Best robots

2020.07.15 Experts Integration

Specification

Tu špecifikujte svoje špecifikácie požiadaviek bod za bodom. Pokúste sa stručne a zreteľne opísať svoje požiadavky tak, aby váš potenciálny vývojár dokázal správne posúdiť jeho zložitosť a náklady, ako aj požadovaný čas realizácie.

Zlý alebo príliš všeobecný popis bude mať za následok ignorovanie vašej objednávky alebo budete tráviť veľa času rokovaniami o podrobnostiach s každým žiadateľom.

Pamätajte: Remember: It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results. It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Responded

1
Developer 1
2020.07.15
Rating
5
(126)
Projects
143
37%
Arbitration
14
43% / 36%
Overdue
4
3%
Loaded

Project information

Budget
300+ USD
VAT (21%): 63 USD
Total: 363 USD
For the developer
270 USD
Deadlines
to 10 day(s)

Customer

Placed orders2
Arbitrage count0