Mt4 robot programmer needed(easy project)

2019.02.11 Experts

Specification

Chỉ định Đặc điểm kỹ thuật yêu cầu của bạn ở đây từng điểm. Cố gắng mô tả ngắn gọn và rõ ràng các yêu cầu của bạn để nhà phát triển tiềm năng của bạn có thể đánh giá chính xác mức độ phức tạp và chi phí của nó, cũng như thời gian thực hiện được yêu cầu.

Một mô tả xấu hoặc quá chung chung sẽ khiến đơn đặt hàng của bạn bị bỏ qua hoặc bạn sẽ dành nhiều thời gian để thương lượng chi tiết với từng người nộp đơn.

Hãy nhớ rằng:Remember: It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.It is better to spend thirty minutes to prepare a good text than to lose hours and days to resolve misunderstandings after concluding the Agreement or when accepting the order execution results.

Responded

1
Developer 1
2019.02.11
Rating
4.97
(117)
Projects
274
50%
Arbitration
20
35% / 30%
Overdue
97
35%
Working
2
Developer 2
2019.02.11
Rating
3.67
(3)
Projects
5
0%
Arbitration
6
0% / 67%
Overdue
2
40%
Working
3
Developer 3
2019.02.11
Rating
4.97
(508)
Projects
1062
66%
Arbitration
74
23% / 49%
Overdue
515
48%
Loaded
4
Developer 4
2019.02.11
Rating
4.98
(224)
Projects
249
31%
Arbitration
19
21% / 68%
Overdue
62
25%
Busy
5
Developer 5
2019.02.11
Rating
4.93
(84)
Projects
99
37%
Arbitration
8
25% / 63%
Overdue
58
59%
Loaded
6
Developer 6
2019.02.11
Rating
4.98
(122)
Projects
224
41%
Arbitration
14
14% / 36%
Overdue
107
48%
Working
7
Developer 7
2019.02.11
Rating
0
Projects
0
0%
Arbitration
0
Overdue
0
Free

Project information

Budget
50+ USD

Customer

Placed orders2
Arbitrage count0