MetaEditor: MQL5 Cloud Protector’ın performansı iyileştirildi. Öncesinde, dosya koruması belirli koşullar altında başarısız olabiliyordu.
 13. Çökme kayıtlarında bildirilen hatalar düzeltildi.

Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.


Yeni MetaTrader 5 Web Terminali

MetaTrader 5 için tamamen yeni bir web terminali sunuyoruz. Onu daha modern ve hızlı hale getirdik. Sadece görünüşünü güncellemekle kalmadık, aynı zamanda çekirdeğini tamamen yeniden yazdık. Arayüz açısından, web terminali, iPad için olan terminal versiyonuna benzer hale geldi:

Yeni MetaTrader 5 Web Terminali


Ayrıca MetaTrader 5 Web Terminali çok sayıda yeni fonksiyona da kavuştu:

 • Ayrıntılı kayıt formu doldurarak ve istenilen belgeleri göndererek gerçek hesap talep edebilme desteği
 • Fiyat verilerine abonelik desteği ve gecikmeli fiyatları alma yeteneği
 • Daha rahat kontrol ile daha fazla sayıda analiz nesnesi
 • Piyasaya girişleri ve çıkışları grafik üzerinde görüntüleme yeteneği
 • Ekonomik Takvim olaylarını grafik üzerinde görüntüleme yeteneği
 • Piyasa Gözleminde enstrümanları günlük fiyat değişimleriyle birlikte uygun şekilde ayarlayabilme desteği
 • Yeni başlayanların terminale daha rahat uyum sağlamasına yardımcı olacak şekilde arayüz basitleştirildi: grafik içerik menüsü ve üstteki sekmeler kaldırıldı; tüm grafik komutları, nesneler ve göstergeler soldaki ve üstteki panellere yerleştirildi; geriye kalan ayarlar ise hamburger menüsüne taşındı
 • Karanlık arayüz teması

Hemen şimdi www.mql5.com adresinden yeni web terminalini deneyin. Yakında brokerlarınız için kullanılabilir hale gelecektir.

 
yapılan degişiklikten sonra işlem hesabına girilmiyor
Neden: