Covic19

2020.09.02 Experts Integration

Specification

Chỉ định Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của bạn tại đây từng điểm. Cố gắng mô tả các yêu cầu của bạn một cách ngắn gọn và rõ ràng để nhà phát triển tiềm năng của bạn có thể đánh giá chính xác độ phức tạp và chi phí của nó, cũng như thời gian thực hiện cần thiết.

Mô tả không tốt hoặc quá chung chung sẽ dẫn đến việc đơn hàng của bạn bị bỏ qua, hoặc bạn sẽ mất nhiều thời gian thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ rằng: Remember: It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results. It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Files:

PNG
snoovatar.png
41.8 Kb

Project information

Budget
30+ USD
For the developer
27 USD

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0