Yeni MetaTrader 5 Platformu yapısı 3180: MQL5'te vektörler ve matrisler ve iyileştirilmiş kullanılabilirlik

 

MetaTrader 5 platform güncellemesi 28 Ocak 2022 Cuma günü yayınlanacaktır.

Yeni sürümde, platformun kullanılabilirliğini iyileştirdik: yatırımcıların piyasaları analiz ederken hacmin verilerini kaçırmaması için grafiklerde hacimlerin akıllıca etkinleştirilmesi, hesap geçmişinden hızlı bir şekilde emir verme yeteneği ve geliştirilmiş grafik yazdırma işlevleri.

Ayrıca MQL5'te vektörler ve matrislerle çalışmak için fonksiyonlar geliştirmeye de devam ediyoruz. Şu anda 30'dan fazla yeni yöntem kullanıma hazır durumdadır.

Yeni MetaTrader 5 Platformu yapısı 3180: MQL5'te vektörler ve matrisler ve iyileştirilmiş kullanılabilirlik

Ek olarak, tüm platform bileşenlerine birden çok düzeltme ve iyileştirme de uyguladık.

Güncellenmiş MetaTrader 5 platform sürümünün tüm yeni özellikleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.


 1. Terminal: Piyasa Gözleminden bir sembol veya hesap geçmişinden bir ticaret işlemi grafiğe taşınırken grafik penceresinin etkinleştirilmesi eklendi.

  Bu eylemlerin her ikisi de grafiğin finansal enstrümanını seçilenle değiştirir. Önceden, bu eylemler grafik penceresinin etkinleşmesine neden olmuyordu. Dolayısıyla, işlem iletişim kutusunu çağırmak (F9) veya kısayol tuşlarını kullanarak ölçeği değiştirmek (+/-) gibi bazı eylemler hatalı şekilde başka bir grafiğe uygulanabiliyordu. Artık sembolü sürükleyerek değiştirilen grafik, daha sonraki eylemler için hemen hazır duruma getirilir.

 2. Terminal: Hesap geçmişinden bir ticaret işlemine çift tıklandığında yeni bir emir penceresinin açılması eklendi. Aynı zamanda, açılan emir penceresinin finansal enstrümanı kullanıcının eylemi gerçekleştirirken seçtiği finansal enstrümanla değiştirilir, bu da daha hızlı şekilde ticaret işlemi gerçekleştirilmesine olanak tanır. İçerik menüsüne benzer bir komut da eklendi.


  Geçmişten çift tıklayarak yeni emirleri daha hızlı verin


 3. Terminal: Yeni grafikler açılırken gerçek veya tik hacimlerinin akıllıca etkinleştirilmesi eklendi. Bu veriler piyasayı analiz ederken önemlidir. Ancak, tüm yatırımcılar platformdaki kullanılabilirliğinin farkında değildir.

  Gerçek işlem hacimlerine öncelik verilir. Broker tarafından sağlanıyorsa, grafikte görüntülenmesi etkinleştirilir. Aksi takdirde, tik hacimlerinin görüntülenmesi etkinleştirilir.

  Mekanizma yalnızca grafik default.tpl şablonuyla açılıyorsa kullanılır. Kullanıcı hacimleri grafik ayarlarından manuel olarak devre dışı bıraktıysa, grafiği yeniden açarken hacimler artık etkinleştirilmez. Özel şablonlar bundan etkilenmez.

 4. Terminal: Kullanıcı arayüzü ekranı optimize edildi ve büyük ölçüde hızlandırıldı.
 5. Terminal: Dosya menüsü aracılığıyla çağrılan grafik yazdırma işlevi geliştirildi:

  • Yazdırma ayarlarının kaydedilmesi düzeltildi
  • Yazdırılan sayfanın görünümü iyileştirildi: kılavuz çizgileri artırıldı, program adı kaldırıldı, başlık yazı tipi güncellendi
  • Arayüzün doğru şekilde görüntülenmesi için yazdır iletişim kutusu büyütüldü

 6. Terminal: Grafiğin hızlı işlem panelindeki hacim alanı düzeltildi. Düzeltmeden önce, yeni bir değer girip Tab tuşuna basıldıktan sonra değer bir öncekine sıfırlanıyordu.
 7. Terminal: Grafikte işlem geçmişinin görüntülenmesi düzeltildi. Öncesinde, hesaplar arasında geçiş yapılırken önceki hesabın işlemleri grafiklerden kaldırılmıyordu.
 8. Terminal: MQL5.com için PayPal üzerinden ödeme yapma düzeltildi.
 9. Terminal: Opsiyon volatilite tablosu görüntülenirken platformun donması düzeltildi.
 10. Terminal: Gerçek hesap kayıt penceresinde telefon numarası doğrulaması düzeltildi. Bazı durumlarda platform, doğru numara girildikten sonra kullanıcının bir sonraki kayıt aşamasına geçmesine izin vermiyordu.
 11. Terminal: MQL5.com üyeleriyle bir grup sohbetine katılırken hakların kontrol edilmesi düzeltildi. Önceden, yeni katılan bir kullanıcı, mesajları yazamadan yalnızca okuyabiliyordu.
 12. Terminal: Veri olmaması durumundaki grafik metni değiştirildi. Artık "Waiting for update" ifadesi sembol adı, zaman dilimi ve sembol açıklaması değiştirildi.
 13. Terminal: Yapı 2450'ye eklenen negatif fiyatlar için destek iyileştirildi. Artık Piyasa Gözleminde ilgili semboller için sıfır değerleri de görüntülenebilir.
 14. Terminal: Wine'da çalışırken Mağazada ürün logolarının gösterimi düzeltildi.
 15. MQL5: Vektör ve matris desteği eklemeye devam ediyoruz. Yeni fonksiyonlar, sinir ağı tabanlı çözüm geliştiricilerinin imkanlarını önemli ölçüde genişletiyor.

