Algo Trading only when PC is On?

Quoc Cuong Tran  
Fleamarketfind : ATTN: CÂU HỎI NOOB TỪ: 

      Xin chào các bạn, tôi khá mới với Algo Trading. Tôi mới đầu tư vào EA và đã cài đặt thành công. Bây giờ, có phải EA này chỉ giao dịch khi tôi bật PC và thiết bị đầu cuối không? Nếu vậy, việc sử dụng VPS có phải là giải pháp cho giao dịch 24/7 dù máy tính của tôi có bật hay không? 

rent VPS to be online 24/7

Reason: