Yonglian Ning
Yonglian Ning
  • 信息
7+ 年
经验
0
产品
0
演示版
0
工作
0
信号
0
订阅者
Bocun Corp.
Yonglian Ning
Yonglian Ning
继续坚持前行。新的系统,重新启航!!!www.58dyin.com
Yonglian Ning
已添加主题如此的程序错误在哪里?
invalid pointer access in 'GenericFuzzySystem.mqh' (191,22) 这个一行代码提示我程序的错误,如何修改?
Yonglian Ning
Yonglian Ning
real account are there ?
Yonglian Ning
已添加主题关于EA回测问题
在网上下载的EA,和我自己编写的EA在平台上为什么不能回测呢? 哪位大侠告诉我下,谢谢 我的QQ:2258992112
Yonglian Ning
已在MQL5.community注册