Why is pending order not working on the stock market mql5

 
bool buy=false;// sadece bir defa buy işlemi açması için sınır
bool sell=false;// sadece bir defa sell işlemi açması için sınır

void OnTick()
  {
//---


double  ask=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_ASK);// symbolun ask fiyatını verir
double  bid=SymbolInfoDouble(NULL,SYMBOL_BID);// symbolun bid fiyatını verir

MqlTradeRequest myorder;
MqlTradeResult myresult;

int order= PositionsTotal();// toplam açık olan emirlerin toplamını veriri
if(order==0)// eğer açıkta işlem yoksa
   if(buy==false){// eğer daha önce buy işlemi açılmamışsa aşağıdaki emiri aç
ZeroMemory(myorder);
myorder.action=TRADE_ACTION_PENDING;
myorder.type=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
myorder.symbol=_Symbol;
myorder.volume=1;
myorder.price=0.1+SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);
myorder.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;
OrderSend(myorder,myresult); 

Sleep(5000);//5 saniye bekle

buy=true;// buy emiri açıldığı bilgisini ata. Tekrar buy emiri açılmasın

}if(order==1)// eğer açıkta bir emir var ise 
   if(sell==false)// daha önce sell emiri açılmamış işe
      if(ask<6.0999){// fiyat 6.1 seviyesine gelmiş ise yada direk bu seviyenn üstüne atlamış ise sell emiri aç

ZeroMemory(myorder);
myorder.action=TRADE_ACTION_PENDING;
myorder.type=ORDER_TYPE_BUY_LIMIT;
myorder.symbol=_Symbol;
myorder.volume=1;
myorder.price=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
myorder.type_filling=ORDER_FILLING_RETURN;
OrderSend(myorder,myresult); 

Sleep(5000);//5 saniye bekle

sell=true;// daha önce sell miri açıldığı bilgisini onayla

}
}
 
  1. You can't do a Buy Limit above the market.
  2. You can't do a Buy Limit at the market.
 
William Roeder:
  1. You can't do a Buy Limit above the market.
  2. You can't do a Buy Limit at the market.
Of course you can. Stock market is not Forex.
 
Muhsin Demirok:
There is not enough information provided to answer anything useful. We don't even know what the problem is, "not working" is meaningless.
Reason: