Nhanvien

2018.05.11 Indicators Converting

Specification

Chỉ định Đặc tả Yêu cầu của bạn tại đây theo điểm. Hãy cố gắng mô tả các yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng và rõ ràng để nhà phát triển tiềm năng của bạn có thể đánh giá chính xác tính phức tạp và chi phí của nó, cũng như thời gian thực hiện được yêu cầu.

Mô tả xấu hoặc quá chung chung sẽ dẫn đến việc đơn đặt hàng của bạn bị bỏ qua hoặc bạn sẽ dành rất nhiều thời gian để thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ:Remember: It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Files:

Responded

1
Developer 1
2018.05.15
Rating
0
Projects
0
0%
Arbitration
1
0% / 100%
Overdue
0
Free

Project information

Budget
100+ USD
Deadlines
from 1 day(s)