• 概要
  • レビュー
  • コメント

RSI Robot Easy

RSI Robot Easy

kono kanzen ni kōsei kanōna robotto wa, RSI injikētā o bēsu to shite shiyō shite chūmon o jikkō suru koto o mokuteki to shite imasu. Kawa re sugi no ryōiki ni hairu toki, oyobi/ matawa ura re sugi no ryōiki o hanareru toki ni, entori ga hassei suru ka dō ka o sentaku suru koto ga kanōdesu. Ichido ni sutoppurosu to teikupurofitto, oyobi saidai chūmon-sū o settei suru koto ga kanōdesu.

Instagram:@oaureliomachado

おすすめの製品
フィルタ:
レビューなし