Chất lươngz

2020.09.10 Experts Integration

Specification

Pháp bảo mới - Phương Phỉ Tẫn
Một pháp bảo mang trong mình hình dáng của một đó hoa màu xanh với đặc tính trị liệu và khả năng tăng phòng ngự cho nhân vật. Chuẩn bị tinh thần làm nhiệm vụ ẩn để sở hữu pháp bảo này thôi nào!
- Bích Dao -
-----------------------------------
Hướng dẫn nhiệm vụ ẩn: http://bit.ly/HuongDan-NV-An
Nạp Game tại: http://bit.ly/huongdan-napgame
Mua thẻ AC tại đây: http://bit.ly/DiemBanThe-AC
#TruTien3D #TađợiNgươiTrongTruTiên

Files:

Responded

1
Developer 1
2020.09.10
Rating
4.88
(8)
Projects
11
36%
Arbitration
0
Overdue
0
Free

Project information

Budget
30 - 200 USD
For the developer
27 - 180 USD
Deadlines
from 10 to 100 day(s)

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0