Phamhoaihan0377800@gmail.com

2020.09.05 Experts Converting

Specification

Chỉ định Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của bạn tại đây từng điểm. Cố gắng mô tả các yêu cầu của bạn một cách ngắn gọn và rõ ràng để nhà phát triển tiềm năng của bạn có thể đánh giá chính xác độ phức tạp và chi phí của nó, cũng như thời gian thực hiện cần thiết.

Mô tả không tốt hoặc quá chung chung sẽ dẫn đến việc đơn hàng của bạn bị bỏ qua hoặc bạn sẽ mất nhiều thời gian để thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ rằng: Tốt hơn hết bạn nên dành ba mươi phút để chuẩn bị một văn bản tốt hơn là mất hàng giờ hàng ngày để giải quyết những hiểu lầm sau khi kết thúc Thỏa thuận hoặc khi chấp nhận kết quả thực hiện đơn hàng.

Project information

Budget
50+ USD
For the developer
45 USD

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0