Grafikte tek tek metin etiketleri ve bit eşlemlerle çalışmanın performans testi

 

Tartışma burada başladı: https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page989#comment_480838

Orijinal ifade şuydu: bitmapler, metin nesnelerinden birkaç kez / onlarca kez daha yavaş çalışır. Tartışmalardan ve test kaynaklarını kontrol ettikten sonra, resim netleşti ve bitmap'lerin açıkça daha hızlı çalıştığı ortaya çıktı.

Test, zayıf bir NVIDIA GeForce GT 640M ekran kartı üzerinde Windows 8 x64'te 64-bit MetaTrader 5 üzerinde gerçekleştirildi. Test komut dosyasında elde edilen sonuçlar (ne kadar az zaman, o kadar iyi):

2013.04.27 22:21:50	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	Тестирование завершено
2013.04.27 22:21:50	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	5. Время обновления текста и позиций у битмапа без прозрачности = 15007 ms
2013.04.27 22:21:35	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	4. Время обновления текста и позиций у битмапа с прозрачностью = 15257 ms
2013.04.27 22:21:20	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	3. Время обновления текста и позиций у меток со чтением = 16739 ms
2013.04.27 22:21:03	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	2. Время обновления текста и позиций у меток без чтения = 18845 ms
2013.04.27 22:20:44	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	1. Время обновления текста у меток без чтения = 21497 ms
2013.04.27 22:20:23	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	0. Время разогрева динамических очередей без визуализации = 124 ms
2013.04.27 22:20:23	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	Для корректного теста подберите размер окна 1024 x 768 пикселей, без индикаторов, не трогайте ничего, не сворачивайте и не закрывайте окна
2013.04.27 22:20:23	BenchmarkLabel (EURUSD,M15)	Разрешение чарта: 1020 x 761 пикселей

Etiketlerle çalışmanın bitmaplerle çalışmaya göre yaklaşık %60 daha yavaş olduğu görülebilir.

Aşağıda herkesin indirebileceği, kendileri için test edebileceği ve sonuçlarını yayınlayabileceği bir test komut dosyası bulunmaktadır:

 #property script_show_inputs

//---
input int    inRefreshCount= 5000 ;
input int    inNumberOfLabels= 26 ;
input color inTextColor= clrRed ;

uint ExtCanvas[];
int   ExtBitmapWidth= 20 ;             // вычислится автоматически
int   ExtBitmapHeight= 20 ;             // вычислится автоматически
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
//--- выведем разделитель для журнала и инициализируем рандом
   Print ( "" );
   MathSrand ( GetTickCount ());
//--- покажем разрешение чарта
   Print ( "Разрешение чарта: " , ChartGetInteger ( ChartID (), CHART_WIDTH_IN_PIXELS , 0 ), " x " , ChartGetInteger ( ChartID (), CHART_HEIGHT_IN_PIXELS , 0 ), " пикселей" );
   Print ( "Для корректного теста подберите размер окна 1024 x 768 пикселей, без индикаторов, не трогайте ничего, не сворачивайте и не закрывайте окна" );
//--- cоздание меток
   CreateLabels();
   ChartRedraw ( 0 );
//--- 0. холостой разогрев динамических очередей
   string name;
   uint    start= GetTickCount ();

   for ( int i= 0 ;i<inRefreshCount && ! IsStopped ();i++)
     {
       for ( int j= 0 ;j<inNumberOfLabels;j++)
        {
         name= "ObjectLabel#" + IntegerToString (j);
         ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( MathRand ()));
        }
     }
   ChartRedraw ( 0 );
   Print ( "0. Время разогрева динамических очередей без визуализации = " , GetTickCount ()-start, " ms" );
//--- 1. замерим скорость обновление меток (текст)
   start= GetTickCount ();

   for ( int i= 0 ;i<inRefreshCount && ! IsStopped ();i++)
     {
       for ( int j= 0 ;j<inNumberOfLabels;j++)
        {
         name= "ObjectLabel#" + IntegerToString (j);
         ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( MathRand ()));
        }
       ChartRedraw ( 0 );
     }
   Print ( "1. Время обновления текста у меток без чтения = " , GetTickCount ()-start, " ms" );
//--- 2. замерим скорость обновление меток (текст + смена позиций)
   start= GetTickCount ();

   for ( int i= 0 ;i<inRefreshCount && ! IsStopped ();i++)
     {
       for ( int j= 0 ;j<inNumberOfLabels;j++)
        {
         name= "ObjectLabel#" + IntegerToString (j);
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE , 10 +j* 10 +(i& 3 ));
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE , 10 +j* 10 +(i& 3 ));
         ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( MathRand ()));
        }
       ChartRedraw ( 0 );
     }
   Print ( "2. Время обновления текста и позиций у меток без чтения = " , GetTickCount ()-start, " ms" );
//--- 3. замерим скорость обновление меток (текст + смена позиций) со чтением позиций
   start= GetTickCount ();

   for ( int i= 0 ;i<inRefreshCount && ! IsStopped ();i++)
     {
       for ( int j= 0 ;j<inNumberOfLabels;j++)
        {
         name= "ObjectLabel#" + IntegerToString (j);
         long pos= ObjectGetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE );
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE , 10 +j* 10 +(i& 3 ));
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE , 10 +j* 10 +(i& 3 ));
         ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT , IntegerToString ( MathRand ()));
        }
       ChartRedraw ( 0 );
     }
   Print ( "3. Время обновления текста и позиций у меток со чтением = " , GetTickCount ()-start, " ms" );
//--- переходим к тестам битмапа
   CreateBitmap();
   ChartRedraw ( 0 );
//--- 4. замерим скорость отрисовки меток в канвасе с прозрачностью
   uint    textclr= ColorToARGB (inTextColor);

   name= "ObjectBitmap" ;
   start= GetTickCount ();

   for ( int i= 0 ;i<inRefreshCount && ! IsStopped ();i++)
     {
       ArrayInitialize (ExtCanvas, 0 );
       for ( int j= 0 ;j<inNumberOfLabels;j++)
        {
         TextOut ( IntegerToString ( MathRand ()), 10 +j* 10 +(i& 3 ), 10 +j* 10 +(i& 3 ), TA_LEFT | TA_TOP ,ExtCanvas,ExtBitmapWidth,ExtBitmapHeight,textclr, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW );
        }
       ResourceCreate ( "::" +name,ExtCanvas,ExtBitmapWidth,ExtBitmapHeight, 0 , 0 ,ExtBitmapWidth, COLOR_FORMAT_ARGB_RAW );
       ChartRedraw ( 0 );
     }
   Print ( "4. Время обновления текста и позиций у битмапа с прозрачностью = " , GetTickCount ()-start, " ms" );
//--- 5. замерим скорость отрисовки меток в канвасе без прозрачности
   start= GetTickCount ();

   for ( int i= 0 ;i<inRefreshCount && ! IsStopped ();i++)
     {
       ArrayInitialize (ExtCanvas, ColorToARGB ( clrAqua ));
       for ( int j= 0 ;j<inNumberOfLabels;j++)
        {
         TextOut ( IntegerToString ( MathRand ()), 10 +j* 10 +(i& 3 ), 10 +j* 10 +(i& 3 ), TA_LEFT | TA_TOP ,ExtCanvas,ExtBitmapWidth,ExtBitmapHeight,textclr, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA );
        }
       ResourceCreate ( "::" +name,ExtCanvas,ExtBitmapWidth,ExtBitmapHeight, 0 , 0 ,ExtBitmapWidth, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA );
       ChartRedraw ( 0 );
     }
   Print ( "5. Время обновления текста и позиций у битмапа без прозрачности = " , GetTickCount ()-start, " ms" );
//--- удалим массив битмапа
   ArrayFree (ExtCanvas);
   Print ( "Тестирование завершено" );
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создадим объекты                                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateLabels( void )
  {
//--- удалим все объекты с чарта
   ObjectsDeleteAll ( 0 );
//--- создадим метки
   string name;

   for ( int i= 0 ; i<inNumberOfLabels; i++)
     {
      name= "ObjectLabel#" + IntegerToString (i);
       if (ObjectCreate( 0 ,name, OBJ_LABEL , 0 , 0 , 0 ))
        {
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_CORNER , CORNER_LEFT_UPPER );
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER );
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_XDISTANCE , 10 +i* 10 );
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_YDISTANCE , 10 +i* 10 );
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR ,inTextColor);
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_SELECTABLE , false );
         ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_FONTSIZE , 10 );
         ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_FONT , "Courier New" );
         ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_TEXT ,name);
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Создаем битмап                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateBitmap( void )
  {
   string name= "ObjectBitmap" ;
//--- удалим все объекты с чарта
   ObjectsDeleteAll ( 0 );
//--- выделим место под битмап, занулим его
   ExtBitmapWidth= 20 + 12 *inNumberOfLabels;
   ExtBitmapHeight= 20 + 10 *inNumberOfLabels;
   ArrayResize (ExtCanvas,ExtBitmapWidth*ExtBitmapHeight);
   ArrayInitialize (ExtCanvas, 0 );
//--- создадим битмап и привяжем ресурс
   ObjectCreate( 0 ,name, OBJ_BITMAP_LABEL , 0 , 0 , 0 );
   ObjectSetString ( 0 ,name, OBJPROP_BMPFILE , "::" +name);
//--- выставим размер текста
   TextSetFont ( "Arial" ,- 90 );
  }
//+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
Dosyalar:
 

Bu arada, şeffaflık ve şeffaflık olmadan, çok büyük bir fark yok:

 2013.04 . 27 18 : 24 : 32      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   Тестирование завершено
2013.04 . 27 18 : 24 : 32      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   5 . Время обновления текста и позиций у битмапа без прозрачности = 13229 ms
2013.04 . 27 18 : 24 : 19      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   4 . Время обновления текста и позиций у битмапа c прозрачностью = 13994 ms
2013.04 . 27 18 : 24 : 05      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   3 . Время обновления текста и позиций у меток с чтением = 32229 ms
2013.04 . 27 18 : 23 : 33      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   2 . Время обновления текста и позиций у меток без чтения = 10671 ms
2013.04 . 27 18 : 23 : 22      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   1 . Время обновления текста у меток без чтения = 10733 ms
2013.04 . 27 18 : 23 : 11      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   0 . Время разогрева динамических очередей без визуализации = 187 ms
 
Evet, zaten video sürücülerinin verimliliğine bağlı.
 
2013.04 . 27 20 : 09 : 37      BenchmarkObjects (EURUSD,M5)     5 . Время обновления текста и позиций у битмапа без прозрачности = 12558 ms
2013.04 . 27 20 : 09 : 24      BenchmarkObjects (EURUSD,M5)     4 . Время обновления текста и позиций у битмапа с прозрачностью = 12839 ms
2013.04 . 27 20 : 09 : 11      BenchmarkObjects (EURUSD,M5)     3 . Время обновления текста и позиций у меток с чтением = 2355 ms
2013.04 . 27 20 : 09 : 09      BenchmarkObjects (EURUSD,M5)     2 . Время обновления текста и позиций у меток без чтения = 10655 ms
2013.04 . 27 20 : 08 : 58      BenchmarkObjects (EURUSD,M5)     1 . Время обновления текста у меток без чтения = 10359 ms
2013.04 . 27 20 : 08 : 48      BenchmarkObjects (EURUSD,M5)     0 . Время разогрева динамических очередей без визуализации = 124 ms

Bazı sonuçlar garip. Kodu görmemiz gerekiyor.

Ancak, daha önce olduğu gibi, etiketlerle çalışma hızı bitmap'ten daha yüksektir.


Test, zayıf bir NVIDIA GeForce GT 330M ekran kartı üzerinde Windows 7 x64'te 64-bit MetaTrader 5 üzerinde gerçekleştirildi.

 
İşletim sistemi ve ekran kartı türünü belirten yaklaşık 10 sonuç toplamak gerekir.

Tek bir açık grafikle, tam ekranda açık, göstergeler olmadan ve pencereleri değiştirmeden veya pencereyi gizlemeden test etmeniz gerekir.

Bu görev doğrudan işlemeye bağlı olduğundan, küçültmek, küçültmek veya küçük pencere boyutları üzerinde test etmek kabul edilemez.

Testleri tamamen açık bir pencerede değiştirmeden tekrar gerçekleştirin.
 
Test kurallara göre yapıldı.

 2013.04 . 27 19 : 20 : 00      OpenCL  Device # 0 : GPU NVIDIA Corporation GeForce GT 430 with OpenCL 1.1 ( 2 units, 1400 MHz, 1023 Mb, version 296.10 , rating 159 )
2013.04 . 27 19 : 19 : 58      Terminal        MetaTrader 5 build 803 started (MetaQuotes Software Corp.)
WinXP SP3 x86 3 Гц RAM 3 Гб

2013.04 . 27 19 : 34 : 53      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   Тестирование завершено
2013.04 . 27 19 : 34 : 53      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   5 . Время обновления текста и позиций у битмапа с прозрачностью = 38672 ms
2013.04 . 27 19 : 34 : 14      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   4 . Время обновления текста и позиций у битмапа с прозрачностью = 39140 ms
2013.04 . 27 19 : 33 : 35      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   3 . Время обновления текста и позиций у меток со чтением = 128203 ms
2013.04 . 27 19 : 31 : 27      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   2 . Время обновления текста и позиций у меток без чтения = 33000 ms
2013.04 . 27 19 : 30 : 54      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   1 . Время обновления текста у меток без чтения = 31969 ms
2013.04 . 27 19 : 30 : 22      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)   0 . Время разогрева динамических очередей без визуализации = 281 ms
2013.04 . 27 19 : 30 : 21      BenchmarkLabel__1 (EURUSD,H1)
 
5. nokta şeffaflık olmadan okunmalı, sonucu düzeltmeyi unuttum
 

Daha önce yapı 794 vardı. İşte 803 ile bir test.

 2013.04 . 27 20 : 59 : 43      BenchmarkObjects (EURUSD,M1)     5 . Время обновления текста и позиций у битмапа без прозрачности = 5101 ms
2013.04 . 27 20 : 59 : 38      BenchmarkObjects (EURUSD,M1)     4 . Время обновления текста и позиций у битмапа с прозрачностью = 5195 ms
2013.04 . 27 20 : 59 : 33      BenchmarkObjects (EURUSD,M1)     3 . Время обновления текста и позиций у меток с чтением = 4103 ms
2013.04 . 27 20 : 59 : 29      BenchmarkObjects (EURUSD,M1)     2 . Время обновления текста и позиций у меток без чтения = 3557 ms
2013.04 . 27 20 : 59 : 25      BenchmarkObjects (EURUSD,M1)     1 . Время обновления текста у меток без чтения = 3338 ms
2013.04 . 27 20 : 59 : 22      BenchmarkObjects (EURUSD,M1)     0 . Время разогрева динамических очередей без визуализации = 109 ms

Mümkünse, lütfen bana 2. ve 3. testlerin pratik anlamını açıklayın.

Ve bir soru daha. COLOR_FORMAT_ARGB_RAW ve COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE arasındaki farkı kısaca açıklayabilir misiniz?

 

Ancak, sonuçlar herkes için çok farklıdır. Testim Windows 7 x64 ve NVIDIA GeForce 9600GT , MT5 build 803 üzerindeydi.

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Grafikte tek tek metin etiketleri ve bit eşlemlerle çalışmanın performans testi

tol64 , 2013.04.27 17:26

Bu arada, şeffaflık ve şeffaflık olmadan, çok büyük bir fark yok:

 2013.04 . 27 18 : 24 : 32      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   Тестирование завершено
2013.04 . 27 18 : 24 : 32      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   5 . Время обновления текста и позиций у битмапа без прозрачности = 13229 ms
2013.04 . 27 18 : 24 : 19      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   4 . Время обновления текста и позиций у битмапа c прозрачностью = 13994 ms
2013.04 . 27 18 : 24 : 05      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   3 . Время обновления текста и позиций у меток с чтением = 32229 ms
2013.04 . 27 18 : 23 : 33      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   2 . Время обновления текста и позиций у меток без чтения = 10671 ms
2013.04 . 27 18 : 23 : 22      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   1 . Время обновления текста у меток без чтения = 10733 ms
2013.04 . 27 18 : 23 : 11      BenchmarkLabel__1 (USDCHF,H1)   0 . Время разогрева динамических очередей без визуализации = 187 ms

 

ilk kez değiştirilen pencere 2 test yaptı

Win XP SP3 ), ATI entegre, MT5 787 inşa

Bu arada, MT5'teki "Hakkında" penceresi açıldığında fark ettim, Alt + Tab tuşlarıyla terminal simgesi görünmüyor

 
Üçüncü test sırasında, yalnızca grafiğim sıkıca donuyor mu?