Expert Advisor to Administer a Series of Pending Orders

2019.04.14 Experts

Specification

Chỉ định Đặc tả yêu cầu của bạn ở đây từng điểm một. Cố gắng mô tả ngắn gọn và rõ ràng các yêu cầu của bạn để nhà phát triển tiềm năng của bạn có thể đánh giá chính xác mức độ phức tạp và chi phí của nó, cũng như thời gian thực hiện được yêu cầu.

Một mô tả xấu hoặc quá chung chung sẽ khiến đơn đặt hàng của bạn bị bỏ qua hoặc bạn sẽ dành nhiều thời gian để thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ rằng:Remember: It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Project information

Budget
40+ USD
Deadlines
from 1 to 11 day(s)

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0