Kỹ thuật

2019.02.23 Indicators

Specification

Chỉ định Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của bạn ở đây từng điểm. Specify your Requirements Specification here point by point. Try to describe your requirements briefly and clearly, so that your potential developer is able to correctly assess its complexity and cost, as well as the required execution time.Specify your Requirements Specification here point by point. Try to describe your requirements briefly and clearly, so that your potential developer is able to correctly assess its complexity and cost, as well as the required execution time.

Một mô tả xấu hoặc quá chung chung sẽ khiến đơn đặt hàng của bạn bị bỏ qua hoặc bạn sẽ dành nhiều thời gian để thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ rằng: tốt hơn là dành ba mươi phút để chuẩn bị một văn bản tốt hơn là mất hàng giờ và ngày để giải quyết những hiểu lầm sau khi ký kết Thỏa thuận hoặc khi chấp nhận kết quả thực hiện đơn hàng.

Project information

Budget
30 - 200 USD
Deadlines
from 1 to 30 day(s)

Customer

Placed orders1
Arbitrage count0