MQL5 ReferansıHesap BilgisiAccountInfoDouble 

AccountInfoDouble

Karşılık gelen hesap özelliğinin değerine dönüş yapar.

double  AccountInfoDouble(
   ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE  property_id      // özellik tanımlayıcı
   );

Parametreler

property_id

[in]  Özellik tanımlayıcı. ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE sayımının değerlerinden birini alabilir.

Dönüş değeri

double tipli değer.

Örnek:

void OnStart()
  {
//--- AccountInfoDouble() fonksiyonundan elde edilen mevcut bilgileri göster
   printf("ACCOUNT_BALANCE =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE));
   printf("ACCOUNT_CREDIT =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_CREDIT));
   printf("ACCOUNT_PROFIT =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT));
   printf("ACCOUNT_EQUITY =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY));
   printf("ACCOUNT_MARGIN =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN));
   printf("ACCOUNT_MARGIN_FREE =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_FREE));
   printf("ACCOUNT_MARGIN_LEVEL =  %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL));
   printf("ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_CALL));
   printf("ACCOUNT_MARGIN_SO_SO = %G",AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_SO_SO));
  }

Ayrıca Bakınız

SymbolInfoDouble, SymbolInfoString, SymbolInfoInteger, PrintFormat