• Genel bakış
  • İncelemeler (1)
  • Yorumlar
  • Yenilikler

Hull Suite By Insilico for MT4

5

To get access to MT5 version please click here.

- This is a conversion from TradingView: "Hull Suite" By "Insilico".

- This is a light-load processing and non-repaint indicator.

- You can message in private chat for further changes you need.

note: Color filled areas and colored candles are not supported in MT4 version.

Here is the source code of a simple Expert Advisor operating based on signals from Hull Suite.

#property strict

input string EA_Setting="";
input int magic_number=1234;
input double fixed_lot_size=0.01; // select fixed lot size

enum MA_TYPE{HMA, THMA, EHMA};
input string    HULL_Setting="";
input MA_TYPE modeSwitch = HMA; //Hull Variation
input ENUM_APPLIED_PRICE src =PRICE_CLOSE; //Source
input int length = 55 ; //Length
input int lengthMult = 1; //Multiplier
input bool useAlert=false; //Enable Alerts
input bool usePushNotification=false; //Enable Mobile Notification

void OnTick()
  {
      if(!isNewBar()) return;
         
      bool buy_condition=true;
      buy_condition &= (BuyCount()==0);
      buy_condition &= (IsHULLBuy(1));
      if(buy_condition) 
      {
         CloseSell();
         Buy();
      }
         
      bool sell_condition=true;
      sell_condition &= (SellCount()==0);
      sell_condition &= (IsHULLSell(1));
      if(sell_condition) 
      {
         CloseBuy();
         Sell();
      }
  }

bool IsHULLBuy(int index)
{
   double val1=iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT,
    "Market\\Hull Suite By Insilico for MT4",
    modeSwitch, src, length, lengthMult, useAlert, usePushNotification, 15, index);
   double val2=iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT,
    "Market\\Hull Suite By Insilico for MT4",
    modeSwitch, src, length, lengthMult, useAlert, usePushNotification, 15, index+2);
   return val1>val2;
}

bool IsHULLSell(int index)
{
   double val1=iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT,
    "Market\\Hull Suite By Insilico for MT4",
    modeSwitch, src, length, lengthMult, useAlert, usePushNotification, 15, index);
   double val2=iCustom(_Symbol, PERIOD_CURRENT,
    "Market\\Hull Suite By Insilico for MT4",
    modeSwitch, src, length, lengthMult, useAlert, usePushNotification, 15, index+2);
   return val1<val2;
}

int BuyCount()
{
   int counter=0;
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==false) continue;
      if(OrderSymbol()!=_Symbol) continue;
      if(OrderMagicNumber()!=magic_number) continue;
      if(OrderType()==OP_BUY) counter++;
   }
   return counter;
}

int SellCount()
{
   int counter=0;
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==false) continue;
      if(OrderSymbol()!=_Symbol) continue;
      if(OrderMagicNumber()!=magic_number) continue;
      if(OrderType()==OP_SELL) counter++;
   }
   return counter;
}

void Buy()
{
   if(OrderSend(_Symbol, OP_BUY, fixed_lot_size, Ask, 3, 0, 0, NULL, magic_number, 0, clrNONE)==-1)
   {
      Print("Error Executing Order: ", GetLastError());
      //ExpertRemove();
   }
}

void Sell()
{
   if(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, fixed_lot_size, Bid, 3, 0, 0, NULL, magic_number, 0, clrNONE)==-1)
   {
      Print("Error Executing Order: ", GetLastError());
      //ExpertRemove();
   }
}

void CloseBuy()
{
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==false) continue;
      if(OrderSymbol()!=_Symbol) continue;
      if(OrderMagicNumber()!=magic_number) continue;
      if(OrderType()==OP_BUY) 
         if(OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Bid, 3, clrNONE)==false)
         {
            Print("Error Closing Position: ", GetLastError());
         }
   }
}

void CloseSell()
{
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
   {
      if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS)==false) continue;
      if(OrderSymbol()!=_Symbol) continue;
      if(OrderMagicNumber()!=magic_number) continue;
      if(OrderType()==OP_SELL) 
         if(OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), Ask, 3, clrNONE)==false)
         {
            Print("Error Closing Position: ", GetLastError());
         }
   }
}

datetime timer=NULL;
bool isNewBar()
{
   datetime candle_start_time= (int)(TimeCurrent()/(PeriodSeconds()))*PeriodSeconds();
   if(timer==NULL) {}
   else if(timer==candle_start_time) return false;
   timer=candle_start_time;
   return true;
}


İncelemeler 1
fwbr15
59
fwbr15 2023.10.26 16:28 
 

Hi. I purchased this indicator but everytime i try to insert it in the mt4 it´s removed automaticaly. MQL5 installed it to my demo account but i am trying to use it in my real acc and it´s not working. What should i do?

Önerilen ürünler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
To get access to MT5 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Stochastic Momentum Index" By "UCSgears". - This is a popular version of stochastic oscillator on tradingview. - This is a light-load processing and non-repaint indicator. - Buffers are available for the lines on chart. - You can message in private chat for further changes you need. Thanks for downloading
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a p
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.61 (18)
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. Ins
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
To get access to MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "[SHK] Schaff Trend Cycle (STC)" by "shayankm". This is a light-load processing indicator. This is a non-repaint indicator. Buffers are available for processing in EAs. All input fields are available. You can message in private chat for further changes you need. Thanks for downloading
The   Strategy Tester   product is an indicator where you can both test and run strategies. There are 64 strategies in total in this indicator. It uses 3 indicators. You can test tens of thousands of strategies by changing the parameter settings of these indicators. You can run 6 strategies at the same time. With this product, you will now create your own signals. Recommendations and Features Used indicators:   Rsi, Bears power, Stochastic It works on all   time frame   Recommended time frame
Pro Trend Tracking   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you can
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya g
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
Fibonacci retracement and extension line drawing tool Fibonacci retracement and extended line drawing tool for MT4 platform is suitable for traders who use  golden section trading Advantages: There is no extra line, no too long line, and it is easy to observe and find trading opportunities Trial version: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Main functions: 1. Multiple groups of Fibonacci turns can be drawn directly, and the relationship between important turning points
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
Forex Gump
Andrey Kozak
2.83 (6)
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
İşlem hacimlerine ilişkin okumaları hesaplayan teknik bir gösterge. Histogram biçiminde, ticaret enstrümanının hareket gücünün birikimini gösterir. Yükseliş ve düşüş yönleri için bağımsız hesaplama sistemlerine sahiptir. Herhangi bir ticaret enstrümanı ve zaman dilimi üzerinde çalışır. Herhangi bir ticaret sistemini tamamlayabilir. Gösterge değerlerini yeniden çizmez, sinyaller mevcut mum üzerinde görünür. Kullanımı kolaydır ve grafiği yüklemez, ek parametre hesaplamaları gerektirmez. Değiştir
To download MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "B-Xtrender" By "QuantTherapy". - It is an oscillator based on RSI and multiple layers of moving averages. -   It is a two in one indicator to calculate overbought and oversold zones for different RSI settings. -  This indicator lets you read the buffers for all data on the window. - This is a non-repaint and light processing load indicator. - You can message in private chat for further changes you need.
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
This unique multi-currency strategy simultaneously determines the strength of trends and market entry points, visualizing this using histograms on the chart. The indicator is optimally adapted for trading on the timeframes М5, М15, М30, Н1. For the convenience of users, the indicator renders the entry point (in the form of an arrow), recommended take profit levels (TP1, TP2 with text labels) and the recommended Stop Loss level. The take profit levels (TP1, TP2) are automatically calculated for
Basic Support and Resistance Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT5 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca he
To download MT5 version please click  here . This is the exact conversion from TradingView: "WaveTrend [LazyBear]" By "zeusuk3". One of the coolest indicators out there to detect overbought and oversold zones. It can be used as a part of more complicated strategy and for confirming a potential trade setup. There are buffers to use in EAs also. The indicator is loaded light and non-repaint. - You can message in private chat for further changes you need. Thanks for downloading 
Volume Profile Indicator for MT4 Gain a trading edge with the "Volume Profile" indicator for MetaTrader 4 (MT4). This advanced technical analysis tool allows you to precisely identify key support and resistance levels based on transaction volume. Easily visualize market areas of high interest, where trading volumes are highest, and use this information to make more informed trading decisions. Key Features: Clear and detailed visualization : The indicator displays volume histograms directly on th
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyz
Eurosmart Pro  is a smart indicator of detecting trends,  contains two intelligences. first is intelligence detects trends, and filter on the indicator can function to eliminate false signals. This indicator allows you to open trading easily and accurately. all indicator features are easy to use and easy to understand. Trading Rule: Pair   : EURUSD, EURJPY Trading Sesion : London and New York Sesion Time Frame : M30/H1 Stop Trading : Sideway Market  and High news impact (NFP, ECB) Open BUY : Ca
A tall upper shadow occurs when the price moves during the period, but goes back down, which is a bearish signal. A tall lower shadow forms when bears push the price down, but bulls pull it back up, which leaves a long line or shadow. This is considered a bullish signal. Some technical analysts believe a tall or long shadow means the stock will turn or reverse. Some believe a short or lower shadow means a price rise is coming. In other words, a tall upper shadow means a downturn is coming, whil
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
The Super Volume Trend indicator uses a set of algorithms and indicators. The purpose of this indicator is to find healthy trends with specific volume movements. It uses some filtering systems to find these trends. The indicator is easy to use, simple and understandable. This is a standalone trend indicator which does not need additional indicators. Users can apply it together with other indicators that are appropriate to their strategy. Suggestions and working style The period settings have b
Scalping Snake Pro is a unique scalping indicator that shows the trader the price reversal moments and does not redraw. This indicator, unlike many others on the Internet, does not redraw its values. It draws signals on the very first bar, which allows you not to be late with opening deals. This indicator sends notifications to the trader by phone and email when a signal appears. You get all this functionality for only $147. How to trade with this indicator? Open the H1 timeframe. Currency pa
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.93 (87)
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.89 (264)
Gold Stuff, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Bu göstergede tam otomatik Uzman Danışman EA Gold Stuff çalışır. Profilimde bulabilirsiniz. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben! AYARLAR Ok Ç
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.75 (59)
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.86 (21)
Reversal First Impulse levels (RFI)    INSTRUCTIONS        RUS       -       ENG              R ecommended to use with an indicator   -   TPSpro  TREND PRO -  Version MT5 A key element in trading is zones or levels from which decisions to buy or sell a trading instrument are made. Despite attempts by major players to conceal their presence in the market, they inevitably leave traces. Our task was to learn how to identify these traces and interpret them correctly. Main functions: Displaying activ
ŞU ANDA %26 INDIRIMLI Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve yeni bir formül ekledik. Sadece BİR grafik ile 28 Forex çifti için Döviz Gücünü okuyabilirsiniz! Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin? Kullanım kılavuzu: buraya tıklayın Bu ilk olan, orijinal! Değersiz bir
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (14)
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.78 (18)
TPSpro TRENDPRO  - is a trend indicator that automatically analyzes the market and provides information about the trend and each of its changes, as well as giving signals for entering trades without redrawing! The indicator uses each candle, analyzing them separately. referring to different impulses - up or down impulse. Exact entry points into transactions for currencies, crypto, metals, stocks, indices!  -  Version MT5               DETAILED DESCRIPTION                R ecommended to use with
AT Forex Indicator MT4
Marzena Maria Szmit
5 (2)
The AT Forex Indicator MT4 is a sophisticated trading tool designed to provide traders with a comprehensive analysis of multiple currency pairs. This   powerful indicator   simplifies the complex nature of the forex market, making it accessible for both novice and experienced traders. AT Forex Indicator uses   advanced algorithms   to detect trends, patterns and is an essential tool for traders aiming to enhance their forex trading performance. With its robust features, ease of use, and reliabl
Indicator : RealValueIndicator Description : RealValueIndicator is a powerful tool designed specifically for trading on the EURUSD pair. This indicator analyzes all EUR and USD pairs, calculates their real currency strength values, and displays them as a single realistic value to give you a head start on price. This indicator will tell you moves before they happen if you use it right. RealValueIndicator allows you to get a quick and accurate overview of the EURUSD currency pair tops and bottoms,
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
5 (12)
Sabah Brifingimiz burada mql5 ve on Telegram! FX Power MT4 NG , uzun zamandır çok popüler olan döviz gücü ölçerimiz FX Power'ın yeni neslidir. Peki bu yeni nesil güç ölçer ne sunuyor? Orijinal FX Power hakkında sevdiğiniz her şey PLUS GOLD/XAU güç analizi Daha da hassas hesaplama sonuçları Ayrı ayrı yapılandırılabilir analiz dönemleri Daha da iyi performans için özelleştirilebilir hesaplama limiti Özel çokluDaha fazlasını görmek isteyenler için örnek ayarlar Her grafikte en sevdiğiniz renkler i
IX Power MT4
Daniel Stein
5 (6)
IX Power nihayet FX Power'ın rakipsiz hassasiyetini Forex dışı sembollere getiriyor. En sevdiğiniz endeksler, hisse senetleri, emtialar, ETF'ler ve hatta kripto para birimlerindeki kısa, orta ve uzun vadeli eğilimlerin yoğunluğunu doğru bir şekilde belirler. Terminalinizin sunduğu her şeyi analiz edebilirsiniz. Deneyin ve işlem yaparken zamanlamanızın nasıl önemli ölçüde iyileştiğini deneyimleyin. IX Power Temel Özellikler 100 hassas, yeniden boyanmayan hesaplama sonuçları - terminalini
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek içi
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katma
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.56 (9)
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb.
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.83 (90)
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Gö
Trend Punch
Mohamed Hassan
5 (16)
Manual guide:   Click here WEEK SALE PROMO:   $59 ONLY!  -- Next price is  $120 .  This indicator is unstoppable when combined with our other indicator called  Support & Resistance . After purchase, send us a message and you will get it   for  FREE as a BONUS! I like to use Trend Punch on XAUUSD on the M1 timeframe & higher ones!  Introducing Trend Punch , the revolutionary forex trend indicator that will transform the way you trade! Trend Punch is uniquely designed to provide pre
TrendMaestro
Stefano Frisetti
5 (3)
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Legacy of Gann
Pavel Zamoshnikov
4.85 (13)
The indicator very accurately determines the levels of the possible end of the trend and profit fixing. The method of determining levels is based on the ideas of W.D.Gann, using an algorithm developed by his follower Kirill Borovsky. Extremely high reliability of reaching levels (according to K. Borovsky  - 80-90%) Indispensable for any trading strategy – every trader needs to determine the exit point from the market! Precisely determines targets on any timeframes and any instruments (forex, met
JULY OFFER 80% OFF next price for unlimited version will be 17000$. This is the only time you can get this institutional and professional indicator at this price for unlimited version. Don't dare to miss this. The tool I am about to introduce to you you can't compare it with other tools due to its strategy and accuracy level in predicting the next price directional movement . This tool is designed for serious traders who have decided to make a difference through trading. Be the next person to wi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret deneyimine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen   Quantum Breakout PRO   , yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna dayalı ol
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (4)
ENIGMERA: Pazarın çekirdeği https://www.enigmera.com Giriş Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalar için dikkate değer bir yaklaşımdır. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde hesaplamak için fraktal döngüleri kullanır. Gerçek birikim aşamasını gösterir ve yön ve hedefler verir.  İster bir trendde ister bir düzeltmede olalım çalışan bir sistem.  Nasıl çalışır? ENIGMERA üç çizgiden oluşur: destek/direnç çizgisi, hedef çizgisi ve sapma çizgisi. Sistem, geçmiş veril
ADR Ters Çevirme Göstergesi, normal ortalama günlük aralığına göre fiyatın şu anda nerede işlem gördüğünü bir bakışta size gösterir. Fiyat, ortalama aralığı ve seçtiğiniz seviyenin üzerindeki seviyeleri aştığında, açılır pencere, e-posta veya push yoluyla anında uyarılar alacaksınız, böylece hızlı bir şekilde geri çekilmelere ve geri dönüşlere atlayabilirsiniz. Gösterge, grafikte ortalama günlük aralık uç noktalarında yatay çizgiler ve ayrıca fiyatları aşan matematiksel olasılıkları olan seviye
ICT, SMC, SMART MONEY CONCEPTS, SMART MONEY, Smart Money Concept, Support and Resistance, Trend Analysis, Price Action, Market Structure, Order Blocks, BOS/CHoCH,   Breaker Blocks ,  Momentum Shift,   Supply&Demand Zone/Order Blocks , Strong Imbalance, HH/LL/HL/LH,    Fair Value Gap, FVG,  Premium  &   Discount   Zones, Fibonacci Retracement, OTE, Buy Side Liquidity, Sell Side Liquidity, BSL/SSL Taken, Equal Highs & Lows, MTF Dashboard, Multiple Time Frame, BigBar, HTF OB, HTF Market Structure, 
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.92 (313)
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potenti
Trend Line Map Pro
STE S.S.COMPANY
4.73 (15)
Trend Line Map indicator is an addons for Trend Screener Indicator . It's working as a scanner for all signals generated by Trend screener ( Trend Line Signals ) . It's a Trend Line Scanner based on Trend Screener Indicator.  If you don't have Trend Screener Pro Indicator, the Trend Line Map Pro will not work. LIMITED TIME OFFER : Trend Line Map Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) By accessing to our MQL5 Blog,  you can find all our premium indicators w
TrendDecoder Premium
Christophe Pa Trouillas
5 (6)
Aralıkları ve bir sonraki olası hamleleri belirleyin   |  Trendlerin en erken sinyallerini ve gücünü alın   |  Geri dönüşten önce net çıkışlar alın   |  Fiyatın test edeceği Fibo seviyelerini tespit edin Gecikmesiz, takip edilmeyen gösterge - manuel ve otomatik ticaret için ideal - tüm varlıklar ve tüm zaman birimleri için uygun Sınırlı süreli teklif >>   %50 İNDİRİM Satın aldıktan sonra, kişiselleştirilmiş ayarlar için bu kanaldan benimle iletişime geçin . MT5   sürümü:   buraya tıklayın Tam y
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemler
FX Volume
Daniel Stein
4.61 (36)
Sabah Brifingimiz aracılığıyla ayrıntılar ve ekran görüntüleri ile günlük piyasa güncellemenizi alın burada mql5 ve on Telegram ! FX Volume, bir brokerin bakış açısından piyasa duyarlılığı hakkında GERÇEK bir fikir veren İLK ve TEK hacim göstergesidir. COT raporlarından çok daha hızlı bir şekilde, brokerlar gibi kurumsal piyasa katılımcılarının Forex piyasasında nasıl konumlandıklarına dair harika bilgiler sağlar. Bu bilgileri doğrudan grafiğinizde görmek, ticaretiniz için gerçek oyun değiştir
Yazarın diğer ürünleri
To download MT4 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Linear Regression Candles" By "ugurvu". - The overall look of the indicator is like Heiken Ashi. - It can be used as a trend confirmation indicator to detect the right trend direction. - This indicator lets you read the buffers for Candles' OHLC. - This is a non-repaint and light processing load indicator - You can message in private chat for further changes you need. Thanks
To get access to MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: " Better RSI with bullish / bearish market cycle indicator" by TradeCalmly. This is a light-load processing and non-repaint indicator. All input options are available.  Buffers are available for processing in EAs. You can message in private chat for further changes you need.
To download MT5 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Linear Regression Candles" By "ugurvu". - This is a non-repaint and light processing load indicator - You can message in private chat for further changes you need. This is a sample EA code that operates based on bullish and bearish linear regression candles . #property strict input string EA_Setting= "" ; input int magic_number= 1234 ; input string     Risk_Management= "" ; input double fixed_lot_size=
To get access to MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "Zero Lag MACD Enhanced - Version 1.2" by "   Albert.Callisto ". This is a light-load processing and non-repaint indicator. All input options are available.  Buffers are available for processing in EAs. You can message in private chat for further changes you need. Thanks
This is the Chandelier Exit trend indicator applied to heiken ashi candles based on "G TREND GUNBOT" by "LUIS_GANDATA_G_TREND" on tradingview. Heiken ashi candles filter out many of the chops and therefore as an input to Chandelier Exit you achieve well filtered Buy and Sell signals. Also you can choose to apply the trend indicator to normal candles via input tab. (two in one indicator) This is a non-repaint and light processing load indicator. You can message in private chat for further change
FREE
To get access to MT4 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Hull Suite" By "Insilico". - This is a light-load processing and non-repaint indicator. - You can message in private chat for further changes you need. Here is the source code of a simple Expert Advisor operating based on signals from  Hull Suite . #include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; int handle_hull= 0 ; input group "EA Setting" input int magic_number= 123456 ; //magic number input double fixe
To get access to MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "Supertrend" by " KivancOzbilgic ". This is a light-load processing and non-repaint indicator. Highlighter option isn't available in MT4 version. You can message in private chat for further changes you need. Here is the source code of a simple Expert Advisor operating based on signals from  Supertrend . #property strict input string EA_Setting= "" ; input int magic_number= 1234 ; input double fixed_lo
To get access to MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView:"HIGH AND LOW Optimized Trend TrackerHL OTT" by "kivancozbilgic" This is a light-load processing indicator. It is a non-repaint indicator. Colored Candle and Highlighting options are not available. Buffers are available for processing in EAs. You can message in private chat for further changes you need. Thanks.
To download MT4 version please click here . The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between two Moving Averages. The Volume Oscillator indicator subtracts a fast MA from slow MA. The fast and slow MA periods are configurable via input tab. Volume indicators are an ingredient of trading systems to avoid entry in thin liquidity markets. Having set a threshold on Volume Oscillator you can avoid entering chop. Buffers are available to access via EA.
FREE
Please backtest with the exact balance of your live account before applying to real money. ==> If account balance is too low it may not trade at all! For MT4 version please contact via private message. Strategy description - Detect trend based on GoldTrader rules. - Enter in both direction as much as needed to achieve acceptable amount of profit. - Although this is a martingale bot it is very unlikely to loose your money, because: ==> the money management rules are safe and low risk. ==> entries
FREE
To download MT4 version please click here . - This is vortex indicator. - It is used to detect trend strength and direction. - It consists of two line(buffers). ==> VIM and VIP - There are three types of signals related to this indicator: 1. crossing VIM and VIP 2. threshold on distance between VIP and VIM 3. VIP above VIM vice versa. - This is a non-repaint indicator with light processing.
FREE
This Expert is developed to optimize parameters to trade intraday trending markets. Simply use optimization to find the proper inputs for specific symbol you are interested in.  This is a light load EA from processing point of view. You can easily run this on several charts simultaneously. Make sure to set a different magic number for each. note: The screenshot shows a 12% profitability in EURUSD for a period of a year and 2% draw-down using optimization to find best inputs.
FREE
Please backtest with the exact balance of your live account before applying to real money. ==> If account balance is too low it may not trade at all! For MT4 version please contact via private message. martingale version is available here . Strategy description - Detect trend based on EMA18-EMA50-SMA200 alignment in three time frames: M15, H1, H4 - Trade in trend direction and exit when above alignment is broken. - The bot is tuned to trade XAUUSD(Gold). - The bot output is break even in rangi
FREE
To download MT5 version please click  here . The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between two Moving Averages. The Volume Oscillator indicator subtracts a fast MA from slow MA. The fast and slow MA periods are configurable via input tab. Volume indicators are an ingredient of trading systems to avoid entry in thin liquidity markets. Having set a threshold on Volume Oscillator you can avoid entering chop. Buffers are available to access via EA.
FREE
This Expert is developed to optimize parameters to trade in choppy markets. Simply use optimization to find the proper inputs for specific symbol you are interested in.  This is a light load EA from processing point of view. You can easily run this on several charts simultaneously. Make sure to set a different magic number for each. note: The screenshot shows a 20% profitability in USDCAD for a period of 4-months and 5% draw-down using optimization to find best inputs.
FREE
This is MacroTrendTrader. It trades in DAILY time frame even if you run it on lower time frames. It opens/closes trades once per day at a specific time that you choose via input tab: - "param(1-5)" are optimization parameters. - "Open/Close Hour" is set via input tab. Make sure to choose this to be away from nightly server shutdown. - "high risk" mode if chosen, sets a closer stop loss level. Therefore higher lot sizes are taken.  This is a light load EA from processing point of view. Calculatio
FREE
To download MT5 version please click here . - This is vortex indicator. - It is used to detect trend strength and direction. - It consists of two line(buffers). ==> VIM and VIP - There are three types of signals related to this indicator: 1. crossing VIM and VIP 2. threshold on distance between VIP and VIM 3. VIP above VIM vice versa. - This is a non-repaint indicator with light processing.
FREE
To get access to MT5 version please click   here . This is the exact conversion from TradingView: "Hammer & ShootingStar Candle Detector" by "MoriFX". This is a light-load processing and non-repaint indicator. All input options are available.  Buffers are available for processing in EAs. You can message in private chat for further changes you need. Thanks.
FREE
To download MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "B-Xtrender" By "QuantTherapy". - It is an oscillator based on RSI and multiple layers of moving averages. -   It is a two in one indicator to calculate overbought and oversold zones for different RSI settings. -  This indicator lets you read the buffers for all data on the window. - This is a non-repaint and light processing load indicator. - You can message in private chat for further changes you need.
To get access to MT5 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Trend Regularity Adaptive Moving Average","TRAMA" By "   LuxAlgo   ". - This is a light-load processing and non-repaint indicator. - Buffer is available for the main line on chart. - You can message in private chat for further changes you need. Thanks for downloading
To get access to MT5 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Stochastic Momentum Index" By "UCSgears". - This is a popular version of stochastic oscillator on tradingview. - This is a light-load processing and non-repaint indicator. - Buffers are available for the lines on chart. - You can message in private chat for further changes you need. Thanks for downloading
B Xtrender
Yashar Seyyedin
5 (1)
To download MT4 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "B-Xtrender" By "QuantTherapy". - It is an oscillator based on RSI and multiple layers of moving averages. -   It is a two in one indicator to calculate overbought and oversold zones for different RSI settings. -  This indicator lets you read the buffers for all data on the window. - This is a non-repaint and light processing load indicator. - You can message in private chat for further changes you need.
For MT4 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "Range Filter 5min" By "guikroth". - This indicator implements Alerts as well as the visualizations. - Input tab allows to choose Heiken Ashi or Normal candles to apply the filter to. It means it is a (2 in 1) indicator. - This indicator lets you read the buffers for all data on the window. For details on buffers please message me. - This is a non-repaint and light processing load indicator. - You can message in p
TRAMA by LuxAlgo
Yashar Seyyedin
5 (2)
To get access to MT4 version please click here . - This is the exact conversion from TradingView: "Trend Regularity Adaptive Moving Average","TRAMA" By " LuxAlgo ". - This is a light-load processing and non-repaint indicator. - Buffer is available for the main line on chart. - You can message in private chat for further changes you need. Thanks for downloading
For MT4 version please send private message. - This is the exact conversion from TradingView source: "Hurst Cycle Channel Clone Oscillator" By "LazyBear". - For bar color option please send private message. - This is a non-repaint and light processing load indicator. - Buffers and inputs are available for use in EAs and optimization purposes. - You can message in private chat for further changes you need.
To get access to MT5 version please contact via private message. This is the exact conversion from TradingView:Nadaraya-Watson Envelope" by " LuxAlgo ". This is not a light-load processing indicator. It is a REPAINT indicator. All input options are available.  Buffers are available for processing in EAs. You can message in private chat for further changes you need. Thanks.
To get access to MT5 version please click here . This is the exact conversion from TradingView: "SwingArm ATR Trend Indicator" by " vsnfnd ". Also known as : "Blackflag FTS" by "Jose Azcarate" This is a light-load processing and non-repaint indicator. All input options are available except multi time frame Buffers are available for processing in EAs. Extra option to show buy and sell signal alerts. You can message in private chat for further changes you need.
To download MT4 version please click here . Metatrader users are limited to few moving average types. Therefor I decided to create a package consisting of all MAs I knew. This package suggests 12 different types: { SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA, SMMA(RMA), HullMA, LSMA, ALMA, SSMA, TMA } You can configure them via input tab. This is a non-repaint indicator with light load. To implement them I referred to standard  libraries of pine script.
FREE
To download MT5 version please click here . Metatrader users are limited to few moving average types. Therefor I decided to create a package consisting of all MAs I knew. This package suggests 12 different types: { SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, VWMA, SMMA(RMA), HullMA, LSMA, ALMA, SSMA, TMA } You can configure them via input tab. This is a non-repaint indicator with light load. To implement them I referred to   standard  libraries of pine script.
FREE
- This is the exact conversion from TradingView: " 200-EMA Moving Average Ribbon" By "Dale_Ansel". - This indicator plots a series of moving averages to create a "ribbon" that offers a great visual structure to price action. - This indicator lets you read buffers. For information on buffers please contact via message. - This is a non-repaint and light processing load indicator
FREE
Filtrele:
fwbr15
59
fwbr15 2023.10.26 16:28 
 

Hi. I purchased this indicator but everytime i try to insert it in the mt4 it´s removed automaticaly. MQL5 installed it to my demo account but i am trying to use it in my real acc and it´s not working. What should i do?

Yashar Seyyedin
36356
Geliştiriciden yanıt Yashar Seyyedin 2023.10.26 16:34
Hello. I will send it via private message as soon as I get home.
İncelemeye yanıt
Sürüm 1.30 2024.03.11
Update to include all sources (TYPICAL, MEDIAN, WEIGHTED) prices.
Sürüm 1.20 2023.09.12
Mobile push notifications option added.
Sürüm 1.10 2023.09.12
Added option to enable alerts.