Tüm göstergeleri getirmeyen 851 oluşturun

 

Build 845'ten Build 851'e yeni güncelledim ve özel göstergelerimi getirmedi

Buna kolay bir çözüm bulamayınca Build 845'e nasıl geri dönebilirim?

 
crstokes :

Build 845'ten Build 851'e yeni güncelledim ve özel göstergelerimi getirmedi

Buna kolay bir çözüm bulamayınca Build 845'e nasıl geri dönebilirim?

Kulağa hoş gelmediği için önce servis masasına başvurmanızı öneririz.

Yapınızı geri almak için önerebileceğim tek şey, aracınızın MT sürümünü kaldırıp yeniden yüklemenizdir. Aracılar genellikle mevcut sürümün arkasındaki birkaç yapıdır.
 
crstokes :

Build 845'ten Build 851'e yeni güncelledim ve özel göstergelerimi getirmedi

Buna kolay bir çözüm bulamayınca Build 845'e nasıl geri dönebilirim?

"Özel göstergelerimi getirmemek" ile ne demek istiyorsun?
 
Alain Verleyen :
"Özel göstergelerimi getirmemek" ile ne demek istiyorsun?
Build 851 standart göstergelere sahip ancak önceki yapılara eklediğim herhangi bir göstergeyi öne çıkarmadı
 
crstokes :
Build 851 standart göstergelere sahip ancak önceki yapılara eklediğim herhangi bir göstergeyi öne çıkarmadı
Göstergeleriniz MQ4 formatında mı yoksa EX4 dosyalarında mı?
 
Derleme 851 ile pek çok özel göstergenin çalışmadığını kastediyor. 851'de önceki sürümlerde çalışan tüm göstergeler çalışmıyor. Niye ya? 851 yapı için değişiklik listesi kimdir?
 

güncellediği anlamına gelir ve o zamandan beri eski göstergeleri gitti.

muhtemelen hala eski klasördedirler.

 

2 özel gösterge düzgün çalışmıyor.
(MACD_OsMA_4ColorLH ve Brooky_CCi_Shade )


 

bu güncellemeden sonra düzgün çalışmayan birçok özel gösterge var

MT4'te Tarih merkezi aracılığıyla güncelleme geçmişi denediniz mi?

 
miro1360 :

bu güncellemeden sonra düzgün çalışmayan birçok özel gösterge var

MT4'te Tarih merkezi aracılığıyla güncelleme geçmişi denediniz mi?

Servis masası ile iletişime geçtiniz mi?
 
Stuart Browne :
Servis masası ile iletişime geçtiniz mi?

Bu göstergeyi seçebilir ve 845 ve 851 derlemelerinde deneyebilirsiniz.

851 yapı ile çalışmıyor. Daha önceki yapılarda sorunsuz çalıştı.

Ve çalışmayan daha başka göstergeler de var.

 #property   copyright "Copyright © 2005, Yura Prokofiev"
#property   link        "Yura.prokofiev@gmail.com"

#property   indicator_separate_window
#property   indicator_buffers 3
#property   indicator_color1  Black
#property   indicator_color2  Lime
#property   indicator_color3  Red

double          ExtBuffer0[];
double          ExtBuffer1[];
double          ExtBuffer2[];


int init()
  {
   
   
   SetIndexStyle( 0 , DRAW_HISTOGRAM , STYLE_SOLID , 2 ,Red);
   SetIndexStyle( 1 , DRAW_HISTOGRAM , STYLE_SOLID , 2 ,Lime);
   SetIndexStyle( 2 , DRAW_HISTOGRAM );
   IndicatorDigits( Digits + 1 );

   SetIndexBuffer ( 0 ,ExtBuffer0);
   SetIndexBuffer ( 1 ,ExtBuffer1);
   SetIndexBuffer ( 2 ,ExtBuffer2);

   IndicatorShortName( "Fisher" );
   SetIndexLabel( 1 , NULL );
   SetIndexLabel( 2 , NULL );

   return ( 0 );
  }


int start()
  {
   int     period= 10 ;
   int     limit;
   int     counted_bars=IndicatorCounted();
   double prev,current,old;
   double Value= 0 ,Value1= 0 ,Value2= 0 ,Fish= 0 ,Fish1= 0 ,Fish2= 0 ;
   double price;
   double MinL= 0 ;
   double MaxH= 0 ;  
   

   if (counted_bars> 0 ) counted_bars--;
   limit= Bars -counted_bars;


   for ( int i= 0 ; i<limit; i++)
    {  MaxH = High[iHighest( NULL , 0 ,MODE_HIGH,period,i)];
       MinL = Low[iLowest( NULL , 0 ,MODE_LOW,period,i)];
      price = (High[i]+Low[i])/ 2 ;
      Value = 0.33 * 2 *((price-MinL)/(MaxH-MinL)- 0.5 ) + 0.67 *Value1;     
      Value= MathMin ( MathMax (Value,- 0.999 ), 0.999 ); 
      ExtBuffer0[i]= 0.5 * MathLog (( 1 +Value)/( 1 -Value))+ 0.5 *Fish1;
      Value1=Value;
      Fish1=ExtBuffer0[i];
      
    }


   bool up= true ;
   for (i=limit- 2 ; i>= 0 ; i--)
     {
      current=ExtBuffer0[i];
      prev=ExtBuffer0[i+ 1 ];
           
       if (((current< 0 )&&(prev> 0 ))||(current< 0 ))   up= false ;    
       if (((current> 0 )&&(prev< 0 ))||(current> 0 ))   up= true ;
      
       if (!up)
        {
         ExtBuffer2[i]=current;
         ExtBuffer1[i]= 0.0 ;
        }
        
       else
         {
          ExtBuffer1[i]=current;
          ExtBuffer2[i]= 0.0 ;
         }
     }

   return ( 0 );
  }