  Birçok fonksiyon şu anda kullanıma hazırdır:

  • Eye — köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur.
  • Identity — köşegende 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu, istenilen boyutta bir matris oluşturur.
  • Ones — 1'lerle dolu, istenilen boyutta bir matris oluşturur
  • Zeroes — 0'larla dolu, istenilen boyutta bir matris oluşturur
  • Full — istenilen değerlerle dolu, istenilen boyutta bir matris oluşturur
  • Copy — matrisin veya vektörün bir kopyasını oluşturur
  • Diag — matristen köşegeni çıkarır ve köşegeni vektörden gelen değerlerle doldurur.
  • Tri — köşegende ve altında 1'lerin ve diğer yerlerde 0'ların olduğu bir matris oluşturur
  • Row — matris satırını vektör olarak geri döndürür ve ilgili satırı vektörden gelen değerlerle doldurur.
  • Col — matris sütununu vektör olarak geri döndürür ve ilgili sütunu vektörden gelen değerlerle doldurur.
  • Rows — matristeki satır sayısını geri döndürür
  • Cols — matristeki sütun sayısını geri döndürür
  • Transpose — matrisi transpoze eder.
  • * — matrislerin, vektörlerin ve skalerlerin çarpımı — nokta çarpım.
  • Power — matrisi bir kuvvete yükseltir.
  • Kron — Kronecker çarpımı.
  • Cholesky — Cholesky ayrışması.
  • QR — matrisin QR ayrışması.
  • SVD — tekil değer ayrışması.
  • LU — matrisin LU ayrışması.
  • LUP — matrisin LUP ayrışması.
  • Norm — matris normunu hesaplar.
  • Cond — matrisin koşul numarasını hesaplar.
  • Spectrum — matrisin spektrumunu hesaplar.
  • Det — matrisin determinantını hesaplar.
  • Rank — matrisin rankını hesaplar.
  • SLogDet — matrisin determinantının işaretini ve logaritmasını hesaplar.
  • Trace — matrisin izini hesaplar.
  • Solve — lineer denklem sistemini çözer.
  • LstSq — en küçük kareler yöntemini kullanarak lineer denklem sistemini çözer.
  • Inv — matrisin tersini hesaplar.
  • PInv — Moore-Penrose yöntemiyle matrisin yalancı tersini hesaplar.
  • Compare — epsilon kullanarak iki matrisi karşılaştırır.

  Daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili MQL5 dokümantasyonunu okuyun.

 16. MQL5: Dosya ve veritabanlarını işlerken yol uzunluğu sınırlamasıyla ilgili oluşan hatalar düzeltildi. Özellikle, DatabaseOpen fonksiyonu, yolun kabul edilebilir olandan daha büyük ayarlanmasına izin vererek hatalı veritabanı oluşturulmasına neden oluyordu. Artık fonksiyon, ERR_TOO_LONG_FILE_NAME hata kodunu doğru şekilde geri döndürür.
 17. MQL5: Değişken sabitlik kontrolü düzeltildi. Önceden, derleyici ara sıra "sabit değişken referans olarak geçirilemez" hatasını atlayabiliyordu.
 18. MQL5: Başlatılmamış değişkenin kullanılmasıyla ilgili hatalı derleyici uyarıları düzeltildi.
 19. MQL5: Göstergeler için ChartWindowOnDropped fonksiyon işlemi düzeltildi. Öncesinde, her zaman sıfır geri döndürüyordu.
 20. MQL5: Python entegrasyon modülüne Python 3.10 desteği eklendi.
 21. VPS: Kılavuzda VPS öğesinin görüntülenmesi düzeltildi. Önceden, hesaplar arasında geçiş yaparken ara sıra kaybolabiliyordu.
 22. MetaEditor: Hata ayıklama gözlem penceresindeki karmaşık ifadelerin açılması düzeltildi.
 23. Sınayıcı: Test raporlarının dosyalara dışa aktarımı düzeltildi. İşlem hesabı para birimi olarak 0 ondalık basamak hassasiyetine sahip bir para birimi kullanıldığında bazı değerler yanlış yuvarlanabiliyordu. Örneğin, JPY.
 24. Çökme kayıtlarında bildirilen hatalar düzeltildi.

Güncelleme, Live Update sistemi aracılığıyla sunulacaktır.

Neden: